26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Вибірковий модуль Основи електронного документообігу. Документи та документообіг

Додано: 27 березня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 94 рази
7 запитань
Запитання 1

Класифікація документів - це:     

варіанти відповідей

поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності

управлінська документація, що слугує способом здійснення та регулювання процесів управління

рух документів в установі, організації, структурі з часу їх створення чи отримання до завершення чи відправлення адресатові

Запитання 2

Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) – це:      

варіанти відповідей

поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності

управлінська документація, що слугує способом здійснення та регулювання процесів управління

рух документів в установі, організації, структурі з часу їх створення чи отримання до завершення чи відправлення адресатові

Запитання 3

Документообіг — це:   

варіанти відповідей

рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення; комплекс робіт з документами

єдиний механізм роботи з документами, поданими в електронному вигляді, з реалізацією концепції «безпаперового діловодства»

документ, створений за допомогою засобів комп’ютерного опрацювання інформації, підписаний електронним цифровим підписом і збережений на машинному носії у вигляді файлу відповідного формату

аналог власноручного підпису, що є засобом захисту інформації, який забезпечує можливість контролю цілісності й підтвердження достовірності електронних документів

Запитання 4

Виберіть декілька правильних відповідей.

За змістом документи поділяють на:    

варіанти відповідей

організаційно-розпорядчі

письмові

фінансово-розрахункові

постачально-збутові

графічні

фонодокументи

Запитання 5

Виберіть декілька правильних відповідей.

За способом фіксації інформації розрізняють такі документи:

варіанти відповідей

фото й кінодокументи

письмові

фінансово-розрахункові

постачально-збутові

графічні

фотодокументи

Запитання 6

За видами документи поділяють:

варіанти відповідей

типові

внутрішні

трафаретні

складні

зовнішні

Запитання 7

Виберіть декілька правильних відповідей.

Документи, які належать до організаційно-розпорядчих документів (ОРД), можна умовно поділити на групи.

варіанти відповідей

організаційні

розпорядчі

довідково-інформаційні

з кадрових питань

особові офіційні

фінансово-розрахункові

постачально-збутові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест