11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Узагальнення вивченого матеріалу з розділу: «Основи теорії держави і права» та «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»

20 запитань
Запитання 1

Людина, як учасник правовідносин

варіанти відповідей

 Юридична особа

 

 Фізична особа

 

 Особистість

Особа

Запитання 2

Як називають конкретні життєві обставини, за яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини?

варіанти відповідей

об’єкти правовідносин;

закони;


юридичні факти;

правові акти.

Запитання 3

Виберіть дії

варіанти відповідей

народження

підпал

шлюб

стихійне лихо

розбій

звільнення з роботи

Запитання 4

Людина набуває повної дієздатності з якого віку?

варіанти відповідей

16 років

18 років

17 років

21 року

Запитання 5

 Максимальний термін адміністративного арешту може тривативаріанти відповідей

А. 10 діб

 Б. 15 діб

В. 20 діб

Г. 25 діб

Запитання 6

1.    Про який вид шкоди йтиметься у випадку, коли у громадянки Н. пошкодили планшет.

варіанти відповідей

А. Матеріальну  

 Б. Фізичну 

В. Моральну 

Г. Іншу

Запитання 7

1.    У якому із наведених випадків мало місце адміністративне правопорушення?варіанти відповідей

А. Працівник заводу запізнився на роботу на 15 хвилин.

Б. Подружня пара посварилася в магазині.

В. На автобусній зупинці громадянин голосно розмовляв по телефону.

Г. На автобусній зупинці компанія голосно розмовляла та розпивала слабоалкогольні напої.

Запитання 8

До адміністративної відповідальності може бути притягнута особа, яка досягнула віку

варіанти відповідей

А. 14 років  

Б. 15 років 

В. 16 років 

Г. 18 років

Запитання 9

Правопорушення — це

варіанти відповідей

суспільно шкідливе діяння що суперечить вимогам правових норм.

суспільно шкідливе діяння (у формі дії або бездіяльно сті) дієздатної особи, що суперечить вимогам правових норм.

шкідливе діяння (у формі дії або бездіяльно сті) дієздатної особи, що суперечить вимогам норм.

суспільно шкідливе діяння дієздатної особи, що суперечить вимогам норм.

Запитання 10

За нижче поданою інформацією визначте складники державного ладу:

Держава складається з територій шістнадцяти земель, що входять до її складу. Політична система держави ділиться на два рівні: центральний та регіональний. На кожному з рівнів існують власні органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Державу очолює президент, який обирається парламентом. Уряд формується коаліцією депутатських фракцій. Державна влада здійснюється на основі вільної і рівної участі громадян і їх об’єднань в управлінні державою, гарантується здійснення прав і свобод громадян і меншостей відповідно до міжнародних стандартів прав людини. Свобода людини, її діяльність, вчинки, вільне підприємництво мають повну підтримку з боку держави і гарантуються системою законів, перед якими всі рівні. 

варіанти відповідей

Федерація

Унітарна держава

Президентська республіка

Парламентська республіка

Демократичний режим

Антидемократичний, авторитарний режим

Запитання 11

Вид відповідальності, що наступає за порушення норм трудового права:

варіанти відповідей

адміністративна;

конституційна.

дисциплінарна;


цивільно-правова;

Запитання 12

Підстави юридичної відповідальності – це:

варіанти відповідей

склад правопорушення та санкція правової норми

досягнення віку юридичної відповідальності.

правопорушення та доведення вини правопорушника;

система елементів (склад) правопорушення;

Запитання 13

Правопорушення та проступок:

варіанти відповідей

тотожні поняття;

немає правильної відповіді.

проступок є різновидом правопорушення;

протилежні поняття;

Запитання 14

Який елемент не відноситься до складу правопорушення?

варіанти відповідей

Зміст правопорушення.


Суб*єкт правопорушення.

Об*єкт правопорушення.


Суб*єктивна сторона правопорушення.

Запитання 15

Особливістю правовідносин є те, що вони регулюються нормами ... .

варіанти відповідей

права

моралі

дисципліни

відносин

Запитання 16

Установіть тип республіки за наведеною характеристикою.

Главою держави є президент, який обирається здебільшого парламентом. Парламент домінує в системі органів державної влади. Він формує уряд, який несе відповідальність лише перед парламентом.

варіанти відповідей

президентська

президентсько-парламентська

парламентсько-президентська

парламентська

Запитання 17

Яка ознака відрізняє право від інших соціальних норм?

варіанти відповідей

регулюють відносини між людьми

є обов’язковими для виконання для всіх осіб, що охоплюються ними

спрямовують діяльність людей у спільних інтересах

уособлюють усталені уявлення про справедливість, честь, добро

Запитання 18

Який із наведених правових актів має вищу юридичну силу щодо інших?

варіанти відповідей

Закон України «Про громадянство України»

Указ Президента України «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»

Постанова Верховної Ради України «Про зміни у складі комітетів Верховної Ради України»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року»

Запитання 19

Який вид правопорушення має місце в наведеній ситуації?

Приватна фірма «Індекс» не виконала умови договору поставки, укладеного з приватною фірмою «Корсар».

варіанти відповідей

адміністративне

дисциплінарне

цивільне

злочин

Запитання 20

Укажіть обставину, яка виключає юридичну відповідальність у наведеній ситуації.

Водій вантажівки, побачивши дівчинку, яка вибігла на дорогу просто перед ним, щоб уникнути зіткнення, різко змінив напрямок руху та зіткнувся з легковим автомобілем.

варіанти відповідей

крайня необхідність

виправданий ризик

необхідна оборона

уявна оборона

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест