Узагальнення з теми" Надорганізмові біологічні системи"

Додано: 17 квітня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 269 разів
12 запитань
Запитання 1

Розділ екології, що вивчає вплив екологічних факторів на окремих особин, це...

варіанти відповідей

аутекологія

демекологія

синекологія

екоосистемологія

Запитання 2

Чинники, пов'язані з діяльністю живої речовини, це..

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

антропічні

техногенні

Запитання 3

Назвіть складовий компонент біотопа в межах такої екосистеми як озеро.

варіанти відповідей

фітоценоз

зооценоз

мікроклімат

мікробіоценоз

Запитання 4

Вкажіть консумента І-го порядку в складі ширколистого лісу.

варіанти відповідей

дятел строкатий

яструб

жук-олень

бактерії гниття

Запитання 5

Для синтезу органічних речовин, зокрема АТФ, організмам потрібні фоосфоровмісні сполуки. Із якого трофічного рівня ці сполуки потрапляють до консументів І прядку?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Які твердження щодоо ланцюгів живлення є правилними?

І. Кожна ланка ланцюга живлення займає оокремий трофічний рівень.

ІІ. Продуцентами в ланцюгу живлення є рослиноїдні тварини.

варіанти відповідей

обидва неправильні

лише ІІ

обидва правильні

лише І

Запитання 7

В екосистемі метелики і синиці спожили 1000 кг первинної продукції. Яка біомаса засвоїлася метеликами та синицями відповідно?

варіанти відповідей

100 кг і 100 кг

100 кг і 10 кг

10 кг і 100 кг

10 кг і 10 кг

Запитання 8

Пасовищні ланцюги живлення називають ще ланцюгами...

варіанти відповідей

розщеплення

синтезу

виїдання

обміну

Запитання 9

Що більша різноманітність ланцюгів живлення, то екосистема буде ...

варіанти відповідей

вразливішою

біднішою на види

стійкішою в часі

не здатною до саморегуляції

Запитання 10

Згідно з правилом екологічноої піраміди, ефективність кожної наступної ланки менша попередньої приблизно на ...

варіанти відповідей

1%

5%

10%

15%

Запитання 11

Назвіть основну умову стабільності екосистем.

варіанти відповідей

значне видове різноманіття

простота ланцюгів живлення

низька первинна біопродукція

нерозгалуженість мереж живлення

Запитання 12

Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі біоценозу.

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

консументи І порядку

консументи ІІ порядку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест