9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Узагальнення до теми "Застій"

Додано: 29 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 264 рази
12 запитань
Запитання 1

Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це


варіанти відповідей

скорочення масштабів бюрократичного апарату

легалізація неформальних громадських організацій.

конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.

Запитання 2

"Самвидав» - це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

варіанти відповідей

Поширенні серед населення української національної символіки.

написанні листів-протестів до вищого партійно-радянського керівництва.

неофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і публіцистичних творів.

друкуванні в державних засобах масової інформації критичних матеріалів.

Запитання 3

Короткочасне правління Андропова та Черненка називають "парад генсеків".До якого періоду цей проміжок часу належить:

варіанти відповідей

відбудови

Застою

Відлиги

Перебудови

Запитання 4

Ради народного господарства ліквідовані:

варіанти відповідей

1962

1965

1967

1970

Запитання 5

Восьма п'ятирічка тривала:

варіанти відповідей

1960-1964

1964-1968

1966-1970

1968-1972

Запитання 6

Наслідком розвитку дисидентського руху в період «застою» стало:

варіанти відповідей

обмеження функцій і компетенції каральних органів (КДБ і МВД)

посилення партійного контролю над творчою інтелігенцією

зародження робітничого руху і розгортання масових страйків

внесення до Конституції СРСР та УРСР статей про громадянські права і свободи

Запитання 7

Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці?

варіанти відповідей

комуністичне суспільство

розвинутий соціалізм

реальний соціалізм

база для побудови соціалізму

Запитання 8

Що належить до характерних рис політичного життя СРСР в 1970-ті — середині 1980-х рр.?

варіанти відповідей

прискорена реабілітація політичних в’язнів

відмова від критики культу особи Й. Сталіна

скорочення кількісного складу партійного апарату

скасування положення про керівну роль КПРС

Запитання 9

Критику про "недоліки у справі інтернаціонального виховання трудящих і примирентське ставлення до проявів націоналізму" отримав:

варіанти відповідей

О.Кириченко

О.Підгорний

В.Щербицький

П.Шелест

Запитання 10

Що  стало приводом для усунення П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ?

варіанти відповідей

Празька весна

книга «Україно наша Радянська"

підтримка М. Хрущова на жовтневому пленумі ЦК КПРС 1964 р.

судовий процес над УРСС

Запитання 11

 Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок із якої наведено?

«…Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії…»

варіанти відповідей

створення Української Гельсінської групи

зародження Народного руху України

завершення хрущовської «відлиги»

початок косигінських реформ

Запитання 12

Укажіть риси, притаманні розвитку народного господарства УРСР упродовж другої половини 1970-х — 1980-х рр.( три ВІДПОВІДІ)

варіанти відповідей

1. бюрократизація управління, домінування командно-адміністративних методів організації виробництва, домінування важкої промисловості, остаточне формування воєнно-промислового комплексу

2. дефіцит товарів масового споживання, загострення продовольчої та житлової проблем

3. розвиток індивідуального підприємництва у сфері послуг та сільському господарстві

4. криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень агрокультури та землекористування, розробка «Продовольчої програми»

5. розквіт колгоспно-радгоспної системи, її вдосконалення, впровадження нових агротехнологій і культур, зокрема кукурудзи

6. децентралізація системи управління, розвиток підприємств місцевої промисловості та промислів

7. пріоритетний розвиток наукоємного виробництва, масове впровадження досягнень науково-технічної революції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест