Узагальнення за темою "Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)"

Додано: 1 березня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 141 раз
24 запитання
Запитання 1

Об'єднання Галицького і Волинського князівств князем Романом відбулося у:

варіанти відповідей

1111 р.

1135 р.

1187 р.

1199 р.

Запитання 2

В якому році відбулася битва, описана в джерелі: " На річці Калка татари встріли їх, війська половецькі і руські..."?

варіанти відповідей

1221 р.

1223 р.

1240 р.

1239 р.

Запитання 3

Обороною Києва від військ Батия керував:

  

варіанти відповідей

Воєвода Дмитро

Воєвода Степан

Данило Романович

Василько Романович

Запитання 4

У якому році відбулася подія, описана в джерелі: " Прийшов Батий до Києва з великою силою і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій..."

варіанти відповідей

1205 р.

1223 р.

1240 р.

1241 р.

Запитання 5

Вкажіть назву грамоти-дозволу на володіння землями, яку надавав хан Золотої Орди руським князям:

варіанти відповідей

Булла

Указ

Універсал

Ярлик

Запитання 6

За часів правління якого князя було збудовано міста Львів та Холм?

варіанти відповідей

Романа Мстиславовича

Данила Романовича

Лева Даниловича

Юрія І Львовича

Запитання 7

У якому році відбулася подія, описана в джерелі: "У той час прислав Папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: "Сину! Прийми од нас вінець королівства""?

варіанти відповідей

1238 р.

1240 р.

1245 р.

1253 р.

Запитання 8

Що в історії Галицько-Волинської держави пов'язане з діяльністю Юрія І Львовича?

варіанти відповідей

Підтримка католицької церкви

Створення окремої Галицької митрополії

Битва на р.Калка

Утворення Галицько-Волинської держави

Запитання 9

Останнім князем Галицько-Волинської держави був:

варіанти відповідей

Юрій І

Андрій

Лев ІІ

Юрій ІІ Болеслав

Запитання 10

Позначте факт, що стосується життя й діяльності князя Романа Мстиславовича:

варіанти відповідей

Прийняв королівську корону від Папи Римського

Заснував місто Львів

Об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу

Розбив хрестоносців у битві під Дорогочином

Запитання 11

Визначить один із наслідків золотоординського панування на українських землях?

варіанти відповідей

Великі демографічні втрати

Збереглася державна незалежність Русі

Зміцнення ролі міст

Об'єднання Русі під зверхністю монголів

Запитання 12

Яке місто стало столицею Данила Галицького? 

варіанти відповідей

Дорогочин

Ярослав

Холм

Львів

Запитання 13

Позначте факт, що стосується життя й діяльності Данила Галицького:

варіанти відповідей

Здійснив подорож до Золотої Орди

Перебував при владі у 1199–1205 рр.

Розбив монголів і захопив Київ

Загинув у Польщі

Запитання 14

Коли у Галицько-Волинській державі припинилась династія Романовичів:

варіанти відповідей

1264 р.

1323 р.

1340 р.

1349 р.

Запитання 15

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Битва на Калці закінчилася розгромом монголів, після чого вони надовго відступили

Боротьба синів Романа Мстиславовича за відродження Галицько-Волинської держави після тривалого часу увінчалася успіхом

Папа Римський допоміг Данилові у боротьбі з монголами

Українську православну митрополію було створено за Юрія II Болеслава

Запитання 16

Баскак - це:

варіанти відповідей

Грамота-дозвіл на володіння землями, підкореними монголами

Данина, яку сплачували монголам

Найвищий урядовець на підкорених монголами землях

Частина захоплених монголами територій

Запитання 17

Про кого йдеться у тексті з історичного джерела?

«…Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком…».

варіанти відповідей

Данило Галицький

Мстислав Удалий

Роман Волинський

Ярослав Мудрий

Запитання 18

Яке було основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в другій половині 40-60-их рр. ХІІІ ст.?

варіанти відповідей

Зміцнення власного авторитету та отриманні королівської корони

Укладання союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену

Створення коаліції європейських держав для боротьби з Золотою Ордою

Розширення території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав

Запитання 19

Про кого з князів літописець писав: «Муж мудрий і добрий, до духівництва щедрий, під правлінням якого Русь славилася досягненнями миру і достатку».

варіанти відповідей

Лев І Данилович

Юрій І Львович

Володимир Василькович

Василько Романович

Запитання 20

У битві під Ярославом Данило Галицький завдав поразки:

варіанти відповідей

Німецьким хрестоносцям

Угорським рицарям

Галицьким боярам

Монгольській орді

Запитання 21

Розташуйте правління князів у хронологічній послідовності:

А) Юрій ІІ Болеслав

Б) Данило Романович

В) Лев І

Г) Юрій І

варіанти відповідей

А, Б, В, Г

Б, Г, А, В

Б, В, Г, А

А, Б, Г, В

Запитання 22

Встановіть послідовність подій.

А) Битва на р. Калці.

Б) Захоплення Києва монголами.

В) Початок правління Данила Романовича.

Г) Утворення Галицько-Волинської держави.

варіанти відповідей

А,Б, В, Г

Б, Г, В, А

Г, А, В, Б

Г, Б, А, В

Запитання 23

Встановіть відповідність між іменами князів і подіями, пов'язаними з ними.

1. Роман.

2. Данило.

3. Юрій І.

4. Юрій ІІ Болеслав.


А) Отруєння боярами.

Б) Перемога над угорцями під Ярославом.

В) Перенесення столиці у м. Володимир.

Г) Приєднання частини Закарпаття.

Д) Утворення Галицько-Волинського князівства.

варіанти відповідей

1-Д; 2-Б; 3-В; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г

Запитання 24

Встановіть відповідність.

1. Баскак.

2. Орда.

3. Ясир.

4. Ярлик.


А) Грамота-дозвіл на володіння землями, підкореними монголами.

Б) "Людська десятина", яку сплачували монголам.

В) Найвищий урядовець на підкорених монголами землях.

Г) Напій з кобилячого молока.

Д) Тип суспільно-військової організації кочових народів Євразійського степу.

варіанти відповідей

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Д; 3-Б; 4-А

1-Д; 2-А; 3-Г; 4-Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест