Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

10 запитань
Запитання 1

Прийменник – це ...

варіанти відповідей

самостійна частина мови, що разом із форма -

ми непрямих відмінків іменника, займенника, числівника показує

їхню залежність від інших слів у словосполученні чи реченні.

службова частина мови, що разом із форма -

ми непрямих відмінків іменника, займенника, числівника показує

їхню залежність від інших слів у словосполученні чи реченні.

службова частина мови, що поєднує однорідні члени речення та частини складного речення

Запитання 2

За походженням прийменники бувають...

варіанти відповідей

прості й складні

прості й похідні

похідні й непохідні

Запитання 3

Знайдіть рядок, у якому всі прийменники непохідні

варіанти відповідей

від, над, поза, у, на, поміж

без, в, для, про, між, крізь

над, під, по, при, про, посеред

Запитання 4

Знайдіть рядок, в якому всі прийменники похідні

варіанти відповідей

з-поміж, для, без, у зв’язку з, згідно з, при

від, над, під, перед, з-під, з

край , коло , шляхом, поблизу, з-поза, задля


Запитання 5

Визначити рядок, у якому всі прийменники треба писати разом

варіанти відповідей

 по/над, з/поміж, по/за, із/за


по/над, по/при, по/серед, за/для

 у/наслідок, у/напрямку, з/під, по/біля

з/посеред, у/зв'язку з, по/за, на/в/коло

Запитання 6

Знайдіть рядок, в якому допущено помилки у написанні прийменників

варіанти відповідей

з-під, задля, понад, заради

з-посеред, навколо, навпроти, із-за

по-над, в наслідок, на вколо, з-над

Запитання 7

Визначити рядок, у якому всі прийменники треба писати з дефісом

варіанти відповідей

 у/результаті, за/ради, з/проміж

з/проміж, із/за, з/над

 з/поміж, з/поперед, у/здовж

Запитання 8

Визначити рядок, у якому всі прийменники треба писати окремо

варіанти відповідей

близько/від, відповідно/до, на /відміну/від, згідно/з

залежно/від, згідно/з, з/посеред, по/між

на/зустріч, по/перед, у/напрямку, з/поза

Запитання 9

Визначити рядок, у якому допущено помилку в написанні прийменників

варіанти відповідей

впродовж доби

відповідно до наказу

по над хмарами

Запитання 10

Визначити рядок, у якому допущено помилку в написанні прийменника

варіанти відповідей

вийшло з-під пера

 з-під палиці

з перед самого носа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест