Узагальнення з теми "Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи"

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 58 разів
20 запитань
Запитання 1

Визначте, що собою становить ерозія ґрунтів:


варіанти відповідей

відкладення солей на поверхні ґрунту;

зменшення товщі їх родючого шару;

знищення корисних ґрунтових мешканців;

вирубування лісів.

Запитання 2

Зазначте, що таке ноосфера:


варіанти відповідей

розумова оболонка Землі; 

частина оболонок Землі, заселена живими істотами;

новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини;

сукупність усіх природоохоронних територій.

Запитання 3

Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції:


варіанти відповідей

екосистема;

ботанічний сад;

агроценоз;

популяція.

Запитання 4

Харчові ланцюги, що починаються з мертвих органічних залишків, називають:


варіанти відповідей

пасовищними;

перевернутими;

детритними;

трофічними.

Запитання 5

Заказник від заповідника відрізняється тим, що:

варіанти відповідей

у заказнику може бути дозволена господарська діяльність, якщо вона не шкодить охоронним об’єктам;   

заповідник створюють з метою збереження невеликої кількості особливо цінних об’єктів природи;

у заказниках суворіший режим і заборонена будь-яка діяльність людини;

заказник призначено для туризму та рекреації, тому в ньому створюють умови для безпечного перебування людей.

Запитання 6

 Прикладом пристосування, що утворилося в результаті коеволюції, може слугувати:                          

варіанти відповідей

однакові пристосування для польоту в кажанів і птахів;  

здатність деяких видів метеликів створювати свої ультразвукові сигнали, щоб заплутати кажанів;

довге хутро та пухнастий хвіст у полярної лисиці;

однакова форма тіла в дельфінів і риб. 

Запитання 7

Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в екосистемі:


варіанти відповідей

місце перебування;

трофічний рівень;

екологічна ніша;

симбіоз.

Запитання 8

Визначте, як називають фактори неживої природи:

варіанти відповідей

абіотичні.

біотичні;

антропічні;

антропогенні;

Запитання 9

 Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь:


варіанти відповідей

коменсалізм;

конкуренція;

мутуалізм;

паразитизм.

Запитання 10

Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі:

варіанти відповідей

паразитизм;

мутуалізм;

коменсалізм;

симбіоз.

Запитання 11

Паразит бактерій — це:

                            


варіанти відповідей

герпесвірус;

метаносарцина;

бактеріофаг Т4;

кишкова паличка.

Запитання 12

Правильна послідовність виникнення трьох доменів живих організмів:

варіанти відповідей

бактерії — еукаріоти — археї; 

археї — еукаріоти — бактерії;

бактерії — прокаріоти — археї;

археї — бактерії — еукаріоти  

Запитання 13

Філогенетичне дерево демонструє:

варіанти відповідей

те, наскільки види схожі ззовні;   

те, від яких видів пішли інші види;

послідовність предкових видів цього виду;  

штучну класифікацію живих організмів.

Запитання 14

Зазначте структури, з якими пов’язана здатність ціанобактерій до фіксації атмосферного азоту:

варіанти відповідей

товстостінні клітини – гетероцисти;   

газові вакуолі;

вп’ячування плазматичної мембрани, що оточують хлорофіл;

вакуолі з клітинним соком.

Запитання 15

Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних:


варіанти відповідей

у них наявні диференційовані клітини;

у них наявна нервова система;

їхні клітини мають ядра;

у них відсутні м’язові клітини.

Запитання 16

Назвіть організми, під час здійснення фотосинтезу яких не відбувається виділення кисню:

варіанти відповідей

пурпурні бактерії;

червоні водорості;

діатомові водорості;

зелені водорості.

Запитання 17

Зазначте, чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій:


варіанти відповідей

наявністю ядра

наявністю мітохондрій;

здатністю до фотосинтезу;

наявністю хлорофілу.

Запитання 18

За наявності репродуктивного бар’єра відбувається:         


варіанти відповідей

формування нових видів;

збільшення частоти спарювань між особинами;

зменшення кількості особин цього виду;

зменшення кількості видів;

Запитання 19

Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів:

варіанти відповідей

Ядро

рибосоми;

ендоплазматична сітка;

мітохондрії.

Запитання 20

 Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації:

варіанти відповідей

пріони;

віріоїди;

віруси;

археї.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест