Узагальнення вивченого з теми "Моделі та моделювання"

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 7 клас
25 запитань
Запитання 1

Модель - це

варіанти відповідей

 спрощений об'єкт, поданий у вигляді тексту і більше не може бути змінений та поданий в іншому вигляді.

спрощений матеріальний або уявний об’єкт, який у процесі вивчення замінює реальний об’єкт-оригінал.

показний об'єкт для використання у певних галузях

Запитання 2

Моделі поділяються на:

варіанти відповідей

 інформаційні та матеріальні

змінюванні та матеріальні

матеріальні та рухові

інформаційні та рухові

Запитання 3

Матеріальна модель - це

варіанти відповідей

модель обʼєкта, яка відтворює його фізичні та геометричні властивості, тобто подана у вигляді його предметної копії (існує реально).

модель обʼєкта, подана у вигляді його опису (є описом реального об'єкта).

модель об'єкта, яка відображається тільки при певних умовах.

Запитання 4

Інформаційна модель - це

варіанти відповідей

модель, яка відображається тільки при певних умовах.

модель обʼєкта (предмета або явища), яка відтворює його фізичні та геометричні властивості, тобто подана у вигляді його предметної копії (існують реально).

модель обʼєкта, подана у вигляді його опису (є описом реального об'єкта).

Запитання 5

Приклади якої моделі зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Інформаційної моделі

Матеріальної моделі

Запитання 6

Приклади якої моделі зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Інформаційної моделі

Матеріальної моделі

Запитання 7

Моделювання - це

варіанти відповідей

процес перетворення моделі для дослідження.

процес вилучення моделі для дослідження.

процес створення моделі для дослідження.

Запитання 8

Оберіть правильні відповіді, коли використовують моделі:

варіанти відповідей

коли немає реального об'єкта;

коли реальний об'єкт вже не існує;

коли реальний об'єкт написаний.

коли реальний об'єкт надто малий/великий;

коли реальний об'єкт простий.

Запитання 9

Інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм, називається

варіанти відповідей

матеріальна модель

друкована модель

комп'ютерна модель

текстова модель

Запитання 10

Модель якого об'єкта зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Тварини

Людини

Робота

Пташки

Запитання 11

Модель якого об'єкта зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Ноти

Вулиця

Будинок

Масштаб

Запитання 12

Оберіть, що відноситься до етапів побудови інформаційної моделі?

варіанти відповідей

визначити мету створення моделі

вибрати розмір моделі

 вибрати засіб, з використанням якого буде подано модель

 визначити для кого створюється модель

визначити властивість моделі

Запитання 13

На якому етапі побудови інформаційної моделі визначається мета створення моделі?

варіанти відповідей

На першому

На другому

На третьому

На четвертому

Запитання 14

На якому етапі побудови інформаційної моделі створюється модель?

варіанти відповідей

На четвертому

На п'ятому

На шостому

Запитання 15

Чи може бути один об'єкт поданий одразу у інформаційній та матеріальній моделі?

варіанти відповідей

Так, звісно

Ні, не може

Запитання 16

Що таке комп’ютерний експеримент? 

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 17

З’ясування мети моделювання; визначення вхідних даних, потрібних для створення моделі, та обмежень на ці дані; уточнення, які результати потрібно отримати

варіанти відповідей

Побудова інформаційної моделі

Постановка задачі та її аналіз

Розробка методу й алгоритму реалізації комп’ютерної моделі

Розробка комп’ютерної моделі

Запитання 18

За допомогою комп'ютерного моделювання можна досліджувати властивості об'єктів та явищ, які....

варіанти відповідей

прості

дороговартісні

швидкоплинні

небезпечні

Запитання 19

На якому малюнку зображена Інфографіка?

варіанти відповідей
Запитання 20

Сукупність всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі

варіанти відповідей

предметна галузь

об'єкт

модель

інформаційна модель

Запитання 21

Модель, у якій властивості об’єкта описуються за допомогою таблиць, графіків, діаграм, схем

варіанти відповідей

структурна інформаційна модель

словесна інформаційна модель

графічна інформаційна модель

спеціальна інформаційна модель

Запитання 22

Визнач з переліку інформаційні моделі:

варіанти відповідей
Запитання 23

Об'єктами можна вважати:

варіанти відповідей

письмовий стіл

проміжок часу


комп'ютер


учня

Запитання 24

Розгадай ребус

варіанти відповідей

Молоко

Монітор

Модель

Запитання 25

Оберіть види інформаційних моделей: (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Математичні моделі.

Графічні моделі.

Моделі знань.

Імітаційні моделі.

Фізичні моделі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест