5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Українська держава П. Скоропадського. Директорія

Додано: 14 січня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 333 рази
27 запитань
Запитання 1

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

 «Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…» Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни? 

варіанти відповідей

Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу

Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу

 Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні

 Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки 

Запитання 2

Хто очолив уряд Української Держави?

варіанти відповідей

В. Чехівський

Ф. Лизогуб

В. Винниченко

С. Петлюра

Запитання 3

Як називався документ виданий П. Скоропадським після здійснення перевороту? 

варіанти відповідей

«Маніфест до всього українського народу»

«Відозва до всього українського народу»

«Грамота до всього українського народу»

«Звернення до всього українського народу»

Запитання 4

На пост очільника нового уряду Криму німецьким командуванням була узгоджена кандидатура 

варіанти відповідей

Петра Болбочана

Сулеймана Сулькевича.


Челебі Челебієва

Джаффера Сейдамета

Запитання 5

Яка організація становила єдину політичну опозицію гетьману ?

варіанти відповідей

Український національний союз

Український робітничий конгрес

Українська селянська спілка

Українське поміщицьке об'єднання

Запитання 6

У яких твердженнях йдеться про Павла Скоропадського?


варіанти відповідей

У жовтні 1917 р. на з'їзді Вільного козацтва був обраний почесним отаманом.

Схилявся до зближення з більшовицькою Росією, задля зміцнення незалежності вдавався до заходів з посилення армії та її адміністративних органів.

Був членом УЦР, головою Українського Військового Генерального Комітету, генеральним секретарем військових справ.

Очоливши державу, скасував закони й розпорядження Генерального секретаріату і Тимчасового уряду, які стосувалися права власності.

У квітні 1918 р. на Всеукраїнському хліборобському конгресі був проголошений гетьманом України.

Від листопада 1920 р. керував роботою уряду УНР у Польщі. Згодом перебував в Австрії, Угорщині, Швейцарії, а в жовтні 1924 р. оселився в Парижі.

Підтримував діяльність усіх політичних партій, хоча сам не належав до жодної

Запитання 7

З даного переліку осіб вкажіть П.Скоропадського

варіанти відповідей
Запитання 8

На якому з фотопортретів зображено історичного діяча, про якого йдеться в джерелі?

Ісаак Мазепа у своїй праці «Україна в огні й бурі революції» розповідав : « Він був головним творцем української армії. Це він своїм ентузіазмом, енергією і глибокою вірою в українську справу більше, як хто інший з тодішніх українських провідників, допоміг відродити століттями приспане національне почуття і дух боротьби за власну державність у нашім народі. І в смутній добі найбільшого політичного хаосу на Україні, на початку 1919 р., коли захиталися в своїй вірі в сили українського народу Грушевський, Винниченко й інші... зостався на своїм місці, вів дальше непримиренну боротьбу проти московських окупантів..."

варіанти відповідей
Запитання 9

Яка подія відбулася 22 січня 1919 р. на Софійській площі в Києві?

варіанти відповідей

встановлення радянської влади

повалення Гетьманату

незалежність УНР

об’єднання УНР і ЗУНР

Запитання 10

Назвіть мету створення Директорії

варіанти відповідей

Відновлення в Україні влади Центральної Ради

Керівництво збройною боротьбою з гетьманським режимом і його повалення

Відновлення в Україні радянської влади

Стабілізація влади в Україні та проведення аграрної реформи

Запитання 11

Хто очолив перший уряд Директорії

варіанти відповідей

Владимир Винниченко

Симон Петлюра

Антон Макаренко

Володимир Чехівський

Запитання 12

Де 18 листопада 1918 року війська Директорії розгромили війська гетьмана Скоропадського?

варіанти відповідей

Під Крутами

Під Базаром

Під Мотовилівкою

Під Бахмачем

Запитання 13

Хто входив до складу створеної Українським національним союзом Директорії?

варіанти відповідей

М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра

С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, Є. Бош

В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, П. Андрієвський, А. Макаренко

В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський

Запитання 14

Хто із членів.Директорії виступав за порозуміння з радянською Росією?

варіанти відповідей

 В. Винниченко

С. Петлюра

П. Андрієвський 

Є. Петрушевич

Запитання 15

Які умови висунула Антанта Директорії в 1919 році під час її прохання про допомогу?

варіанти відповідей

підпорядкування армії А. Денікіну

приєднатися до Польщі

відійти від"більшовицької" соціально-економічної політики

сприяти розвитку товарно - грошових відносин

реорганізація Директорії та вивід з неї представників соціалістичних партій

збільшення чисельності, реорганізація армії УНР

укладення перемир'я з Росією

Запитання 16

Вищий законодавчий орган УНР доби Директорії:  


  

варіанти відповідей

 Український Національний союз

Трудовий конгрес

 Головна українська рада

Всеукраїнські Установчі збори

Запитання 17

Що з переліченого стосується внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського?


 

  


  

варіанти відповідей

Відновлення 8-годинного робочого дня

відновлення поміщицького землеволодіння

 відновлення права приватної власності

відкриття національної Академії наук

установлення національно-персональної автономії

створення Української Галицької армії

політика русифікації

Запитання 18

Яке місто стало центром антигетьманського повстання?

варіанти відповідей

Київ

Житомир

Біла Церква

Харків

Запитання 19

Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком


1 оприлюднення «Федеративної грамоти» гетьмана П. Скоропадського

2 підписання Брестського мирного договору

3 скликання Трудового конгресу України

4 проведення Всеукраїнського з'їзду хліборобів


А визнання Директорії вищою владою в Україні

Б утворення Державного секретаріату на чолі з К. Левицьким

В початок антигетьманського повстання на чолі з Директорією

Г проголошення П. Скоропадського гетьманом України

Д відновлення влади Української Центральної Ради

варіанти відповідей

1В 2Д 3А 4Г

1Б 2Д 3А 4Г

1В 2Д 3Б 4Г

1В 2Д 3А 4Б

Запитання 20

Встановіть хронологічну послідовність: 

А. Встановлення Української держави

Б. Утворення Директорії

В. Брест – Литовський мирний договір між Центральними державами і УНР

Г. Повернення Центральної Ради до Києва з німецькою адміністрацією

варіанти відповідей

  БАГВ

ВБГА

ГАБВ

ВГАБ

Запитання 21

Хронологічні рамки існування гетьманату

варіанти відповідей

29 грудня 1917-14 квітня 1918р

 

 29 квітня 1918-14 грудня 1919 р

  

 14 квітня 1918-29 грудня 1919р

 

 29 квітня 1918-14 грудня 1918р

Запитання 22

Хто очолив Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, створений 28 листопада 1918 р. на території радянської Росії?

варіанти відповідей

Х. Раковський

М. Порш

Г. П’ятаков

В. Антонов-Овсієнко

Запитання 23

Розмістіть у хронологічній послідовності:

А С. Петлюра вийшов із соціал-демократичної партії та очолив Директорію

Б Радянські війська зайняли Харків, куди переїхав Тимчасовий робітничо-селянський уряд України

В Більшовицькі війська зайняли Київ

Г .Директорія УНР оголосила війну більшовицькій Росії.

варіанти відповідей

ВГБА,

БГВА,

АГВБ,

БАВГ,

Запитання 24

Хто очолював Українську радянську армію?

варіанти відповідей

Н. Махно

В. Антонов-Овсієнко

С. Петлюра

В. Винниченко

Запитання 25

Для характеристики яких фактів (подій,явищ,процесів) використаємо наведену інформацію?

Військовий десант, французький корабель "Мірабо", дві французькі дивізії, англійські, грецькі, румунські й польські частини...

варіанти відповідей

встановлення денікінського режиму в Україні

боротьба Армії УНР та УГА з Червоною армією

друга війна радянської Росії з УНР

окупація військами Антанти півдя України

Запитання 26

Причини падіння Української держави П. Скоропадського вказані у твердженнях

варіанти відповідей

поразка гетьманських військ

Згортання революційних завоювань, досягнутих у зв'язку з падінням самодержавства;

створення Української військово-революційної ради

виникнення опозиції влади;

поразка Німеччини у Першій світовій війні;

дії Добровольчої армії А. Денікіна

отаманщина

Запитання 27

Оберіть зайве прізвище з поданого списку: Махно, Григор'єв, Остапенко, Зелений

варіанти відповідей

Махно

Зелений

Остапенко

Григор'єв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест