Величини. Змінні. Вказівка присвоювання. Черепашка (Python)

Додано: 21 січня 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 224 рази
18 запитань
Запитання 1

Величина, яка має одне і те ж значення в будь-які моменти часу

варіанти відповідей

змінна

константа

Запитання 2

У мові Python оператор присвоювання позначається знаком:

варіанти відповідей

:=

==

=

!=

Запитання 3

Для введення значення змінної під час виконання програми використовують команду:

варіанти відповідей

print()

type()

input()

Запитання 4

В якому з наведених прикладів вказівка присвоювання записана не вірно?

варіанти відповідей

a=5/2

a=b+2

b+2=a

a=a-1

a=a*a

Запитання 5

Чому будуть дорівнювати значення змінних a і b після виконання нижче поданих вказівок?

a=2

b=5

a=a+5

b=b*2

варіанти відповідей

10 і 7 відповідно

7 і 7 відповідно

10 і 10 відповідно

7 і 10 відповідно

результати не будуть числами

Запитання 6

Змінна величина в програмуванні -

варіанти відповідей

стала величина

область в пам'яті комп'ютера, яка зберігає дані, які можуть змінюватися

величина, яка має тільки ім'я

величина, яка має тільки значення

величина, значення якої змінюється

Запитання 7

Функція для виведення значення змінної

варіанти відповідей

print()

prnt()

text()

input()

Запитання 8

Вкажіть символ, який використовують при додаванні до значення змінної указане число

варіанти відповідей

=+

+=

+

++

Запитання 9

Вкажіть символ, який використовують при відніманні від значення змінної указане число

варіанти відповідей

- =

= -

-

- -

Запитання 10

Вкажіть символ, який використовують при множенні значення змінної на вказане число

варіанти відповідей

=*

*=

*

* *

Запитання 11

Яку команду Python слід використати, щоб черепашка стала активною?

варіанти відповідей

from input() turtle

черепашка! оживи!

from import turtle

Запитання 12

Для переміщення черепашки впередна n точок використовується команда...

варіанти відповідей

forward(n)

backward(n)

up()

Запитання 13

Для повороту черепашки наліво на n градусів використовується команда...

варіанти відповідей

forward(n)

color(n)

left(n)

right(n)

Запитання 14

Для повороту черепашки направо на n градусів використовується команда...

варіанти відповідей

right(n)

import turtle

left(n)

shape("n")

Запитання 15

Щоб черепашка встановила товщину олівця рівною n точок, слід використати команду...

варіанти відповідей

up(n)

color(n)

width(n)

right(30)

Запитання 16

Щоб черепашка змінила колір олівця на колір з кодом n слід використати команду...

варіанти відповідей

color(код=n)

color(n)

left(n)

clear(n)

Запитання 17

Щоб черепашка опустила олівець слід використати команду...

варіанти відповідей

color(0)

import turtle

forward(15)

down()

Запитання 18

Щоб черепашка підняла олівець слід використати команду...

варіанти відповідей

up()

down()

color(4)

up(15)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест