Контрольна робота 4 з всесвітньої історії за темою "Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя"

Додано: 2 квітня
Предмет: Всесвітня історія, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

У якому році християнська церква остаточно розкололася на римо-католицьку та православну?

варіанти відповідей

962 р.

1054 р.

1077 р.

1260 р.

Запитання 2

Головними прикрасами готичних храмів були:

варіанти відповідей

Вітражі і скульптури

Картини та ідоли

Ікони і фрески

Орнаменти і в′язь

Запитання 3

Назвіть "сім вільних мистецтв" середньовічної освіти:

варіанти відповідей

Математика, українська мова, література, астрономія, музика, мистецтво, інформатика

Граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика

Риторика, література, хімія, фізика,музика,історія, геометрія

Фізкультура, географія, хімія, фізика, риторика, музика, математика

Запитання 4

У якому рядку перелічено митців раннього італійського Відродження?

варіанти відповідей

Фома Аквінський, Роджер Бекон, Марко Поло

Лука Пачолі, Авіценна, Христофор Колумб

Марко Поло, П′єр Абеляр, Роджер Бекон

Франческо Петрарка, Джото ді Бондоне, Данте Аліг'єрі

Запитання 5

До якого стилю належить зображена будівля?

варіанти відповідей

Готичний

Мавританський

Романський

Класичний

Запитання 6

До якого стилю належить зображена будівля?

варіанти відповідей

Мавританський

Класичний

Готичний

Романський

Запитання 7

В якій країні розпочався період Відродження?

варіанти відповідей

Німеччина

Франція

Італія

Англія

Запитання 8

Єретик в перекладі означає:

варіанти відповідей

"Відступник", особа, що заперечує основи віровчення панівної церкви

"Чистий", вважали матеріальний світ породженням диявола

"Розслідування", особливий суд католицької церкви

"Людяний", система поглядів на людину як на найвищу цінність

Запитання 9

Про кого йдеться?

"Винайшов друкарський верстат і спеціальну фарбу для літер, започаткував і традиції друкарського тексту: розміщення, шрифти, оздоблення, видав першу друковану Біблію".

варіанти відповідей

П′єр Абеляр

Йоганн Гутенберг

Роджер Бекон

Джованні Бокаччо

Запитання 10

Автор "Божественної комедії", один із творців літературної італійської мови - це:

варіанти відповідей

Джованні Боккаччо

Франческо Петрарка

Роджер Бекон

Данте Аліг'єрі

Запитання 11

Перший європейський університет виник у місті:

варіанти відповідей

Флоренція

Париж

Болонья

Лондон

Запитання 12

Середньовічна релігійна філософія, метод навчання у середні віки для пізнання світу і Бога:

варіанти відповідей

Схоластика

Алхімія

Ренесанс

Гуманізм

Запитання 13

Хто із середньовічних вчених доводив, що знання можна отримати не в богословських суперечках, а тільки вивчаючи природу за допомогою дослідів?

варіанти відповідей

Марко Поло

Роджер Бекон

Тома Аквінський

П'єр Абеляр

Запитання 14

Декоративна композиція, виконана із різнокольорового скла, називається:

варіанти відповідей

Мозаїка

Фреска

Вітраж

Ікона

Запитання 15

Інша назва епохи Відродження:

варіанти відповідей

Класицизм

Модернізм

Гуманізм

Ренесанс

Запитання 16

Укажіть назву вищого навчального закладу, який виник у Середньовіччі, де готують спеціалістів із різних галузей знань, ведуть наукову роботу:

варіанти відповідей

Університет

Академія

Гімназія

Ліцей

Запитання 17

Хто є автором зображеної картини?

варіанти відповідей

Сандро Боттічеллі

Франческо Петрарка

Джованні Бокаччо

Данте Аліг′єрі

Запитання 18

Передова течія західноєвропейської культури, що стала основою доби Відродження, прогресивний рух у західноєвропейській культурі, система поглядів на людину як на найвищу цінність — «найкраще створіння Боже»:

варіанти відповідей

Гуманізм

Теологія

Схоластика

Алхімія

Запитання 19

Співставити поняття з термінами.

1. Готичний стиль.

2. Раннє Відродження.

3. Гуманізм.

4. Романський стиль.

А) Стиль Раннього Відродження, що найбільш проявився в архітектурі, має елементи давньоримського та візантійського мистецтв.

Б) Перший етап нової доби в розвитку культури, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та кращих традиціях античності.

В) Стиль середньовічного мистецтва ХІІ - ХV ст., що відзначався вертикальною спрямованістю форм, значною кількістю кам'яного різьблення, скульптурного оздоблення.

Г) Прогресивний рух у західноєвропейській культурі, система поглядів на людину як на найвищу цінність.

варіанти відповідей

1 - А; 2 - В; 3 - Б; 4- Г

1 - Г; 2 - А; 3 - В; 4 - Б

1 - Б; 2 - Г; 3 - А; 4 - В

1 - В; 2 - Б; 3 - Г; 4 - А

Запитання 20

Виберіть винаходи Середньовіччя

варіанти відповідей

автомобіль

пароход

компас

вітряк

Запитання 21

Автором "Книги пісень" є

варіанти відповідей

Франческо Петрарка

 Джованні Бокаччо

Томас Мор

Данте Аліг'єрі

Запитання 22

Особливий суд католицької церкви, метою якого було переслідування єретиків:

варіанти відповідей

Індульгенція

Схизма

Інквізиція

Ордалії

Запитання 23

Автор "Божественної комедії", один із творців літературної італійської мови - це:

варіанти відповідей

Роджер Бекон

Данте Аліг'єрі

Франческо Петрарка

Джованні Боккаччо

Запитання 24

Де здобували початкову освіту в Середньовіччі

варіанти відповідей

вдома

в церковних школах

у мандрівних вчителів

у державних школах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест