Узагальнююче тестування за темою "Гриби"

Додано: 5 травня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 615 разів
40 запитань
Запитання 1

В нашії країні до смертельно отруйних грибів відносять:

варіанти відповідей

бліда поганка

мухомор смердючий

 лепістка отруйна

лапіота коричнева

білий мухомор

Запитання 2

Пригадайте, як називається наука, яка вивчає гриби:

варіанти відповідей

альгологія

мікологія

орнітологія

ботаніка

Запитання 3

Гриби, що живляться органічними рештками рослин і тварин:

варіанти відповідей

симбіотрофи

паразити

сапротрофи

автотрофи

Запитання 4

Проаналізуйте твердження щодо трутовика (див. світлину) і вибери правильні характеристики.

І - належиь до симбіотичних грибів

ІІ- живиться, руйнуючи стовбури дерев

ІІІ - розмножується спорами

ІV- на світлині зображено плодове тіло гриба

варіанти відповідей

 І,ІІ,ІV

 I,IV

 II,III

II,III,IV

Запитання 5

Деякі гриби утворюють "дружбу" з рослинами. Наприклад Підберезовик і береза, Підосиновик і осика. Як називається така "дружба"?

варіанти відповідей

міхориза

симбіоз

паразитизм

панібратство

Запитання 6

Гриби за типом живлення є ...

варіанти відповідей

автотрофами

гетеротрофами

Запитання 7

Яка речовина відкладається в клітинах грибів ?

варіанти відповідей

рослинний крохмаль

олія

глікоген

целюлоза

Запитання 8

Чому лишайники називають "піонерами суходолу"?

варіанти відповідей

оселяються тільки на чистому, незабрудненосу грунті

можуть оселятися на кам′янистих породах та утворювати первісний грунт

сприяють розкладанню органічної речовини до минеральних речовин

оселяються на живих органзмах та живляться за їх рахунок

Запитання 9

Нитчасті структури, які утворюють грибницю та плодове тіло грибів, називаються...

варіанти відповідей

міцелій

гіфи

мікориза

слань

Запитання 10

Виберіть ознаки рослин в особливостях будови та життєдіяльності грибів

варіанти відповідей

відсутність пластид

наявність клітинної стінки

відкладання глікогену

необмежений ріст

наявність хітину

прикліплений спосіб життя

Запитання 11

Серед переліку представників виберіть гриби, які призводять до захворювань інших організмів.

варіанти відповідей

печериця

ріжки

трутовик

лишайник

фітофтора

Запитання 12

Як розмножуються гриби?

варіанти відповідей

нестатево: спорами або частинами грибниці

статево

бруньками

Запитання 13

Зазначте функцію, яку здійснює плодове тіло шапинкових грибів.

варіанти відповідей

фотосинтез

живлення

спороутворення

утворення плодів

Запитання 14

Сукупність гіфів називають ...

варіанти відповідей

плодове тіло гриба

грибниця (міцелій)

розмноження

Запитання 15

Що таке гіфи?

варіанти відповідей

Це корінь.

Ниткоподібні утвори у тілі грибів.

Це частина гриба

Запитання 16

Чому гриби не здатні до фотосинтезу?

варіанти відповідей

не містять хлоропластів

не містять мітохондрій

не мають квіток

споживають поживні речовини шляхом всмоктування

Запитання 17

На якому континенті НЕМАЄ шапинкових грибів

варіанти відповідей

Австралія

Північна Америка

Євразія

 Антарктида

Запитання 18

В залежності від будови нижньої частини шапинки гриби поділяють на:

варіанти відповідей

пластинчасті

їстівні

паразитичні

трубчасті

Запитання 19

Маслюк звичайний утворює мікоризу з коренями:

варіанти відповідей

берези

калини

дуба

сосни

Запитання 20

Виберіть трубчасті гриби:

варіанти відповідей
Запитання 21

Мукором називають...


варіанти відповідей

а) паразитичні гриби

б) цвільові гриби

в) шапинкові гриби

г)макроцистез

Запитання 22

Який вчений виявив антибактеріальні властивості зеленої цвілі

варіанти відповідей

а) А. Флемінг

б) І.П.Павлов

в) Р.Гук

Запитання 23

Виділіть умови для розвитку цвілевих грибів

варіанти відповідей

а) при зберіганні харчових продуктів у поліетиленових пакетах

б) у банках з овочевими та фруктовими неякісними консервами

в) під час скупчення вологого побутового сміття

г) коли вологі стіни приміщень

д) коли тепло і сухо

е) коли довго зберігати продукти без холодильника

Запитання 24

Лишайники утворені внаслідок симбіозу...

варіанти відповідей

гриба та коренів дерева

одноклітинного та багатоклітинного грибів

грибів та водоростів

гриба та бактерії

Запитання 25

Лишайники називають індикаторами чистоти

варіанти відповідей

Води

Грунту

Повітря

Запитання 26

Укажіть роль водоростей у лишайнику: 

варіанти відповідей

забезпечують утворення органічних речовин

беруть участь у розмноженні

забезпечують надходження води з неорганічними речовинами

виводять надлишок води

Запитання 27

Визначте характерні риси дріжджів


варіанти відповідей

Їх часто називають одноклітинними грибами

У клітинних стінках є хітин

Розмножуються брунькуванням. На материнській клітині з'являється випин, який росте і перетворюється на нову клітину. Вона деякий час залишається з материнською клітиною, але згодом від неї відокремлюється.


Дріжджі живуть або у рідкому середовищі, або в умовах високої вологості

Міцелій у даних грибів не розвинений

Дихають киснем. Якщо попадають у безкисневе середовище, то одержують енергію завдяки процесу бродіння. При цьому дріжджі розкладають цукри до вуглекислого газу та етилового спирт

Запитання 28

Оберіть мікроскопічні гриби

варіанти відповідей

дріжджі

трутовик

мухомор

цвілеві

Запитання 29

Глікоген - назва...

варіанти відповідей

запасної речовини в грибах

різновиду гіменофору

складника клітинної стінки грибів

тіла лишайника

Запитання 30

На малюнку зображені гриби:


 

 

варіанти відповідей

 сажкові

 борошнисторосяні

  іржасті

 трутовик

Запитання 31

Плодові тіла трутовиків розвиваються:

варіанти відповідей

на стовбурах дерев;

на бульбах картоплі;

 на харчових продуктах.

на тілі тварин

Запитання 32

На яких зображеннях гриби-трутовики


варіанти відповідей
Запитання 33

Позначте зображення овочів вражених фітофторою

варіанти відповідей
Запитання 34

На яких зображеннях отруйні гриби?

варіанти відповідей
Запитання 35

Який із зображених грибів отруйний (сироїжка блювотна)?

варіанти відповідей
Запитання 36

Які із зображених грибів ви поклали б в свій кошик?

варіанти відповідей
Запитання 37

Що зображено на фото?

варіанти відповідей

Паутина

Грибниця

Гіф

Запитання 38

Що зображено на малюнку під номером 7?

варіанти відповідей

Мітохондрія

Ядро

Вакуоля

Пластиди

Запитання 39

Який із цвілевих грибів утворює одноклітинний міцелій?

варіанти відповідей
Запитання 40

Який із грибів не утворює міцелію внаслідок переходу до проживання у рідких і напіврідких субстратах, багатих на органічні речовини

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест