Величини. Змінні

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 176 разів
16 запитань
Запитання 1

Тип величини визначає:

варіанти відповідей

значення величини 

ім’я величини 

спосіб використання величини в програмі 

сукупність множини допустимих значень і операцій

Запитання 2

Величини поділяються на:

варіанти відповідей

символи та рядки 

цілі та дробові числа 

числа і рядки 

константи та змінні 

Запитання 3

Яке з тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Python не розрізняє великих і малих літер в іменах змінних 

В імені змінної не можна використовувати пробіли  

Першим символом імені змінної має бути літера чи знак нижнього підкреслювання «_» 

Першим символом імені змінної можуть бути спеціальні символи, такі, як /, # або @ 

Запитання 4

Які імена як ідентифікатори недопустимі?

варіанти відповідей

8a  

print

suma 

w1 

Запитання 5

Укажіть результат виразу 7//2 

варіанти відповідей

5

1

3

49

Запитання 6

Укажіть результат виразу 7%2 

варіанти відповідей

5

1

3

49

Запитання 7

Укажіть результат виразу 7**2 

варіанти відповідей

5

1

3

49

Запитання 8

Укажіть результат виразу 125%10 

варіанти відповідей

5

1

3

49

Запитання 9

Дайте визначення поняттю Алфавіт мови програмування:

варіанти відповідей

Множина допустимих символів

Сукупність правил побудови команд мови 

Сукупність правил виконання комп’ютером команд 

Запитання 10

Дайте визначення поняттю Синтаксис мови програмування:

варіанти відповідей

Множина допустимих символів

Сукупність правил побудови команд мови 

Сукупність правил виконання комп’ютером команд 

Запитання 11

Дайте визначення поняттю Семантика мови програмування:

варіанти відповідей

Множина допустимих символів

Сукупність правил побудови команд мови 

Сукупність правил виконання комп’ютером команд 

Запитання 12

Величина, яка має одне і те ж значення в будь-які моменти часу

варіанти відповідей

змінна

константа

Запитання 13

Кожна змінна та постійна величини належать до визначеного типу:

варіанти відповідей

Числові

Символьні

Рядкові

Логічні

Запитання 14

У мові Python оператор присвоювання позначається знаком:

варіанти відповідей

:=

==

=

!=

Запитання 15

Тип величини можна визначити за допомогою функції:

варіанти відповідей

print()

type()

input()

Запитання 16

Для введення значення змінної під час виконання програми використовують команду:

варіанти відповідей

print()

type()

input()

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест