Відношення. Пропорції

Додано: 25 листопада 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Що називають відношенням?

варіанти відповідей

Частку двох чисел, відмінних від нуля

Добуток двох чисел

Суму двох чисел

Різницю двох чисел

Запитання 2

Відношення чисел а і b записують:

варіанти відповідей

а : b

а ⋅ b

а + b

а - b

Запитання 3

Основна властивість відношення:

Якщо його члени помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля, то значення відношення

варіанти відповідей

зміниться

не зміниться

Запитання 4

Знайдіть відношення 8 до 24

варіанти відповідей

3

6

1/3

12

Запитання 5

Знайдіть відношення 30 см і 1,5 м

варіанти відповідей

2

1/2

5

1/5

Запитання 6

Замініть дане відношення відношенням натуральних чисел

¾ : ⁵⁄₃

варіанти відповідей

5:4

4:5

9:20

20:9

Запитання 7

Основна властивість пропорції

варіанти відповідей

Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції

Сума крайніх членів дорівнює сумі середніх членів пропорції

Різниця крайніх членів дорівнює різниціі середніх членів пропорції

Частка крайніх членів дорівнює частці середніх членів пропорції

Запитання 8

Рівність двох відношень називають:

варіанти відповідей

виразом

прикладом

пропорцією

рівнянням

Запитання 9

Укажіть середні члени пропорції 2 : 15 = 0,4 : 3

варіанти відповідей

2 і 3

15 і 0,4

2 і 0,4

15 і 3

Запитання 10

Вкажіть правильно складену пропорцію з чисел 24; 3; 18; 4

варіанти відповідей

24:3=18:4

24:18=4:3

24:4=3:18

24*3=18*4

Запитання 11

Розв'яжіть рівняння:

4 : 5 = 2х : 15

варіанти відповідей

24

6

12

2/3

Запитання 12

Знайдіть невідомий член пропорції

варіанти відповідей

1/5

1/2

1/4

1/3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест