Узагальнення за темою "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період"

Додано: 28 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 428 разів
24 запитання
Запитання 1

Назви держав, до складу яких у 20-30-х рр. входили західноукраїнські землі:

варіанти відповідей

Румунія, Угорщина, Чехо-Словаччина

Польща, Румунія, Угорщина

Угорщина, Чехо-Словаччина, Польща

Чехо-Словаччина, Польща, Румунія

Запитання 2

Підсудні на «процесі 500» у 1925 р.:

варіанти відповідей

Члени Української національної партії

Члени комуністичної партії

Учасники націоналістичного руху

Учасники Татарбунарського повстання

Запитання 3

Прочитайте уривок і вкажіть орган, про який йдеться у тексті:

       «23 жовтня 1938 р. край нарешті отримав автономію. Автономний уряд спершу очолили   москвофіли, але вони не дістали підтримки в суспільстві. До такого повороту подій були готові українофіли, лідер яких Августин Волошин і очолив новий крайовий кабінет».

варіанти відповідей

Закарпаття

Буковина

Волинь

Галичина

Запитання 4

Прочитайте рядки життєпису політичного діяча й вкажіть його.

        «Роки життя-1891-1938. Народився поблизу Львова. Навчався на юридичному факультеті Львівського університету. Воював у Першій світовій війні в складі австрійської армії. У Києві в 1917 р. став одним із засновників і командиром Галицько-Буковинського куреня січових стрільців. У 1920 р. очолив УВО, а з 1929 р.-ОУН. Убитий московським агентом у Роттердамі».

варіанти відповідей

Андрій Мельник

Степан Бандера

Євген Коновалець

Микола Лебідь

Запитання 5

Політика Румунії щодо Північної Буковини:

варіанти відповідей

Поширення законів Румунського королівства, збереження самоврядування українських громад

Надання статусу автономії, право на створення місцевих органів самоврядування та власних законів

Поширення законів Румунського королівства, ліквідація самоврядування українських громад, влада на місцях румунських чиновників

Надання статусу культурно-національної автономії, право на розвиток української мови, освіти, культури

Запитання 6

Сутність поняття «осадники»:

варіанти відповідей

Польські колоністи, які осідали на західноукраїнських землях у 20-30-х рр.

Охоронні загони польських військ, які розташовувалися в західноукраїнських містах

Польські прикордонники, які використовувалися і для боротьби з українським національним рухом

Спеціальні загони ОУН, які готували збройні акції проти польської влади

Запитання 7

Вкажіть одну із програмних вимог ОУН:

варіанти відповідей

Створення незалежної Західноукраїнської республіки

Самостійність і соборність національної держави на всій етнічній українській території

Розвиток національної економіки на основі лише державної власності

Автономія українських земель у Складі Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини

Запитання 8

Воєнізована організація, створена для охорони Закарпаття:

варіанти відповідей

Карпатське військо

Карпатська армія

Карпатська Січ

Карпатські стрільці

Запитання 9

Навчальний заклад Галичини, в якому українці на початку 20-х рр. становили більшість:

варіанти відповідей

Львівська академія зовнішньої торгівлі

Львівський Таємний університет

Львівська ветеринарна академія

Львівський політехнічний інститут

Запитання 10

Прочитайте факти біографії історичного діяча й вкажіть його.

       «Роки життя-1874-1945. Народився в с. Келеничі на Закарпатті. Навчався на теологічному факультеті Ужгородського університету. У 1912-1938 рр. – директор учительської семінарії в Ужгороді. Президент Карпатської України. Помер у московській в’язниці».

варіанти відповідей

Юрій Бращайко

Михайло Колодзінський

Теодор Ромша

Августин Волошин

Запитання 11

Почитайте уривок і вкажіть край, про який йдеться в тексті.

        «16 вересня 1924 р. в районі Татарбунар спалахнуло повстання, у якому брало участь близько 6 тис. осіб. 18 вересня 1924 р. проти повстанців було кинуто регулярні румунські війська. Бої тривали до 25 вересня і закінчилися поразкою повстанців».  

варіанти відповідей

Буковина і Бессарабія

Закарпаття

Галичина

Волинь

Запитання 12

Вкажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

УНДО була єдиною легальною українською партією на Буковині

ОУН була заснована у 1920 р.

У 1919-1939 рр. еміграційний потік зі Східної Галичини становив близько 190 тис. осіб

Ідеологом інтегрального націоналізму був Степан Бандера

Запитання 13

Сутність утраквістичних шкіл:

варіанти відповідей

Школи, де мова викладання була польська, у них вивчалися дві іноземні мови

Початкові школи, які давали основи знань, мова їх могла бути і українською

Школи, які спеціалізувалися на викладанні окремих предметів

Школи з двома мовами навчання, польсько-українські школи

Запитання 14

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

варіанти відповідей

Асиміляція

Пацифікація

Депортація

Нормалізація

Запитання 15

Хто був автором теорії "інтегрального націоналізму"?

варіанти відповідей

 Є. Коновалець

М. Грушевський

Д. Донцов

М. Міхновський

Запитання 16

Війська якої країни в березні 1939 року окупували Карпатську Україну?

варіанти відповідей

Румунії

Угорщини

Польщі

Німеччини

Запитання 17

Які поняття слід використовувати, характеризуючи розвиток західноукраїнських земель у 1920-1930-ті рр.?

варіанти відповідей

Осадництво, пацифікація, русинство

Великий перелом, колективізація, Голодомор

Масові репресії, автокефальна церква, культурна революція

Українізація, націонал-комунізм, лікнеп

Запитання 18

Герб якого державного утворення зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Гуцульської республіки

Західноукраїнської Народної Республіки

Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

Карпатської України

Запитання 19

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

Штучне стримування промислового будівництва та розвитку

Скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

Суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

Ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 20

Коли була утворена Українська військова організація (УВО)?

варіанти відповідей

1919 р.

1920 р.

1939 р.

1929 р.

Запитання 21

Установіть послідовність подій.

А) Утворення ОУН.

Б) Окупація Закарпаття угорськими військами.

В) Здійснення польською владою політики пацифікації.

Г) Татарбунарське повстання.

варіанти відповідей

Б, А, Г, В

Г, В, Б, А

Г, Б, А, В

Г, А, В, Б

Запитання 22

Установіть послідовність подій.

А) Утворення Українського народно-демократичного об'єднання (УНДО).

Б) Проголошення державної самостійності Карпатської України.

В) Утворення Автономної Молдавської Соціалістичної республіки у складі УСРР.

Г) Визнання країнами Антанти входження Буковини до складу Румунії. 

варіанти відповідей

 В, Г, Б, А

Г, В, А, Б

Г, Б, А, В

Г, Б, В, А

Запитання 23

Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920-1930-ті рр.

1. Польща.

2. Румунія.

3. Чехословаччина.

4. УСРР (УРСР).


А) Проведення першого конгресу ОУН.

Б) Домінування русинського напрямку в національному русі краю.

В) Судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Б. Перацького.

Г) Проведення показового судового процесу над членами так званої "Спілки визволення України".

Д) Утворення В. Залозецьким Української національної партії.

варіанти відповідей

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-Д

1-В; 2-Д; 3-Б; 4-Г

1-А; 2-Д; 3-В; 4-Г

Запитання 24

Установіть відповідність.

1. Осадництво.

2. Пацифікація.

3. Політична еміграція.

4. Русинство.


А) Визнання чи підтвердження законності прав чи повноважень.

Б) Політика польської влади на західноукраїнських землях, спрямована на придушення виступів корінного населення за допомогою поліції та військ.

В) Зміна місця проживання з політичних причин.

Г) Політика польської влади на західноукраїнських землях, спрямована на заселення їх польськими колоністами.

Д) Течія на Закарпатті про окремішність місцевого населення.

варіанти відповідей

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-Д

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г

1-Д; 2-Г; 3-А; 4-В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест