Узагальнення теми"Поведінка тварин"

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 8 разів
26 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає поведінку тварин:

варіанти відповідей

Зоологія

екологія

етологія

фізіологія

Запитання 2

Метод дослідження поведінки тварин в керованих умовах:

варіанти відповідей

Спостереження

Опис

Експеримент

Моделювання

Запитання 3

Кого із вчених вважають "батьком" порівняльної психології тварин?

варіанти відповідей

Карла фон Фріша

Чарльза Дарвіна

Ніколаса Тінбергена

Конрада Лоренца

Запитання 4

Специфічний метод етології, що полягає в створенні «каталогів поведінки»:

варіанти відповідей

спостереження.

складання етограм.

моделювання.

експеримент.

картографічний.

Запитання 5

Що лежить в основі научіння:

варіанти відповідей

умовні рефлекси.

безумовні рефлекси.

таксиси.

інстинкти.

Запитання 6

Форма поведінки, яка проявляється в турботі про потомство:

варіанти відповідей

шлюбна.

батьківська.

захисна.

харчова.

Запитання 7

До якого виду індивідуальної поведінки ви віднесете приймання пилових ванн горобців польових

варіанти відповідей

рухова

харчова

гігієнічна

дослідницька

Запитання 8

 Поведінка, спрямована на відтворення собі подібних та існування виду в часі......

варіанти відповідей

Соціальна

Репродуктивна

Ембріональна

Інстиктивна

Запитання 9

Зазначте характерну рису анонімних угрупованнь:

варіанти відповідей

Можливий розподіл ролей

Кожний з членів групи знає " в обличчя всіх інших"

Сигнали поширюються безадресно

Спостерігається ієрархія

Запитання 10

Тварин, які здатні утворювати постійні групи, називають

варіанти відповідей

поодинокими

соціальними

комунікабельними

Запитання 11

Передача інформації між тваринами

варіанти відповідей

Домінування

Ієрархія

Рефлекс

Комунікація

Запитання 12

Наука, що досліджує біологічні основи організації угруповань соціальних тварин, називається

варіанти відповідей

Соціологія

Зоопсихологія

Соціобіологія

Зоологія

Запитання 13

Оберіть, де зображено батьківський інстинкт:

варіанти відповідей
Запитання 14

У якої із тварин на фото здатність до научіння, що підкріплюється кормом, перебуває на тому ж рівні, що й в собаки?

варіанти відповідей
Запитання 15

І з запропонованих ознак оберіть і позначте ознаки набутої поведінки

варіанти відповідей

базується на безумовних рефлексах і проявляється у тварини від народження

виникає в процесі життєдіяльності й базується на індивідуальному досвіді тварин

не дозволяє тварині пристосуватися до змін у довкіллі

практично однакова в усіх особин даного виду

проявляється в різних особин одного виду в різний спосіб

базується на умовних рефлексах і може змінюватись упродовж життя

Запитання 16

Вкажіть ,що включає соціальна поведінка тварин:

варіанти відповідей

 поодинокий спосіб життя

утворюють різноманітні за чисельністю (до багатьох тисяч особин)

та рівнем складності спільноти

живуть маленькими групами

утворенням шлюбних пар

Запитання 17

Вкажіть тип поведінки тварини:

варіанти відповідей

харчова поведінка

захисна поведінка 

гігієнічна поведінка

грумінг

Запитання 18

Вкажіть ознаки харчової поведінки:

варіанти відповідей

складний комплекс рухів, спрямованих на знаходження, схоплювання, утримання здобичі.

комплекс поведінкових актів, які знайомлять тварину з

навколишнім середовищем.

переміщення тварини в просторі, що потрібне для виконання будь-яких

пристосувальних функцій

різноманітні поведінкові акти, спрямовані на виживання і життєзабезпечення окремої особини

Запитання 19

Вкажіть характерні риси індивідуальної поведінки:

варіанти відповідей

потреба у грі;

захист від ворогів;

догляд за чистотою тіла;

використання знарядь

утримання здобичі

Запитання 20

Вкажіть форми поведінки тварин :

варіанти відповідей

індивідуальна,

репродуктивна

соціальна

агресивна

Запитання 21

Який процес зображено на ілюстрації?

варіанти відповідей

імпритинг

міграція

хомінг

набута поведінка

Запитання 22

Регуляторні переміщення тварин одного виду з однієї території проживання в іншу це

варіанти відповідей

Перехід

Мігруваційний похід

Міграції

Запитання 23

Форма поведінки, яка передається у спадок від батьків до дітей:

варіанти відповідей

набута

вроджена

стратегічна

Запитання 24

Тварин, які здатні утворювати постійні групи, називають

варіанти відповідей

поодинокими

соціальними

комунікабельними

Запитання 25

Продовж речення!!!

Індивідуалізовані угруповання побудовані на ...

варіанти відповідей

контактах різних зграй

особистих контактах тварин між собою

особистих контактах тварин з навколишнім середовищем

Запитання 26

Поведінка тварин, яка пов'язана з розподілом доступної території на індивідуальні ділянки

варіанти відповідей

Територіальна поведінка

Дослідна поведінка

Харчова поведінка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест