14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Урок контролю навчальних досягнень учнів з теми: "Україна в перші повоєнні роки (1945-початок 1950-х рр)"

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
11 запитань
Запитання 1

Визначте зміни, які відбулись після Другої світової війни у внутрішньополітичному становищі УРСР (оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

Значно розширились кордони УРСР

УРСР стала незалежною державою

Вперше за багато століть всі українці опинилися в межах однієї держави.

Зросла політична й економічна вага УРСР в СРСР

Запитання 2

Визначте особливості процесу відбудови в Україні в повоєнний період

варіанти відповідей

Нестача кваліфікованих робітників

На першому місці - важка промисловість

Опора на допомогу за "Планом Маршалла"

На першому місці - легка та харчова промисловість

Економіка України відбудовувалась як частина загальносоюзної економічної ситеми

Запитання 3

Організація Об'єднаних Націй (ООН) це -

варіанти відповідей

Міждержавна організація, яка була створена для усунення загрози комуністичного перевороту в Західній Європі

Організація, яка була створена урядами США, Франції. Німеччини для подолання соціальної напруженості у суспільстві

Міждержавна організація з підтримкм миру й безпеки, розвитку міжнародного співробітництва

Запитання 4

Установіть хронологічну послідовність подій повоєнних років:

1) Передача Кримської області зі сладу РРФСР до складу УРСР

2) Останній обмін територіями УРСР з Польщею

3) Створення Закарпатської області

4)Заснування ООН, державою-засновницею якої була й Україна

варіанти відповідей

2,4,3,1

4,3,2,1

1,2,4,3

3,2,1,4

Запитання 5

Про який документ йде мова: ".... документ встановлював кордон по «лінії Керзона» з відхиленнями на схід на 5—8 км, а на окремих ділянках — на 17 км (район Немирів — Ялівка) і ЗО км (район р. Солокії і м. Крилува)..."

варіанти відповідей

Договор про радянсько-польський державний кордон

Румунсько-радянський договір щодо кордонів України

Договор між СРСР і Чехословацькою Республікою про воз'єднання Закарпатської України з УРСР

Запитання 6

Дайте визначення поняття "Радянізація"

варіанти відповідей

Силове насадження норм суспільно-політичного, економічного, культурного життя, характерних для тоталітарного ладу в Радянському Союзі

Насадження норм культурного життя, характерних для тоталітарного ладу в Радянському Союзі

Насадження норм економічного життя, характерних для тоталітарного ладу в Радянському Союзі

Пропаганда норм суспільно-політичного, економічного, культурного життя, характерних для тоталітарного ладу в Радянському Союзі

Запитання 7

Назвіть основні методи боротьби українського визвольного руху у західних областях в повоєнні роки

варіанти відповідей

Антирадянська пропаганда

Відкрита збройна боротьба

Терористичні акти проти співробітників каральних органів, колгоспної адміністрації

Партизанська війна

Запитання 8

Визначте причини голоду 1946-1947 рр

варіанти відповідей

Зменшення внаслідок війни посівних площ

Надмірно високі плани хлібозаготівель

Занепад матеріально-технічної бази колгоспів

Посуха і неврожай 1946 р

Нестача спеціалістів та робочої сили

Запитання 9


Визначте наслідки участі УРСР у створенні та діяльності ООН (оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

Вихід України на міжнародну арену як суб'єкта міжнародного права

Здобуття українською дипломатією досвіду діяльності в міжнародних організаціях, веденні переговорів, лобіювання інтересів держави.

УРСР стала незалежною державою

Зміцнення міжнародного авторитету України

Запитання 10

Буржуазний націоналізм - це...

варіанти відповідей

Буржуазний націоналізм - це термін, яким ідеологи комуністичного режиму позначали тих, хто виступав за розвиток національної культури, мови, збереження звичаїв, історичних традицій свого народу.

Буржуазний націоналізм - це термін, яким ідеологи комуністичного режиму позначали тих, хто виступав проти розвитку національної культури, мови, збереження звичаїв, історичних традицій свого народу.

Буржуазний націоналізм - це термін, яким ідеологи комуністичного режиму позначали тих, хто заперечував державний і національний суверенітет в ім’я абстрактно витлумачених «єдності людського роду», єдиної держави із «світовим громадянством».

Запитання 11

Про яку подію йдеться у фрагменті джерела?

«Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше: скасувати постанову Берестейської унії 1596 року. Друге: відірватися від Римської папської церкви. Третє: повернутися до нашої предківської святої православної віри. Четверте: возз'єднатися з Руською православною церквою в Радянському Союзі. Хто за цю пропозицію, нехай піднесе руку».

варіанти відповідей

Псевдособор представників духівництва і вірян Російської православної церкви

Псевдособор представників духівництва і вірян греко-католицьких єпархій Східної Галичини

Псевдособор представників духівництва і вірян греко-католицьких єпархій Східної Галичини та Російської православної церкви

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест