Узагальнення з теми "Дослідники історії"

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Історія України, 5 клас
24 запитання
Запитання 1

«Повість минулих літ» є важливим джерелом для вивчення:

варіанти відповідей

історії первісної доби

історії середніх віків

історії нового часу

новітньої історії

Запитання 2

До якого століття відноситься 1113 р?

варіанти відповідей

Х ст

ХІІ ст

ХІІІ ст

ХІ

Запитання 3

Автором "Повісті минулих літ" є

варіанти відповідей

Володимир Великий

Михайло Грушевський

Нестор Літописець

Самійло Величко

Запитання 4

Український учений, автор "Історії України-Русі":

варіанти відповідей

В. Антонович

М. Костомаров

О. Єфименко

М. Грушевський

Запитання 5

Самійла Величка називають літописцем

варіанти відповідей

козацтва

 часів розквіту Русі-України

Української революції

періоду Другої світової війни

Запитання 6

Сукупність пов'язаних між собою важливих фактів життя суспільства: битва, укладення угоди, утворення організації тощо:

варіанти відповідей

історичне явище

історичний факт

історичний процес

історична подія

Запитання 7

Історичні твори, у яких найголовніші події записувалися в хронологічному порядку за роками - це:

варіанти відповідей

легенди

міфи

літописи

повісті

Запитання 8

Подія, явище, процес, що відтворені, реконструйовані істориком на основі відбору правдивих, важливих, на його думку, відомостей про минуле – це

варіанти відповідей

історичний факт

історичне дослідження

історичний образ

історична особа

Запитання 9

Пам'ятка давньої літератури, яка зображує події, пов'язані з походом новгород-сіверського князя проти половців:

варіанти відповідей

Літопис Самовидця

"Повість минулих літ"

"Синопсис"

"Слово о полку Ігоревім"

Запитання 10

До яких джерел відноситься літопис?

варіанти відповідей

усних

речових

зображувальних

писемних

Запитання 11

Обери відповідь, в якій знаходяться імена українських істориків.

варіанти відповідей


В. Антонович, О. Єфименко, Д. Яворницький


П. Загребельний, П. Куліш, І. Франко

М. Гоголь, І. Мечников, О. Пушкін

П. Скоропдський, В. Винниченко, С.Єфремов

Запитання 12

Кого називають "батьком української історичної науки"

варіанти відповідей

Володимир Антонович

Михайло Максимович

Михайло Грушевський

Дмитро Яворницький

Запитання 13

Яка із наведених історичних праць створена першою

варіанти відповідей

«Повість минулих літ» 

10-томна «Історія України-Русі»

Літопис Самійла Величка

Галицько-Волинський літопис

Запитання 14

Дослідником історії українського козацтва був

варіанти відповідей

М. Максимович

М. Грушевський

С. Величко

Д. Яворницький

Запитання 15

У яких твердженнях ідеться про Михайла Грушевського

варіанти відповідей

 Голова Української Центральної Ради доби Української революції 1917 - 1921 рр.

організатор і керівник Київської громади

все своє життя присвятив вивченню історії українського козацтва

 автор збірки "Кобзар"

автор першого в українській літературі історичного роману "Чорна рада"

проявив себе в історії, літературознавстві, дослідженні фольклору

уславився 10-томною працею "Історія України-Русі"

Запитання 16

Що із зазначеного є історичним явищем?

варіанти відповідей

формування українського козацтва

бій під Крутами

проголошення Акту незалежності України

 коронування Данила Галицького

Запитання 17

Тарас Шевченко був автором:

варіанти відповідей

«Історії запорозьких козаків»


"Кобзаря"

 "Руїни"

«Збірника  малоросійських пісень »

Запитання 18

В якому столітті була написана " Повість минулих літ"?

варіанти відповідей

Х ст.

початок ХІІ ст

кінець ХІ ст

ХІІІ ст.

Запитання 19

Літопис - це....

варіанти відповідей

жанр неказкового прозового фольклору.


давньоруська, пізніше російська народна епічна пісня про героїчні події

історичний жанр, що представляє собою більш-менш докладний запис історичних подій в хронологічній послідовності.

розповідь, що відтворює уявлення людей про світ, місце людини в ньому, про походження всього сущого

Запитання 20

З якою державою Русь -Україна мала тісні стосунки?

варіанти відповідей

Німеччина

Англія

Візантія

Московська держава

Запитання 21

Який період історії українських земель досліджував Нестор Літописець?

варіанти відповідей

козацький

радянський

античний

Русі-України

Запитання 22

Назвіть ім'я киянки, яка подарувала маєток для заснування при ньому монастиря і братської школи, а згодом із цієї школи виросла Києво - Могилянська академія:

варіанти відповідей

 княгиня Ольга

Роксолана

Галшка Гулевичівна

 Анна Ярославна

Запитання 23

Яке місце високо оцінював Самійло Величко, як осередок козацької демократії та захісниці цілісності української державності?

варіанти відповідей

Батурин

Київ

Запорізька Січ

Чигирін

Запитання 24

Історичне дослідження Самійло Величка охоплює період козацької історії...

варіанти відповідей

від кінця ХІХ ст. до початкуХХ ст.

від 1700 р. до початку ХІХ ст.

від початку Національно - визвольної війни під проводом Б. Хмельницького до 1700 р.


від античних часів до княжої доби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест