Утвердження тоталітарного режиму в Україні

Додано: 17 березня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Комплекс заходів уживаний радянським керівництвом у 1920-1930-х про., що мали на меті розбудову і модернізацію промисловості мають назву...

варіанти відповідей

Інкорпорація

Колективізація

Коренізація

Індустріалізація

Запитання 2

Масова націоналізація підприємств була характерна для політики радянської влади в Україні в період

варіанти відповідей

1919-1920

1921-1928

1929-1932

1933-1935

Запитання 3

Впроваджуючи на початку 1920-х по. політику "коренізації", радянське керівництво мало на меті...

варіанти відповідей

Подолати масову неписменністю населення

Утвердити радянську владу в республіках

Налагодити культурне співробітництво з країнами Заходу

Знищити антирадянську інтелігенцію

Запитання 4

Про політику якої держави щодо українців йдеться:

" Уряд запланував високі темпи "осадження" колоністів на Східних кремах:у 1921 р. - 8 тис. осіб, у 1922 - 20 тис. осіб".

варіанти відповідей

Румунії

Польщі

Угорщини

Чехословаччини

Запитання 5

Здійснення форсованої індустріалізації в УСРР призвело до...

варіанти відповідей

Завершення націоналізації приватної власності

Формування елементів ринкової економіки

Широкого залучення іноземних інвестицій

Завершення відбудови економіки

Запитання 6

Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів

варіанти відповідей

Воєнного комунізму

НЕПу

Форсованої індустріалізації

Суцільної колективізації

Запитання 7

Поняття "розстріляне відродження" використовують для характеристики наслідків репресій щодо

варіанти відповідей

Українських селян

Українського робітництва

Української творчої інтелігенції

Українського партійного керівництва

Запитання 8

"Підкарпатські Русь" є офіційною назвою українських земель у складі

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Чехословаччини

Угорщини

Запитання 9

Український таємний університет діяв на території

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Чехословаччини

Угорщини

Запитання 10

Територія Північної Буковини в листопаді 1918 р. була окупована військами

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Чехословаччини

Угорщини

Запитання 11

Укажіть один із проявів реалізації в Україні НЕПу

варіанти відповідей

Ліквідація куркулів

Періодичні хлібозаготівельні кризи

Створення могутньої індустріальної бази

Ліквідація економічних стимулів розвитку

Запитання 12

Діяльність Августина Волошина тісно пов'язані з долею західноукраїнських землях у складі

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Чехословаччини

Угорщини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест