Узагальнення вивченого про частини мови, вивчені у 6 класі

Додано: 31 липня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 360 разів
30 запитань
Запитання 1

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?

варіанти відповідей

ні/який, ні/чийого, аби/яким

казна/чим, хтозна/кому, кому/небудь

аби/хто, де/в/чому, казна/ким

де/що, ні/чого, хтозна/яким

Запитання 2

Пишуться разом усі займенники рядка

варіанти відповідей

невідь/кому, де/хто, казна/що, ні/скільки

аби/хто, аби/якого, бозна/що, бозна/чого

скільки/сь, де/чий, аби/що, ні/хто

хтозна/хто, хто/небудь, невідь/якому, бозна/чим

Запитання 3

Як пишемо неозначені займенники аби/хто, де/чим, котрий/сь

варіанти відповідей

окремо

разом

через дефіс

Запитання 4

Особливістю зворотного займенника є те, що він:

варіанти відповідей

не змінюється;

не відповідає на питання;

не має називного відмінка;

не виступає членом речення.

Запитання 5

Займенник - самостійна частина мови, яка

варіанти відповідей

означає презмет, ознаку, кількість.

означає ознаку предмета.

вказує на особу, кількість і порядок при лічбі.

вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому допущено помилку у написанні займенника

варіанти відповідей

котрого

ким-небудь

аби хто

неабиякий

Запитання 7

У якому рядку записані лише займенники третьої особи?

варіанти відповідей

ти, тобі, нам

Я, ви, ти

він, вона. воно, вони

Запитання 8

 З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.

Весна відходить!

Запізніла вишня

Розгублено їй дивиться услід.

варіанти відповідей

А підмет

Б присудок

В додаток

Г означення

Д обставина

Запитання 9

У реченні

Любов і повагу до батьків у наших родинах виховували змалку.

виділений займенник стоїть у ... відмінку.

варіанти відповідей

А називному

Б місцевому

В родовому

Г давальному

Д знахідному

Запитання 10

Займенники я, ти, він, вона, воно є...

варіанти відповідей

А зворотними

Б особовими

В відносними

Г означальними

Д вказівними

Запитання 11

Визначте синтаксичну роль виділеного займенника Усяка травичка на своєму корені росте.

варіанти відповідей

підмет

присудок

додаток

означення

обставина

Запитання 12

У реченні Навесні у нас завжди з'являлися пташенята.

 виділений займенник

варіанти відповідей

означення

додаток

обставина

Запитання 13

ПОТРЕБУЄ РЕДАГУВАННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

варіанти відповідей

зупинили погляд на ньому

дозволили йому відпочити

мойого брата

побачив вас

Запитання 14

Якими частинами мови є виділенні слова в реченні(цифра позначає наступне слово)

На(1)той раз(2)суддями були: якіїсь(3)два Осли,одна(4)нікчемна Шкапа...

А-прикметник

Б-іменник

В-числівник

Г-займенник

варіанти відповідей

1Г,2Б,3В,4А

1А,2Б,3В,4Г

1Г,2Б,3А,4В

Запитання 15

Позначте рядок,усі слова в якому числівники

варіанти відповідей

десять,десятеро,десятка

двоє,другий,двічі

три,третій,триста

Запитання 16

Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку

варіанти відповідей

Савівна,Лукич,Василівна

Олексіївна,Степанович,Олеговна

Євгенівна,Аркадійович,Валеріївна

Запитання 17

Помилку у творенні кличного відмінка допущено у рядку

варіанти відповідей

Іване,Дмитре,Ольго

друже,козаче,Сергіє

шевче,Миколо,Насте

Запитання 18

Неправильно узгоджено слова в рядку

варіанти відповідей

гіркий полин

різка біль

далека путь

Запитання 19

Правильно утворені форми прикметників у рядку

варіанти відповідей

вищий,менш гарніший,кращий

найтихіший,більш елегантний,красивіший

більш рідніший,моторніший,найцікавіший

Запитання 20

У якому рядку всі слова є прикметниками?

варіанти відповідей

охайний,будь-який,гордий

трьохсотий,торішній,якийсь

материн,патріотичний,сільський

Запитання 21

У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду?

варіанти відповідей

професор,суддя,колега

сирота,староста,задавака

листоноша,плакса,степ

Запитання 22

Усі займенники неозначені в рядку

варіанти відповідей

дехто, дещо, хтось, хто-небудь

хто, що, дехто, дещо

деким, дечим, хто-небудь, жоден

казна-що, абиякий, самий, який-небудь

Запитання 23

Всі слова архаїзми в рядку:

варіанти відповідей

шуйця; десниця; ясир;

вої; комірне; волость;

повіт; чадо; кожух;

ланити; піїт; брань.

Запитання 24

Укажіть рядок, у якому всі іменники жіночого роду:

варіанти відповідей

мігрень, нехворощ, папороть, суміш; 

аерозоль, біль, бридж, кір;

нежить, перекис, гуаш, каніфоль; 

путь, розкіш, полин, Сибір.

Запитання 25

Листоноша - ... рід іменника

варіанти відповідей

Жіночий

Спільний

Чоловічий

Середній

Запитання 26

Усі іменники, що належать до назв істот у рядку:

варіанти відповідей

Гурт, олівець, сум, подія, хід

Вітер, радість, шахіст, дім, малюк

Син, робітник, сорока, Сашко, джміль

Запитання 27

Визначте правильний варіант послідовного заповнення пропусків у реченні

Слухай-но, __________, чи не міг би ти купити мені __________ гуаш?

варіанти відповідей

Остап, червоний

Остапе, червоний

Остапе, червоне

Остапу, червону

Остапе, червону

Запитання 28

Вкажіть рядок, у якому всі іменники належать до IV відмінни

варіанти відповідей

листя,земля,село

гордість,ніч,честь

курча,каченя,тигреня

Запитання 29

Правильно утворено просту форму вищого ступеня порівняння прикметника гарний у рядку

варіанти відповідей

найбільш гарний

кращий

найгарніший

самий гарний

Запитання 30

У якому рядку усі слова належать до чоловічого роду

варіанти відповідей

собака, тюль, нежить

насип, путь, шлях


квітка, сонце, вірш

варіант, зошит, ягня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест