Узагальнення знань за розділами "Африка", "Україна в міжнародному просторі"

Тест виконано: 477 разів
24 запитання
Запитання 1

Яку країну за рівнем економічного розвитку відносять до розвинених держав?

варіанти відповідей

Південна Африка

Єгипет

Зімбабве

Нігер

Запитання 2

Яка країна Африки має найбільші запаси золота?

варіанти відповідей

Марокко

Малі

Мадагаскар

Південна Африка

Запитання 3

Вкажіть тип електростанцій, на який припадає найбільша частка виробництва електроенергії в Єгипті:

варіанти відповідей

ТЕС

АЕС

ГЕС

СЕС

Запитання 4

Вкажіть країну, міжнародну спеціалізацію якої визначають нафта, туризм та транспортні перевезення:

варіанти відповідей

Сомалі

Єгипет

ПАР

Ефіопія

Запитання 5

Яка країна Африки посідає перше місце за поголів'ям овець?

варіанти відповідей

Ангола

Габон

Зімбабве

ПАР

Запитання 6

Країна Африки лідер з експорту золота та вугілля:

варіанти відповідей

ПАР

Чад

Алжир

Мозамбіе

Запитання 7

У релігійному складі Північної Африки домінують:

варіанти відповідей

християни

мусульмани

буддисти

традиційні африканські вірування

Запитання 8

Назвіть характерну рису господарства більшості країн Африки:

варіанти відповідей

технологічний розвиток

панування в експорті мінеральної та сільськогосподарської сировини, а в імпорті – готової промислової продукції та продовольства;

незалежність від зовнішнього ринку

розвинена транспортна система

Запитання 9

Яка країна Африки розміщена у двох частинах світу — Африці та Азії:

варіанти відповідей

Сейшельські острови

Єгипет

ПАР

Екваторіальна Гвінея

Запитання 10

Південна Африка (ПАР) вирізняється серед інших країн материка

варіанти відповідей

колоніальною галузевою структурою господарства.

високим рівнем індустріалізації економіки

монокультурним сільським господарством

домінуванням дрібних кустарних ремесел.

Запитання 11

 Скільки субрегіонов розрізняють на территории Африки 

варіанти відповідей

1

3

5

4

Запитання 12

В скількох півкулях розташована Африка  

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

Основні вектори сучасної української геополітики (3 відповіді)

варіанти відповідей

Африканський

Американський

Австралійський

Азійський

Європейський

Російський

Запитання 14

Основні форми міжнародних економічних зв'язків України (3 відповіді)

варіанти відповідей

зовнішня торгівля товарами

прямі іноземні інвестиції

військова підтримка

політична підтримка

екологічна програма

науково-технічне співробітництво

Запитання 15

Що імпортує Україна?

варіанти відповідей

крупи

нафту

соняшникову олію

Запитання 16

Що експортує Україна? (2 відповіді)

варіанти відповідей

нафту

продукти металургії

природний газ

агропродукти

Запитання 17

В імпорті України провідне місце належить

варіанти відповідей

закупівлі машин, устаткування, транспортних засобів

закупівлі промислових виробів

закупівлі мінеральної продукції

закупівлі аграрної продукції

Запитання 18

Найбільше Україна надає іншим державам послуг...

варіанти відповідей

страхування

фінансових

транспортних

інформаційних

Запитання 19

Сталий розвиток - це

варіанти відповідей

загальна концепція геополітики, яка спрямована на розвиток ТНК

загальна концепція щодо необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь з урахуванням їхньої потреби в безпечному і здоровому довкіллі

агальна концепція щодо необхідності обмеженого використання ресурсів, відмова від використання ресурсів, що не відновлюються

Запитання 20

Концепція сталого розвитку включає такі складові:

варіанти відповідей

політичну, економічну та соціальну

екологічну, біологічну та соціальну

екологічну, соціальну та економічну

економічну, законодавчу та соціальну

Запитання 21

Звідки надходить більша частина іноземнох інвестицій в Україну?

варіанти відповідей

США та Росія

США та Азія

ЄС та Росія

Європа та Азія

Запитання 22

Економіко-географічне положення України є дуже вигідним не тільки для нашої держави, а й для участі в геополітичних відносинах. Чим саме?

варіанти відповідей

розташування на перетині двох частин світу

всі варіанти вірні

родючість грунтів

помірний клімат для розвитку рекреаційних ресурсів

Запитання 23

В імпорті транспортних засобів головну роль відіграє

варіанти відповідей

залізничний транспорт

автомобільний транспорт

повітряний транспорт

морський транспорт

Запитання 24

Найбільша кількість ТНК, які працюють на українському ринку є

варіанти відповідей

китайськими

американськими

французькими

німецькими

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест