Самостійна робота "Структура клітини"

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
15 запитань
Запитання 1

Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана: 

варіанти відповідей

білки та вуглеводи

білки та ліпіди

вуглеводи та ліпіди

ліпіди і мінеральні солі

Запитання 2

Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу:

варіанти відповідей

бактерії

справжні гриби

тварини

рослини

Запитання 3

Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс

варіанти відповідей

бактерії

рослини

гриби

тварини

Запитання 4

Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми: 

варіанти відповідей

білки та ДНК

білки та ліпіди

ліпіди та РНК

 білки та РНК

Запитання 5

Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»:

варіанти відповідей

Т. Шванн

М. Шлейден

 Р. Гук

 Р. Вірхов

Запитання 6

Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині: 

варіанти відповідей

комплекс Гольджі

 мітохондрії

лізосоми

ендоплазматична сітка

Запитання 7

Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів

варіанти відповідей

клітинний центр

травні вакуолі

скоротливі вакуолі

лізосоми

Запитання 8

Зазначте молекули нуклеїнових кислот, які входять до складу рибосом:

варіанти відповідей

рРНК

ДНК

мРНК

тРНК

Запитання 9

Назвіть структури, які наявні у хлоропластах:

варіанти відповідей

нуклеосоми

тилакоїди

кристи

центріолі

Запитання 10

Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів:

варіанти відповідей

мітохондрії

ендоплазматична сітка

комплекс Гольджі

рибосоми

Запитання 11

Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер: 

варіанти відповідей

лейкоцити

еритроцити більшості ссавців

клітини епітелію

нейрони

Запитання 12

 Назвіть структури, які трапляються всередині ядра:

варіанти відповідей

тилакоїди

ламели

субодиниці рибосом

кристи

Запитання 13

Укажіть органели, здатні до самоподвоєння: 

варіанти відповідей

лізосоми

хлоропласти

вакуолі з клітинним соком

рибосоми

Запитання 14

 Назвіть органели, у яких міститься ДНК

варіанти відповідей

лізосоми

комплекс Гольджі

рибосоми

мітохондрії

Запитання 15

Назвіть органели, які мають власні рибосоми: 

варіанти відповідей

лізосоми

хлоропласти

комплекс Гольджі

травні вакуолі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест