Відношення та його властивості

Додано: 31 січня
Предмет: Математика, 6 клас
11 запитань
Запитання 1

Які із запропонованих виразів є відношенням?

варіанти відповідей

1:2

3:4

56⋅65

56:65

Запитання 2

Вираз, що є часткою двох чисел відмінних від нуля, називається...

варіанти відповідей

пропорція

відношення

рівність

усі відповіді правильні

Запитання 3

Відношення записують як a:b. А читають, як...

варіанти відповідей

a відноситься до b

b відноситься до a

a є пропорцією b

a є часткою b

Запитання 4

Відношення записують як a:b. Як навивають a та b?

варіанти відповідей

члени відношення

букви a та b

відношення

результат ділення a та b

Запитання 5

Обери взаємно обернені дроби

варіанти відповідей

⅙ та 6/1

⅗ та 1⅔

3/4 та 1/4

4/7 та 8/14

Запитання 6

Основна властивість пропорції звучить так...

варіанти відповідей

значення відношення не зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне й те саме число

значення відношення зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне й те саме число

значення відношення не зміниться, якщо його члени помножити на 2

значення відношення не зміниться, якщо його члени поділити на 3

Запитання 7

До відношення ⅞ застосували основну властивість відношення. Вкажіть правильну частку

варіанти відповідей

14/16

8/7

3/4

21/25

Запитання 8

До відношення 45:90 застосували основну властивість відношення. Яке відношення тотожне даному

варіанти відповідей

1:2

5:10

5:9

9:5

Запитання 9

Вкажіть відношення числа 34 до 87

варіанти відповідей

34:87

34⋅87

87/34

87⋅34

Запитання 10

Скоротіть відношення 50:150

варіанти відповідей

1:3

5:15

10

50

Запитання 11

Замініть відношення дробових чисел 0,3:0,27 відношенням натуральних

варіанти відповідей

3:27

30:27

27:30

9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест