Узагальнення з теми "Еволюція органічного світу"

Додано: 25 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 406 разів
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть період,в котрому виник вид Людина розумна

варіанти відповідей

юрський

крейдяний

палеогеновий

антропогеновий

Запитання 2

Ускладнення організації,яке приводить до формування типів і класів - це :

варіанти відповідей

ароморфозм

біологічний регрес

загальна дегенерація

ідіоадаптація

Запитання 3

Приклад ідіоадаптації:

варіанти відповідей

виникнення квітки у покритонасінних

різна форма дзьоба птахів

виникнення хребта у хребетних

виникнення крил у комах

Запитання 4

Явище випадкової зміни частот алелей у популяції:

варіанти відповідей

дрейф генів

генетичний вантаж

еволюція

добір

Запитання 5

Ознака зберігається незмінною внаслідок добору:

варіанти відповідей

рушійного

стабілізуючого

штучного

розриваючого

Запитання 6

Поняття "природний добір" уперше запропонував:

варіанти відповідей

Ч.Дарвін

Ж.Б.Ламарк

В.О.Ковалевський

С.С.Четвериков

Запитання 7

причина закріплення нових ознак у видів, за теорією Ламарка :

варіанти відповідей

штучний добір

кошмар Дженкінса

боротьба за існування

вправляння органів

Запитання 8

Макроеволюція -це:

варіанти відповідей

утворення нових популяцій тварин

утворення нових угрупувань тварин

утворення нових надвидів тварин

утворення нових видів тварин

Запитання 9

Виберіть гомологічні органи

варіанти відповідей

крила кажанів та крила комах

додаткові корені картоплі та ризоїди зозулиного льону

зябра річкового рака та річкового окуня

крила кажанів та плавці китів

Запитання 10

Нназвіть форму природного добору, яка сприяє зміні норми реакції організмів у певному напрямку

варіанти відповідей

рушійний

розвиваючий

стабілізуючий

штучний

Запитання 11

Виберіть ознаки притаманні макроеволюційним процесам

варіанти відповідей

відбуваються за тривалі історичні проміжки часу,недоступні для безпосереднього спостереження

сприяють винекненню нових видів

джерело мінливості- модифікація

відбуваються в середині популяції

Запитання 12

Зазначте,як називається здатність до наслідування добре захищених організмів погано захищеними

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція

атавізм

мімікрія

Запитання 13

Укажіть елементарну одиницю еволюції

варіанти відповідей

популяція

вид

сорт рослин

порода тварин

Запитання 14

Назвіть приклади ідіоадаптації

варіанти відповідей

виникнення квітів

утворення ластів у ластоногих

поява щелеп у хребетних тварин

зникнення кишечнику у стьожкових червів

Запитання 15

Учення, згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу,- це теорія:

варіанти відповідей

хімічної еволюції

панспермії

креаціонізму

дарвінізму

Запитання 16

Одним із творців синтетичної теорії еволюції є:

варіанти відповідей

Ч.Дарвін

Ж.Б.Ламарк

В.О.Ковалевський

С.С.Четвериков

Запитання 17

Виникнення нового виду є прикладом:

варіанти відповідей

макроеволюції

зміни темпів еволюції

мікроеволюції

кошмару Дженкінса

Запитання 18

Міграція -це:

варіанти відповідей

переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території

пристосування організмів до певних умов навколишнього середовища

розділення популяції одного виду

потрапляння споріднених видів у різні умови існування

Запитання 19

Макроеволюцією не є...

варіанти відповідей

походження ссавців від плазунів

походження плазунів від земноводних

утворення нових підвидів горобця

утворення родів собак

Запитання 20

Єдиний вчений за всю історію біології (До Дарвіна), який вважав,що людиноподібні мавпи є безпосередніми предками людини-це

варіанти відповідей

Ж.Б.Ламарк

Ж.Кюв"є

Ю.Лебіх

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест