Irregular verbs 6 form

Додано: 15 березня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 33 рази
20 запитань
Запитання 1

KNOW in the past (2)

варіанти відповідей

Known

Know

Knew

Knewn

Запитання 2

HAVE in the past (2)

варіанти відповідей

Had

Has

Have

Haved

Запитання 3

GIVE in the past (2)

варіанти відповідей

Gave

Give

Gived

Given

Запитання 4

BECOME in the past (2)

варіанти відповідей

Become

Became

Becomed

Becamed

Запитання 5

TAKE in the past (2)

варіанти відповідей

Taking

Take

Took

Taken

Запитання 6

WRITE in the past (2)

варіанти відповідей

Writed

Written

Writing

Wrote

Запитання 7

TELL in the past (2)

варіанти відповідей

Telling

Tell

Told

Telled

Запитання 8

RUN in the past (2)

варіанти відповідей

Ran

Run

Running

Runed

Запитання 9

We ___ a Math test last Friday

варіанти відповідей

write

wrote

writed

do

Запитання 10

- Where is your book?

- I ___ it at home

варіанти відповідей

forgive

forget

forgeted

forgot

Запитання 11

I lost my keys yesterday, but my sister ___ it!

варіанти відповідей

find

finded

found

founded

Запитання 12

I ___ a teddy bear when I was 5

варіанти відповідей

had

have

head

haved

Запитання 13

My father ___ me to his work last month

варіанти відповідей

take

taking

took

taken

Запитання 14

Падати

варіанти відповідей

fall-falled

fall-fallen

fall-fell

Запитання 15

Пити

варіанти відповідей

drink-drank

drink-drunk

drink-drinked

Запитання 16

Робити

варіанти відповідей

do-doed

do-done

do-did

Запитання 17

Знаходити

варіанти відповідей

find-found

found-founded

find-finded

Запитання 18

I ... at school last Monday

варіанти відповідей

Was

Were

Is

Are

Запитання 19

Купляти


Buy

варіанти відповідей

Bought

Buyed

Buys

Запитання 20

Бути

варіанти відповідей

be-were,was

be-bed

be-was,were

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест