Узагальнення знань з теми "Національна економіка та світове господарство"

Додано: 16 жовтня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 377 разів
15 запитань
Запитання 1

Що є об′єктом вивчення економічної географії?

варіанти відповідей

Закономірності розвитку та розміщення господарства

Закономірності розвитку та розміщення населення

Закономірності розвитку та розміщення природи

Правила складання географічних карт та планів місцевості

Запитання 2

Як називається сукупна вартість річного обсягу кінцевої продукції та послуг, що одержана всіма національними виробниками, незалежно від того, де вони розташовуються: у межах країни та за кордоном?

варіанти відповідей

Собівартість продукції

Індекс людського розвитку

Валовий внутрішній продукт

Валовий національний продукт

Запитання 3

У структурі зайнятості населення України переважає кількість працюючих у сфері послуг. Чому за такої умови Україна не належить до постіндустріальних країн?

варіанти відповідей

Більшість зайнятих у сфері послуг працює в іноземних компаніях

Низький показник зайнятості в науці та інноваційних дослідженнях

Більшість зайнятих у сфері послуг перебувають на державній службі

Незначна кількість зайнятих у торгівлі та житлово - комунальному господарстві

Запитання 4

Відшукайте правильний ланцюг "підприємство - технологічна особливість виробництва - чинник розміщення":

варіанти відповідей

Алюмінієвий комбінат - енергомістке - паливно - енергетичний

Цукровий завод - водомістке - транспортний.

Автоскладальний завод - матеріаломістке - сировинний

Авіаційний завод - наукомістке - споживчий

Запитання 5

Як називається форма суспільної організації виробництва, яка передбачає поєднання на одному підприємстві кількох виробництв?

варіанти відповідей

Кооперування

Комбінування

Агломерування

Концентрація

Запитання 6

Який чинник визначає розміщення підприємств, які потребують значної кількості вихідних матеріалів на виробництво одиниці кінцевої продукції

варіанти відповідей

Паливно - енергетичний

Транспортний

Військово - стратегічний

Сировинний

Запитання 7

Як називається населенний пункт із містами супутниками, які на обмеженій території утворюють виробничо - територіальне поєднання підприємств?

варіанти відповідей

Промисловий пункт

Промисловий центр

Промисловий вузол

Економічний район

Запитання 8

Як називається процес спеціалізації країн або регіонів на виробництві певних видів продукції або надання певних послуг.

варіанти відповідей

Світовий ринок

Міжнародний географічний поділ праці

Міжнародна спеціалізація

Світове господарство

Запитання 9

Виберіть види господарської діяльності, які належать до виробничої сфери (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Курортне господарство

Промисловість

Будівництво

Апарат управління

Сільське господарство

Освіта і наука

Банківсько - фінансова діяльність

Запитання 10

Які із зазначених пар країн належать до "Великої двадцятки" (G - 20)?

варіанти відповідей

Японія, Китай

Україна, Білорусь

Єгипет, Алжир

Австрія, Швейцарія

Австралія, Південна Африка

Казахстан, Узбекистан

Бразилія, Мексика

Запитання 11

Виберіть ознаки класичної ринкової економічної системи

варіанти відповідей

Переважає державна власність на засоби виробництва

Переважає приватна власність на засоби виробництва

Ціну на товар визначають попит і пропозиція

Ціни на товар складаються на основі існуючих традицій

Стабільні ціни на товари встановлює держава

Розвиток економіки централізовано планується на певний проміжок часу

Розвитое економіки керується конкуренцією та вільним вибором

Запитання 12

Які регіони світу становлять ядро (центри) світового господарства?

варіанти відповідей

Європейський Союз

Східна Європа

Латинська Америка

Північна Америка

Північна та Центральна Азія

Азіатсько - Тихоокеанський регіон

Африка

Запитання 13

Як називається процесвсесвітньої економічної, політичної, культурної та релігійної інтеграції та уніфікації?

варіанти відповідей

Регіональна інтеграція

Інтернаціоналізація

Інформатизація

Глобалізація

Запитання 14

Які основні показники характеризують індекс людського розвитку (ІРЛ)?

варіанти відповідей

Валовий внутрішній продукт країни

Очікувана тривалість життя при народженні

Реальний дохід на душу населення

Валовий національний продукт країни

Рівень грамотності дорослого населення

Частка населення, що зайнята у сфері послуг

Частка населення, що зайнята в первинному секторі економіки

Запитання 15

Які ознаки країн, які належать до "напівпериферії" світового господарства?

варіанти відповідей

Господарство вирізняється найскладнішими сучасними технологіями

Економіка працює переважно на іноземних технологіях

Економіка має індустріальний характер

Економіка має аграрний характер

Найбільш багаті й впливові країни

Економічно розвинені, але маловпливові країни

Постачальники на світовий ринок дешевої сировини та робочої сили

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест