Узагальнення за темою: "Держави Азії, Африки, Латинської Америки: вибір шляхів розвитку"

Додано: 16 лютого
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
20 запитань
Запитання 1

Проголошення Китайської Народної Республіки відбулося у:


варіанти відповідей

травні 1953 р.

лютому 1950 р.

грудні 1949 р.;

жовтні 1949 р.

Запитання 2

Коли Індія була проголошена «суверенною демократичною республікою» за Конституцією?

варіанти відповідей

1952 р.

1951 р.;

1950 р.;

1947 р.;

Запитання 3

Процес ліквідації колоніального панування й надання політичної незалежності

народам отримав назву:


варіанти відповідей

«демократизація».

«деідеологізація»;

«деколонізація»;

«демобілізація»;

Запитання 4

Ударною силою так званої «культурної революції» в Китаї були загони

учнівської молоді, так звані «червоні охоронці», або китайською мовою


варіанти відповідей

цзаофани.

хунвейбіни;

цяофані;

хуацяо;

Запитання 5

Уряд Китайської Народної Республіки у 1949 р. очолив:


варіанти відповідей

Хуа Гофен

Мао Цзедун;

Лю Шаоці;

Чан Кайши;

Запитання 6

Яка країна Латинської Америки увійшла в історію другої половини

XX ст. як «острів Свободи»?


варіанти відповідей

Уругвай.

Ямайка;

Гаїті;

Куба;

Запитання 7

Якими були реальні результати «культурної революції» в Китаї?


варіанти відповідей

зниження рівня культури населення та запровадження високої

оплати за навчання.

поєднання традиційної і нової соціалістичної культури Китаю;

розгром партійної опозиції та встановлення абсолютної влади

і культу особи Мао Цзедуна;

Підвищення рівня культури всього населення, перехід до загальної

обов’язкової середньої освіти;

Запитання 8

Встановіть відповідність


А авторитаризм

Б геноцид

В інтервенція

Г інтеграція

Д сепаратизм


1 навмисне й систематичне знищення окремих груп населення за расовими, національними чи релігійними ознаками, а також навмисне створення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове знищення цих груп;

2 об’єднання окремих частин в одне ціле (економічне, політичне, соціальне об’єднання окремих країн);

3 прагнення до відокремлення, притаманне переважно національним меншинам у багатонаціональних державах, спрямоване на відтворення

й створення самостійних держав або національно-державних автономій;

4 значне зосередження влади в руках однієї особи або групи осіб в умовах різкого обмеження політичних свобод і ролі представницьких органів.

варіанти відповідей

1 Б 2Г 3Д 4 А

1 А 2 Б 3 Г 4 В

1 Д 2 Б 3 Г 4 В

1 Б 2 Г 3 В 4 Д

Запитання 9

Єврейська держава Ізраїль була проголошена в:


варіанти відповідей

жовтні 1951 р.

липні 1952 р.;

травні 1948 р.;

листопаді 1947 р;

Запитання 10

 Хто очолив(-ла) перший уряд Індії як незалежної держави? 


варіанти відповідей

Індіра Ганді 

Раджив Ганді 

Джавахарлал Неру 

Магатма Ганді 

Запитання 11

У якій країні Азії в 1960-х рр. вирувала «велика культурна революція»? 

варіанти відповідей

Туреччина 

Іран 

Китай 

Індія 

Запитання 12

1. Головною метою політики «великого стрибка», що реалізовувалася в Китаї, було 


варіанти відповідей

встановлення одноосібної влади Мао Цзедуна 

відновлення економіки після комуністичних експериментів 

завершення збройної боротьби комуністів проти Гоміндану 

швидке здійснення індустріалізації економіки країни 

Запитання 13

Хто із зображених лідерів країн Азії, Африки та Латинської Америки очолив боротьбу проти расової дискримінації свого народу? 

варіанти відповідей
Запитання 14

Упізнайте історичну особу за портретом

варіанти відповідей

Фідель Кастро

Нельсон Мандела

Мао Цзедун

Ернесто Че Гевара

Запитання 15

Укажіть дві причини деколонізації Африки в другій половині XX ст. 


варіанти відповідей

загострення Близькосхідного конфлікту 

перемога комуністичних рухів у Східній Азії 

настрій світової громадської думки проти колоніалізму 

знайдення значних природних ресурсів 

розгортання потужних національно-визвольних рухів 

Запитання 16

Стрімкий економічний розвиток Японії в 1960—1970-х рр. був зумовлений 

варіанти відповідей

інтеграційними процесами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

оперативним упровадженням новітніх технологій 

націоналізацією галузей великої промисловості 


отриманням допомоги за «планом Маршалла» 

Запитання 17

Поштовхом до початку першої арабо-ізраїльської війни стало


варіанти відповідей

 утворення Організації визволення Палестини

прибуття до Палестини значної кількості єврейських переселенців

 проголошення Держави Ізраїль

ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН рішення про створення в Палестині арабської та єврейської держав

Запитання 18

Сегрегація - це ...


варіанти відповідей

позбавлення за расовою належністю цілих груп населення політичних і громадянських прав, аж до територіальної ізоляції

різновид дискримінації, що полягає у фактичному чи юридичному відокремленні суспільних груп, які вирізняються за гендерними, соціальними, релігійними, мовними чи іншими ознаками, законодавче обмеження їхніх прав

надання незалежності та повного суверенітету домініонам, підмандатним територіям, колоніям

радикальна релігійно-політична течія в ісламі, яка сповідує повернення до основ, «чистоти» ісламу

Запитання 19

Перша жінка премєр-міністр Індії

варіанти відповідей
Запитання 20

 Установіть відповідність.

Діяч

1 Індіра Ганді

2 Нельсон Мандела

3 Фідель Кастро

4 Мао Цзедун


Факт біографії

А розроблення та здійснення політики «великого стрибка»

Б загибель від куль терористів

В відбування 27-річного терміну ув'язнення за політичну діяльність

Г загибель під час військового перевороту

Д надання дозволу на розміщення на території країни радянської ядерної зброї

варіанти відповідей

1 В 2А 3Б 4 Г

1А 2 Б 3 Д 4 В

1 Б 2 В 3 Д 4 А

1 Б 2 Д 3 Г 4 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест