12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Відлік часу в історії

Додано: 2 грудня 2019
Предмет: Історія України, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

Археологічна культура це

варіанти відповідей

давній кам’яний вік, найдавніша доба в історії людства, коли первісна людина виготовляла знаряддя праці з каменю

сукупність схожих археологічних пам’яток, які належать до однієї доби,займають певну територію й мають спільні ознаки

перехід від привласнювального до відтворювального господарства

заселення та освоєння вільної території всередині країни або заснування поселень за межами своєї етнічної території

Запитання 2

Історія це

варіанти відповідей

Наука, що вивчає історію за речовими джерелами

це наука, що вивчає минуле людства на основі усних, писемних свідчень, матеріальних пам'яток.

яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові свідчення минулих подій

самостійна наука, одна з найцікавіших і найскладніших.

Запитання 3

Які історичні джерела створюють найбільш повну картину господарського життя людей часів кам'яного віку?

варіанти відповідей

писемні

етнографічні

речові

усні

Запитання 4

Які історичні джерела є домінуючими при вивченні Стародавньої історії України?

варіанти відповідей

речові

писемні

етнографічні

усні

Запитання 5

Хронологія це...

варіанти відповідей

наука про вірування

наука про минуле

назва музи історії

послідовність певних подій у часі

Запитання 6

Під терміном "історичні джерела" розуміють:

варіанти відповідей

літописи

все, що було створено людським суспільством і дійшло до нас у вигляді предметів матеріальної культури, пам'ятників писемності, світогляду, моралі, мови, звичаїв.

книги про історію

джерела мінеральної води, які згадуються у літописах

Запитання 7

Яка з дат не відноситься до XІX ст.:

варіанти відповідей

1825

1800

1899

1861

Запитання 8

Писемним джерелом історії є:

варіанти відповідей

картина

газета

орнамент

легенда

Запитання 9

Археологія - це, наука, що вивчає:

варіанти відповідей

походження різних народі, їхню етнічну історію, розселення, побут та культуру

архівні документи та писемні пам'ятки з метою залучення їх до наукового обігу

речові ( матеріальні ) пам'ятки та реконструює за ними стародавню історію людства

історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів та уявлень

Запитання 10

Галузь історичної науки, що вивчає речові ( матеріальні ) пам'ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства, називається

варіанти відповідей

історіографія

геральдика

археологія

топонімика

Запитання 11

Яка з указаних повістей є важливим джерелом з історії України?

варіанти відповідей

" Повість днів і доль минущих"

"Повість минулих літ"

"Повість про два міста"

"Повість про справжню людину"

Запитання 12

Що вивчає допоміжна історична дисципліна хронологія?

варіанти відповідей

звичаї людей

герби

прапори

датування подій

Запитання 13

Як називається твір у формі записок - спогадів про минулі події, в яких автор брав участь, був їхнім очевидцем чи сучасником, що є важливим історичним джерелом?

варіанти відповідей

мемуари

акт

декларація

тракт

Запитання 14

Оберіть зайве:

варіанти відповідей

трипільці

мальовані глечики

цегляні будинки

хлібороби

Запитання 15

Лічба років від певної події —

варіанти відповідей

літочислення або ера.

хронологія

доба

час

Запитання 16

Хто був автором 10­ - томної «Історії України–Русі»?

варіанти відповідей

Михайло Олександрович Максимович 

Дмитро Іванович Яворницький 

Михайло Грушевський 

Володимир Боніфатійович Антонович 

Запитання 17

Історичні карти поділяються на:

варіанти відповідей

за охопленою територією:

світові; материкові; карти держав;

за змістом:

оглядові; узагальнювальні; тематичні;

за масштабом:

великомасштабні; середньомасштабні; дрібномасштабні.

за типом історичної карти:

настінні; кишенькові; зручні.

Запитання 18

Цінним джерелом для вивчення повсякденності Київської Русі стали берестяні грамоти, відкриті 1951 року під час розкопок:

варіанти відповідей

Києва.

 Новгорода. 

Миколаєва.

с. Михайлівки Веселинівської ОТГ.

Запитання 19

Як називалися різні написи на предметах побуту, на зброї, стінах храмів.

варіанти відповідей

Підписи

Епіграфіки

Графіка

Інший варіант.

Запитання 20

Історична подія —

варіанти відповідей

сукупність логічно завершених та обмежених у просторі й часі історичних фактів.

комплекс аналогічних історичних фактів або їхніх ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному просторі (території).

це неповторний простір і час, що перебувають у постійному русі.

сукупність не завершених у просторі й часі історичних фактів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест