Урок узагальнення за темою "Українські землі наприкінці 50-х рр.. XVII – на початку XVIII ст"

Додано: 14 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 102 рази
12 запитань
Запитання 1

Кого з гетьманів називають "сонцем Руїни"?

варіанти відповідей

Д. Многогрішний

І. Мазепа

П. Дорошенко

Б. Хмельницький

Запитання 2

«Великий згін» населення Правобережної Гетьманщини здійснював гетьман:

варіанти відповідей

Ю. Хмельницький 

І. Брюховецький

І. Мазепа

І. Самойлович 

Запитання 3

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».

варіанти відповідей

І. Виговського

П. Дорошенка

Ю. Хмельницького

І. Мазепу

Запитання 4

Гадяцьку угоду було укладено у:

варіанти відповідей

1658 р.

1660 р.

1663 р. 

1667 р.

Запитання 5

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель за умовами Андрусівського договору між:

варіанти відповідей

Річчю Посполитою та Османською імперією

Османською імперією та Великим князівством Литовським

Великим князівством Литовським і Московським царством

Московським царством і Річчю Посполитою

Запитання 6

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?

варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Коліївщина»

«Руїна»

«Великий згін»

Запитання 7

Про формування населення якого регіону йдеться в уривку з історичного джерела:

«Наші діди, батьки, брати і родичі, і ми самі поприходили з різних гетьманських і задніпрянських міст в Україну на закликання бєлгородських та курських воєвод, котрі запевняли нас царським словом – не відбирати від нас наших вольностей. Вони веліли селитися нам, щоб ми захистили собою московські українські міста по Бєлгородській лінії в диких степах на татарських займищах…»?

варіанти відповідей

Лівобережної України

Слобідської України

Південної України

Правобережної України

Запитання 8

Вкажіть один із наслідків доби Руїни для українських земель:

варіанти відповідей

Боротьба за владу та втручання іноземних держав у внутрішню політику Козацької України

Об'єднання українських земель та встановлення незалежності

Підписання великої кількості міжнародних угод про визнання Козацької держави незалежною

Входження Козацької держави на правах автономії до складу Речі Посполитої

Запитання 9

Наприкінці жовтня 1708 року Іван Мазепа, нібито виконуючи наказ Петра І, виступає назустріч шведському війську, щоб:

варіанти відповідей

Зупинити наступ на Московську державу

Перейти на бік Карла ХІІ

Побудувати нову оборонну лінію

Домовитися з шведами, щоб не чинили шкоди мирному населенню

Запитання 10

Який був зміст угоди, укладеної між гетьманом І. Мазепою та шведським королем Карлом ХІІ?

варіанти відповідей

Швеція й Україна утворювали нову державу зі спільним королем, сеймом, сенатом, спільною зовнішньою політикою

Гетьман без дозволу короля не міг змінювати структуру посад у Генеральній канцелярії і призначати нових полковників

Україна мала стати незалежною державою, на її території проголошувалося князівство з довічною спадковою владою князя - гетьмана

Заборонялися міждержавні відносини козацької України, українське військо зобов′язувалося брати участь у воєнних експедиціях Швеції

Запитання 11

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«…Вдови козаків, їхні дружини та діти-сироти, козацькі господарства і (господарства) жінок, чоловіки яких перебувають на війні або на якихось військових службах, не притягатимуться до жодних обов’язкових загальних повинностей і не будуть обтяжені сплатою податків…

…Стольне місто Русі — Київ — та інші міста України нехай непорушно і недоторкано зберігають всі свої права і привілеї, слушно їм надані…».

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р.

1686 р.

1710 р.

Запитання 12

Встановіть хронологічну послідовність подій.

А) "Конституція" П. Орлика.

Б) Конотопська битва.

В) Повстання С. Палія.

Г) "Вічний мир" між Московською державою та Річчю Посполитою.

варіанти відповідей

В, Б, А, Г

Б, Г, В, А

А, В, Г, Б

Г, А, Б, В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест