Узагальнення знань з теми "Рослини" (частина І)

Додано: 17 січня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 12 разів
24 запитання
Запитання 1

Рослини в процесі дихання можуть виділяти:

варіанти відповідей

кисень

енергію

вуглекислий газ

воду

Запитання 2

Укажіть, сполуки якого хімічного елемента посилюють ріст надземних частин рослин

варіанти відповідей

натрій

магній

нітроген

ферум

Запитання 3

Назвати органічні добрива

варіанти відповідей

гній

перегній

торф

пташиний послід

Запитання 4

До мінеральних добрив відносять

варіанти відповідей

азотні

фосфорні

торф

калійні

Запитання 5

Подразливість – це

варіанти відповідей

живлення рослини

здатність реагувати на різні впливи навколишнього середовища

розвиток рослини

розмноження рослини

Запитання 6

Періодична зміна положення певних органів - квіток, суцвіть, листків, пагонів, що збігається зі зміною дня та ночі

варіанти відповідей

річні ритми

сезонні ритми

«сон» рослин

подразливість

Запитання 7

Укажіть, що рослина одержує з ґрунту через коріння

варіанти відповідей

тільки воду

тільки мінеральні речовини

мінеральні речовини та воду

 органічні речовини.

Запитання 8

Фотосинтез у клітинах листка відбувається

варіанти відповідей

в мітохондріях

у ядрі

в цитоплазмі

у хлоропластах

Запитання 9

Процес випаровування води рослиною називається

варіанти відповідей

фотосинтез

транспірація

дихання

мінеральне живлення

Запитання 10

Завдяки чому відбувається постійне поповнення кисню в атмосфері

варіанти відповідей

фотосинтезу

транспірації

 диханню

мінеральному живленню

Запитання 11

Фотосинтез - це

варіанти відповідей

процес обміну газів у листку

виділення через продихи крапель води

процес випаровування води рослиною

процес утворення органічних сполук з вуглекислого газу і води під дією сонячного світла

Запитання 12

Дихання - це

варіанти відповідей

процес обміну газів у листку

виділення через продихи крапель води

процес випаровування води рослиною

процес утворення органічних сполук з вуглекислого газу і води під дією сонячного світла

Запитання 13

Транспірація - це

варіанти відповідей

процес обміну газів у листку

виділення через продихи крапель води

процес випаровування води рослиною

процес утворення органічних сполук з вуглекислого газу і води під дією сонячного світла

Запитання 14

Частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції - це

варіанти відповідей

орган

тканина

пластиди

клітина

Запитання 15

Вегетативні органи рослини

варіанти відповідей

корінь і квітка

корінь і насінина

плід і листок

пагін і корінь

Запитання 16

З відмерлих трубчастих клітин, розташованих одна над одною складаються

варіанти відповідей

ситоподібні трубочки

судини

шкірка

твірна тканина

Запитання 17

Ситопобібні трубочки вілносяться до тканини

варіанти відповідей

провідної

механічної

основної

покривної

Запитання 18

Група клітин, які подібні за своєю будовою та виконують спільні функції - це

варіанти відповідей

орган

тканина

клітина

рослина

Запитання 19

Тканини, які відмежовують рослину від навколишнього середовища і захищають від несприятливих зовнішніх впливів

варіанти відповідей

твірні

провідні

механічні

покривні

Запитання 20

Рослини за типом живлення відносять до

варіанти відповідей

автотрофів

гетеротрофів

міксотрофів

сапротрофів

Запитання 21

Пігмент рослин, що здатен вловлювати сонячні промені

варіанти відповідей

хлорофіл

кератин

лютеїн

меланін

Запитання 22

Чим процес фотосинтезу відрізняється від дихання

варіанти відповідей

кисень поглинається

кисень виділяється

вуглекислий газ виділяється

Запитання 23

Укажіть тканину рослин, у якій відбувається фотосинтез

варіанти відповідей

покривна

провідна

твірна

основна

Запитання 24

Укажіть тканину рослин, з якої починається розвиток інших тканин

варіанти відповідей

покривна

провідна

твірна

основна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест