Узагальнення та систематизація знань з теми «Принципи функціонування клітини»

Додано: 21 листопада
Предмет: Біологія, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл: 

варіанти відповідей

мітохондрії

вакуолі

хлоропласти

комплекс Гольджі

Запитання 2

Виберіть фазу фотосинтезу, під час якої синтезуються молекули АТФ: 

варіанти відповідей

 темнова

як під час світлової, так і під час темнової

 світлова

у процесі фотосинтезу молекули АТФ не синтезуються

Запитання 3

Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час хемосинтезу: 

варіанти відповідей

вивільняється при розщепленні органічних сполук

вивільняється при окисненні неорганічних сполук

енергія світла

 вивільняється при розщепленні молекул АТФ

Запитання 4

Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим: 

варіанти відповідей

 відсутність вуглекислого газу в атмосфері

відсутність хромопластів

відсутність глюкози в клітинах

відсутність мітохондрій

Запитання 5

Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез: 

варіанти відповідей

зелені рослини

гриби

тварини

нітрифікуючі бактерії

Запитання 6

Яка речовина є джерелом кисню під час фотосинтезу?

варіанти відповідей

вуглекислий газ

глюкоза

вода

озон

кисень

Запитання 7

До автотрофного живлення здатні:

варіанти відповідей

рослини

тварини;

залізобактерії;

бактерії

Запитання 8

До поживних для клітини речовин відносяться:

варіанти відповідей

Білки;

Жири;

Амінокислоти.

Вуглеводи;

Нуклеїнові кислоти;

Вітаміни

Запитання 9

Процес розпаду складних речовин на більш прості зі звільненням енергії

варіанти відповідей

катаболізм

метаболізм

анаболізм

Запитання 10

Окиснення органічних речовин і одержання енергії відбувається без участі кисню

варіанти відповідей

Аеробне дихання

Тканинне дихання

Анаеробне дихання

Запитання 11

Процес утворення складних органічних сполук із простих, на які затрачується енергія

варіанти відповідей

метаболізм

дисиміляція

асиміляція

Запитання 12

Вкажіть типи фотосинтезу: 

варіанти відповідей

Кисневий;

Безхлорофільний;

Темновий.

Безкисневий;

 Світловий;

Запитання 13

Хлорофіл поглинає промені світла:

варіанти відповідей

Червоні;

Фіолетові;

Зелені;

Жовті

Запитання 14

У чому полягає планетарна роль фотосинтезу?

варіанти відповідей

Світлова енергія Сонця перетворюється фотоавтотрофами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину;

Весь кисень сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу;

Фотосинтез перешкоджає нагромадженню СО2, захищає планету від перегрівання; 

Зелені рослини та ціанобактерії впливають на газовий склад атмосфери;

Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання;

Після утворення озонового шару, живі організми здійснили вихід на суходіл.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест