Узагальнення за темою "Початок Української революції"

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Коли була заснована Українська Центральна Рада?

варіанти відповідей

4 (17) березня 1917 року

12 (25) березня 1917 року

17 (30) березня 1917 року

7 (20) березня 1917 року

Запитання 2

Хто був ініціатором заснування "Українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка"?

варіанти відповідей

М. Грушевський

М. Міхновський

С. Єфремов

В. Винниченко

Запитання 3

Яку назву мав уряд України, сформований після проголошення І Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

Народний Секретаріат

Рада Народних Міністрів

Рада Народних Комісарів

Генеральний Секретаріат

Запитання 4

Яким Універсалом УЦР була проголошена Українська Народна Республіка?

варіанти відповідей

Першим

Другим

Третім

Четвертим

Запитання 5

Де було проголошено створення радянської Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Київ

Харків

Одеса

Миколаїв

Запитання 6

Кримська народна республіка була:

варіанти відповідей

Результатом самовизначення кримськотатарського народу

Результатом самовизначення російського народу півострова

Радянською республікою, створеною в Криму більшовиками

Автономною одиницею Української Народної Республіки

Запитання 7

Хто очолював українські частини під час Кримського походу 1918 року?

варіанти відповідей

Є. Коновалець

В. Винниченко

П. Болбочан

С. Петлюра

Запитання 8

Яке положення міститься у Другому Універсалі УЦР?

варіанти відповідей

Проголошення автономії України у складі федеративної Росії

Проголошення Української Народної Республіки

Оголошення про початок мирних переговорів з Центральними державами

Відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих Зборів

Запитання 9

Що було проголошено за ІV Універсалом УЦР?

варіанти відповідей

Автономія України

Незалежність УНР

Утворення УНР

Федерація УНР у складі Росії

Запитання 10

Коли відбувся бій під Крутами?

варіанти відповідей

22 січня 1918 р.

29 січня 1918 р.

29 січня 1919 р.

30 січня 1918 р.

Запитання 11

Хто очолив Генеральний Секретаріат в Україні?

варіанти відповідей

В. Винниченко

М. Грушевський

М. Міхновський

С. Єфремов

Запитання 12

Яка подія прискорила прийняття УЦР Четвертого Універсалу?

варіанти відповідей

Завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Висадка військ Антанти на Півдні України і наступ Білої армії на Сході України

Більшовицький переворот у Петрограді та повалення Тимчасового уряду Росії

Наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення УЦР підписати мирний договір із країнами Четверного союзу

Запитання 13

Який Універсал УЦР проголошував таке:

«Іменем Української Народної Республіки, в федеративній Росії ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх до рішучої боротьби з усяким безладдям і руїнництвом та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій і знеможеній Республіці Росії здоров’я, силу і нову будучність. Вироблення тих форм має бути проведене на Українських і Всеросійських Установчих Зборах»?

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

ІV Універсал

Запитання 14

Установіть послідовність подій.


А) Створення Генерального Секретаріату

Б) Проголошення Української Народної Республіки

В) Проведення Всеукраїнського національного конгресу

Г) Проведення Першого Всеукраїнського з’їзду рад у Києві 

варіанти відповідей

В, А, Б, Г

Г, В, А, Б

Б, А, В, Г

А, Б, В, Г

Запитання 15

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу було спричинено:

варіанти відповідей

Формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

Відправленням українізованих військових частин на фронт

Відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

Збройним виступом самостійників у Києві

Запитання 16

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено:

варіанти відповідей

Проголошенням радянської влади в Україні

Оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу

Висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді

Наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

Запитання 17

Кого з історичних діячів було обрано головою Української Центральної Ради:

варіанти відповідей
Запитання 18

Який Універсал проголошував:


«...Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своє життя. Хай порядок і лад в Україні дають обрані вселюдним, рівним, прямим і таємним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сейм). Усі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори...».

варіанти відповідей

Перший Універсал

Другий Універсал

Третій Універсал

Четвертий Універсал

Запитання 19

Установіть послідовність подій.


А) Ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради

Б) Скликання Всеукраїнського національного конгресу

В) Утворення Української Центральної Ради

Г) Створення Генерального Секретаріату

варіанти відповідей

А, В, Б, Г

В, Б, Г, А

В, Б, А, Г

Г, В, Б, А

Запитання 20

Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в цитованому документі:

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей
Запитання 21

Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?

варіанти відповідей

Проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

Лютнева революція в Росії та повалення монархії

Піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

Початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

Запитання 22

Яке твердження вірне?


Основними умовами Брестського мирного договору між УНР та Центральними державами були:

1) УНР зобов'язалась постачати в Німеччину та Австро-Угорську імперію продовольство, що було потрібне для населення.

2) УНР виходила з Першої світової війни.

3) Німеччина і Австро-Угорська імперія зобов'язувались допомогти УЦР звільнити територію УНР від більшовиків. 

4) УНР було визнано незалежною, рівноправною державою.

варіанти відповідей

Правильними є 1 і 2 варіанти

Правильними є 1 і 3 варіанти

Правильними є 3 і 4 варіанти

Правильними є всі варіанти

Запитання 23

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1) В. Винниченко.

2) М. Грушевський.

3) П. Болбочан.

4) М. Міхновський.


А) Голова та незмінний лідер УЦР.

Б) Лідер самостійників.

В) Командир Запорізького корпусу Армії УНР, який здійснив похід на Крим.

Г) Голова Генерального Секретаріату. 

Д) Секретар з військових справ.

варіанти відповідей

1Г; 2А; 3В; 4Б

1Б; 2А; 3Г; 4В

1А; 2В; 3Б; 4Г

1Г; 2А; 3Б; 4В

Запитання 24

Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їх оприлюднення.


1. Перший Універсал.

2. Другий Універсал.

3. Третій Універсал.

4. Четвертий Універсал.


А) Збройний виступ самостійників, включення до складу Центральної Ради представників національних меншин.

Б) Створення Генерального Секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії.

В) Підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР.

Г) Поширення влади Центральної Ради на дев'ять українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень.

Д) Початок Української революції, утворення Української Центральної Ради.

варіанти відповідей

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-Б; 3-Д; 4-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-Д; 2-Б; 3-В; 4-Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест