Векторний графічний редактор

Додано: 7 квітня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 81 раз
12 запитань
Запитання 1

Що є основним (базовим) елементом векторного графічного зображення?

варіанти відповідей

піксель

еліпс

лінія

точка

Запитання 2

Векторне зображення - це зображення, яке складається з

варіанти відповідей

геометричних примітивів

пікселів

математичних формул

графічних об'єктів, що описуються математичними формулами

Запитання 3

До основних властивостей векторного графічного зображення належать такі...

варіанти відповідей

невеликий обсяг файла

легка зміна форм фігур, з яких складається зображення

пікселізація

природність зображення

легке масштабування зображення

повертання графічного об'єкта без втрати якості

Запитання 4

У яких сферах використовують векторну графіку?

варіанти відповідей

для побудови креслень, технічних малюнків

для створення шрифтів

мультиплікація

складання карт

для створення спецефектів у фільмах

для створення стилізованих зображень

Запитання 5

Серед перелічених програм вкажіть програми векторної графіки

варіанти відповідей

Inkscape

CorelDraw

Photoshop

Adobe Illustrator

TuxPaint

Запитання 6

Вкажіть недоліки векторних графічних зображень

варіанти відповідей

складність реалістичного відтворення природних об'єктів

низька якість при масштабуванні

складність редагування окремих елементів зображення

відсутність пристроїв для автоматизованого створення зображення

Запитання 7

Векторне зображення це -

варіанти відповідей

це зображення, що складається з простих геометричних об'єктів (ліній, кіл, кривих, багатокутників), які можна описати математичними рівняннями.

наука, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів. 

спеціалізована програма, призначена для створення та обробки векторних зображень. 

Запитання 8

Найменшим елементом векторного зображення є лінія особливого виду

варіанти відповідей

Крива лінія

Пряма лінія

Крива Безьє

Запитання 9

Крива Безьє - параметрично задана крива, форма якої залежить від

варіанти відповідей

положення вершин

положення дотичних

координат

обраного інструмента

Запитання 10

Наука, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів називається

варіанти відповідей

Компютерна графіка

Графічний редактор

Векторна графіка

Растрова графіка

Запитання 11

Спеціалізована програма, призначена для створення та обробки векторних зображень?

варіанти відповідей

Векторний графічний редактор 

Растровий графічний редактор

Запитання 12

З точок-пікселів складається

варіанти відповідей

растрове зображення

векторне зображення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест