Узагальнення за темою "Держави Центрально-Східної Європи у міжвоєнний період"

Додано: 18 березня
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
22 запитання
Запитання 1

Оберіть історичного діяча, який відіграв визначальну роль у відродженні та розвитку Польщі:

варіанти відповідей

Юзеф Пілсудський 

Габрієль Нарутович

Ігнацій Мосцицький.

Станіслав Войцеховський

Запитання 2

Перелік яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи державно-політичний розвиток Польщі в 1920—1930-х рр.?

варіанти відповідей

«Лінія Керзона», Ризький мир, режим «санації», пацифікація

Політика «уніфікації», династична криза, «Залізна гвардія», диктатура

Президент, Національні збори, Судетська проблема, Мюнхенська угода.

Селянська диктатура, «Народна змова», Військова ліга, державний переворот

Запитання 3

1 грудня 1918 р. було підписано угоду про утворення єдиної держави

варіанти відповідей

Югославії

Другої Речі Посполитої

Королівства сербів, хорватів і словенців на чолі з Олександром Карагеоргієвичем.

Угорщини

Запитання 4

6 вересня 1940 р. влада в Румунії перейшла до

варіанти відповідей
Запитання 5

Яка угода стала трагедією для Чехословаччини, а також означала перетворення Німеччини в найсильнішу державу Центральної Європи?

варіанти відповідей

Троїстий пакт

Антикомінтернівський пакт

Мюнхенська угода

пакт Молотова - Ріббентропа

Запитання 6

Назвіть засновника Чеської національної ради, філософа, який переобирався на посаду президента країни у 1920, 1927, 1934 роках:

варіанти відповідей

Е. Бенеш

Т. Масарик

К. Генляйн

Б. Кун

Запитання 7

Режим «санації» – це ...

варіанти відповідей

Диктаторський режим в Австрії, спрямований на установлення стабільності

в повоєнний час.

Демократичний режим у Королівстві сербів, хорватів та словенців,спрямований на консолідацію держави;

Диктаторський режим у Румунії, спрямований на оздоровлення нації;

Авторитарний режим у Польщі, спрямований на консолідацію нації;

Запитання 8

"Залізна гвардія" - це

варіанти відповідей

монархічна еліта в Югославії

національно-визвольна організація у Польщі

Соціалістична партія Болгарії

профашистська організація в Румунії

Запитання 9

Першим президентом незалежної Чехословаччини став

варіанти відповідей

Е. Гаха

Е. Бенеш

Л. Свобода

Т. Масарик 

Запитання 10

 Яка із зазначених країн була монархією?

варіанти відповідей

Австрія

Польща

Угорщина

Чехословаччина

Запитання 11

У якій країні Європи в 1920 - 1940-ві рр існував авторитарний режим, агітаційний плакат якого зображено?

варіанти відповідей

Угорщина

Болгарія

Румунія

Чехословаччина

Запитання 12

 Що таке "лінія Керзона"?

варіанти відповідей

східний кордон Польщі (межа розселення поляків)

лінія кордону між Польщею і Німеччиною

лінія кордону між Польщею і Чехословаччиною

Лінія демілітаризованої зони

Запитання 13

Яка подія зображена на карті?

варіанти відповідей

Мюнхенська угода

Утворення Чехословаччини

Аншлюс Австрії

Ризький договір

Запитання 14

16 листопада 1918 р. в ситуації загального піднесення через повалення влади Габсбургів було оголошено про утворення ...

варіанти відповідей

Угорської республіки

Польщі

Австрії

Румунії

Запитання 15

Яка країна у період з 1918 по 1919 рр. окупувала Бессарабію і Буковину?

варіанти відповідей

Угорщина

Чехословаччина

 Польща

Румунія

Запитання 16

Підкарпатська Русь – це назва ....

варіанти відповідей

території українських земель, які увійшли до складу Польщі

території українських земель, які окупувала Румунія

Закарпаття у складі Чехословаччини, як автономного краю. 

Східної Галичини у складі Польщі

Запитання 17

Що стало наслідком державного заколоту в Болгарії, ініціатором якого був О. Цанков?

варіанти відповідей

встановлення комуністичної влади

встановлення демократичної республіки

встановлення абсолютної монархії

встановлення профашистської диктатури 

Запитання 18

Що означає термін «гортизм»?

варіанти відповідей

комуністичний фронт в Югославії з 1926 по 1940 рр.

антифашистський рух у Болгарії з 1927 по 1939 рр.

режим М.Горті в Угорщині з 1920 по 1944 рр.

режим М.Горті в Румунії з 1918 по 1938 рр.

Запитання 19

Встановіть послідовність між країнами та політичиними лідерами:

А) Болгарія 1) Е. Бенеш

Б) Чехословаччина 2) О.Стамболійський

В) Угорщина 3) І.Антонеску

Г) Румунія 4) Король Александр Карагеоргієвич

5) М.Горті

варіанти відповідей

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-3

А-2 Б-1 В-5 Г-3 

А-4 Б-5 В-1 Г-2

Запитання 20

Яке з наведених понять стосується історичного розвитку Румунії у 20 – 30-ті роки ХХ ст.?

варіанти відповідей

Видовданська конституція

Залізна гвардія

Судетська проблема

Лінія Керзона

Запитання 21

Розставте історичних діячів у відповідності до країни, в якій мала місце їх діяльність:

1) Т. Масарик; А) Болгарія;

2) Й. Броз Тіто; Б) Румунія;

3) К. Георгієв; В) Чехословаччина;

4) Й. Антонеску. Г) Югославія.

варіанти відповідей

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А.

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б.

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В.

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б.

Запитання 22

Східні креси - це.... (із запропонованого переліку тверджень оберіть те, що розкриє значення терміну)

варіанти відповідей

назва національної валюти Польської республіки після грошової реформи 1924 року

назва політичного курсу польського уряду початку 20-х років на стимулювання економічного зростання

назва політичного курсу польського уряду початку 20-х років на стабілізацію фінансів країни

назва українських, білоруських і литовських земель, що увійшли до складу Польської держави до 1923 року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест