Узагальнення

Додано: 24 березня 2021
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 94 рази
28 запитань
Запитання 1

Позначте історичного діяча, який відіграв визначальну роль у відродженні та розвитку Польщі, обіймав посаду премєр-міністра, а фактично став диктатором:

варіанти відповідей

Юзеф Пілсудський 

Габрієль Нарутович

Ігнацій Мосцицький.

Станіслав Войцеховський

Запитання 2

Перелік яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи державно-політичний розвиток Польщі в 1920—1930-х рр.?

варіанти відповідей

«Лінія Керзона», Ризький мир, режим «санації», пацифікація

Політика «уніфікації», династична криза, «Залізна гвардія», диктатура

Президент, Національні збори, Судетська проблема, Мюнхенська угода.

Селянська диктатура, «Народна змова», Військова ліга, державний переворот

Запитання 3

За конституцією 1923 року Румунія проголошувалася

варіанти відповідей

республікою

абсолютною монархією

конституційною монархією

федерацією

Запитання 4

1 грудня 1918 р. було підписано угоду про утворення єдиної держави

варіанти відповідей

Югославії

Другої Речі Посполитої

Королівства сербів, хорватів і словенців на чолі з Олександром Карагеоргієвичем.

Угорщини

Запитання 5

Диктатор Румунії

варіанти відповідей
Запитання 6

Яка угода стала трагедією для Чехословаччини, а також означала перетворення Німеччини в найсильнішу державу Центральної Європи. 

варіанти відповідей

Троїстий пакт

Антикомінтернівський пакт

Мюнхенська угода

пакт Молотова - Ріббентропа

Запитання 7

Назвіть засновника Чеської національної ради, філософа, який переобирався на посаду президента країни у 1920, 1927, 1934 роках:

варіанти відповідей

Е. Бенеш

Т. Масарик

К. Генляйн

Б. Кун

Запитання 8

Назвіть ознаки режиму Горті в Угорщині ( 5):

варіанти відповідей

обмеження виборчих прав громадян

зосередження усієї повноти влади в рукаї монарха

комунізм - офіційна державна ідеологія

зосередження усієї повноти влади в руках регента

авторитаризм

заборона більшості політичних партій

співпраця з Італією та Німеччиною

участь у Малій Антанті

Запитання 9

Що означає термін — режим «санації»?

варіанти відповідей

Диктаторський режим в Австрії, спрямований на установлення стабільності

в повоєнний час.

Демократичний режим у Королівстві сербів, хорватів та словенців,спрямований на консолідацію держави;

Диктаторський режим у Румунії, спрямований на оздоровлення нації;

Авторитарний режим у Польщі, спрямований на консолідацію нації;

Запитання 10

Установіть відповідність між датою та історичним фактом:


А 1938 р.

Б 1939 р.

В 1940 р.

Г 1933 р.

Д 1930 р.


1 установлення диктатури Й. Антонеску;

2 Мюнхенська змова;

3 окупація Угорщиною Закарпаття;

4 початок пацифікації


варіанти відповідей

А 1 б2 В 3; Г

А2 Б3 В1 Д4

Б1 В 2 А3 Д 4

Д 1 В2 Б 3 А 4

Запитання 11

"Залізна гвардія" - це

варіанти відповідей

монархічна еліта в Югославії

національно-визвольна організація у Польщі

Соціалістична партія Болгарії

профашистська організація в Румунії

Запитання 12

Першим президентом незалежної Чехословаччини став

варіанти відповідей

Е. Гаха

Е. Бенеш

Л. Свобода

Т. Масарик 

Запитання 13

 Які із зазначених країн були монархіями у міжвоєнний період?

варіанти відповідей

Австрія

Польща

Угорщина

Чехословаччина

Болгарія

Запитання 14

У якій країні Європи в 1920 - 1940-ві рр існував авторитарний режим, агітаційний плакат якого зображено?

варіанти відповідей

Угорщина

Болгарія

Румунія

Чехословаччина

Запитання 15

Яке звання отримав лідер Румунії Й. Антонеску?

варіанти відповідей

коменданте

фюрер

кондукетор

дуче

Запитання 16

Пацифікація - це:

варіанти відповідей

Заходи з адміністративної уніфікації українських земель, здійснювані урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

Адміністративно-репресивна поліцейська акція проти українського населення Східної Галичини, здійснена польською владою восени 1930 р.

Політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Процес ополячення українців у Галичині.

Запитання 17

Лідером якої країни була ця особа?

варіанти відповідей

Чехословаччина

Польща

Німеччина

Фінляндія

Запитання 18

 Що таке "лінія Керзона"?

варіанти відповідей

лінії розселення етнічних поляків

лінія кордону між Польщею і Німеччиною

лінія кордону між Польщею і Чехословаччиною

Лінія демілітаризованої зони

Запитання 19

Яка подія зображена на карті?

варіанти відповідей

Мюнхенська угода

Утворення Чехословаччини

Аншлюс Австрії

Ризький договір

Запитання 20

Яка країна у період з 1918 по 1919 р.р. окупувала Бессарабію і Буковину?

варіанти відповідей

Угорщина

Чехословаччина

 Польща

Румунія

Запитання 21

Результатом перевороту 6 січня 1929 р. у Королівстві сербів, хорватів і словенців стало

варіанти відповідей

убивство в Марселі югославського монарха Олександра і французького міністра Л. Барту.

перехід від парламентської монархії до диктаторського режиму

проголошення Конституції ,що надавала королю разом з парламентом здійснювати законодавчу владу.

прихід до влади уряду О.Стамболійського

Запитання 22

Підкарпатську Русь - це назва

варіанти відповідей

території українських земель, які увійшли до складу Польщі

території українських земель, які окупувала Румунія

Закарпаття у складі Чехословаччини, як автономного краю. 

Запитання 23

Які були риси режиму Горті? (5 правильних)

варіанти відповідей

існування демократичних прав і свобод;

збереження представницьких інститутів влади

панування традиційної еліти (земельної аристократії);

легальне існування опозиції, обмеження діяльності лівих сил;

відсутність масової партії — опори правлячого режиму;

консерватизм

панування комуністичної ідеології

орієнтація на Францію та Англію

Запитання 24

Вкажіть, що стало наслідком державного заколоту в Болгарії, ініціатором якого був О. Цанков:

варіанти відповідей

встановлення комуністичної влади

встановлення демократичної республіки

встановлення абсолютної монархії

встановлення профашистської диктатури 

Запитання 25

Назвіть дату перейменування Королівства сербів, хорватів та словенців на Югославію:

варіанти відповідей

1918 р.

1921 р.

1929 р.

1934 р.

Запитання 26

Що означає термін «хортізм»?

варіанти відповідей

комуністичний фронт в Югославії з 1926 по 1940 р.

антифашистський рух у Болгарії з 1927 по 1939 р.;

режим М. Хорті в Угорщині з 1920 по 1944 р.;

режим М. Хорті в Румунії з 1918 по 1938 р.;

Запитання 27

Встановіть послідовність між країнами та політичиними лідерами

А) Болгарія

Б) Чехословаччина

В) Угорщина

Г) Румунія

1) Е. Бенеш

2) О.Стамболійський

3) І.Антонеску

4) Король Олександр

5) М. Хорті

варіанти відповідей

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-4

А-2 Б-1 В-5 Г-3 

А-4 Б-5 В-1 Г-2

Запитання 28

Уряд Болгарської республіки у 1918 році очолив:

варіанти відповідей

Ю. Пілсудський;

А. Стамболійський;

Т. Масарик;

К. Георгієв.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест