20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Узагальнюючий урок Населення. Релігійний склад населення світу й України

Додано: 19 травня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 36 разів
20 запитань
Запитання 1

Виберіть серед запропонованих релігій три світові.

варіанти відповідей

Синтоїзм

Буддизм

Конфуціанство

Іслам

Християнство

Фетишизм

Запитання 2

Назвіть найдавнішу релігію

варіанти відповідей

Іслам

Буддизм

Протестантизм

Християнство

Запитання 3

Назвіть країну, в якій більшість населення є католиками.

варіанти відповідей

Білорусь

Японія

Польща

Німеччина

Запитання 4

Скорочення кількості населення країни називається:

варіанти відповідей

депресія

демографія

міграція

депопуляція

Запитання 5

До якої з діаспор належить українська діаспора США:

варіанти відповідей

східної

південної

західної

 північної

Запитання 6

Найчисленніший народ світу:

варіанти відповідей

китайці

американці

росіяни

іспанці

Запитання 7

Вкажіть , у якому регіоні світу розташований мегалополіс Босваш:

варіанти відповідей

 Південно-Східна Азія

Західна Європа

Північна Америка

Латинська Америка

Запитання 8

До якої мовної групи відносяться українці?

варіанти відповідей

Слов'янська

Романська

Індоарійська

Німецька

Запитання 9

Найбільш популярною мовою для міжнародного спілкування є ...

варіанти відповідей

Російська

Арабська

Французька

Англійська

Запитання 10

Виберіть із запропонованих однонаціональну державу.

варіанти відповідей

Бельгія

 Індія

Японія

Іспанія

Запитання 11

Як розрахувати природний приріст населення?

варіанти відповідей

Народжуваність + Смертність

Народжуваність – Смертність

Народжуваність ∙ Смертність

Смертність – Народжуваність

Запитання 12

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

Зростання частки людей літнього віку

Зростання тривалості життя в країні

Відтік людей працездатного віку за кордон

Більш пізній вихід людей на пенсію

Запитання 13

У яких країнах відбувся «демографічний вибух» у ХХ ст.?

варіанти відповідей

У високорозвинених

У країнах, що розвиваються

У країнах «великої сімки».

У всіх країнах світу

Запитання 14

Що є основною ознакою міста в усіх країнах світу?  

варіанти відповідей

Характер зайнятості населення

Характер будівель у населеному пункті

Екологічний стан середовища

Розгалужена соціальна інфраструктура

Запитання 15

Яка область України вирізняється найбільшим рівнем урбанізації?

варіанти відповідей

Київська

Львівська

Донецька

Одеська

Запитання 16

Яка країна світу має найбільший природний приріст?

варіанти відповідей

Малаві

 Індія

Бразилія

Нігер

Запитання 17

Виберіть три правильні відповіді. Які ознаки має населений пункт в Україні, що має статус міста?

варіанти відповідей

Переважна більшість населення працює у промисловості та сфері послуг

Переважна більшість населення працює у сільському господарстві

Наявність багатоповерхових будинків

Чисельність населення понад 10 тис. осіб

Чисельність населення понад 2 тис. осіб

Наявність розвиненої інфраструктури

Високий природний приріст

Запитання 18

Виберіть три правильні відповіді . У яких областях частка українців перевищує 90% від усього населення ?

варіанти відповідей

Вінницька область

Донецька область

Луганська область

Івано-Франківська область

Одеська область

Львівська область

Херсонська область

Запитання 19

Як називають процес зростання частки міського населення та поширення міського способу життя?

варіанти відповідей

Відтворення населення

Урбанізація

Міська агломерація

Субурбанізація

Запитання 20

Що спільного мають Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області?

варіанти відповідей

Мають низький рівень густоти населення

Є прикордонними областями

Мають вихід до моря

Є моноетнічними областями