Відновлення незалежності України

Додано: 27 грудня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Яке поняття характеризує економічне становище УРСР за доби «перебудови»?варіанти відповідей

номенклатура


плюралізм

гласність

інфляція


Запитання 2

Позначте термін, який відповідає такому визначенню: «Політика, спрямована на реформування радянської системи на демократичних і ринкових засадах, залишаючись в рамках соціалізму, це -…»
варіанти відповідей

«відлига»


«перебудова»


десталінізація

«застій»


Запитання 3

Установчий з’їзд якої організації відбувся у вересні 1989 р. в Києві?


варіанти відповідей

Народного руху України


Комуністичної партії

Української Гельсінської спілки


Демократичного блоку


Запитання 4

Яка подія відбулася пізніше?


варіанти відповідей

аварія на Чорнобильській АЕСприйняття Закону «Про мови в Українській РСР»


початок перебудови в Україні


загальноукраїнський страйк шахтарів


Запитання 5

Як називались громадсько-політичні організації, що не були офіційно зареєстровані?


варіанти відповідей

підпільними

дисидентськими


неформальними

ворожими

Запитання 6

Яка подія відбулася пізніше?


варіанти відповідей

проголошення незалежності України


державний переворот у СРСР

проголошення курсу на «перебудову»


перші альтернативні вибори народних депутатів СРСР


Запитання 7

Що було характерним для періоду горбачовської «перебудови»?


варіанти відповідей

на розвиток сільськогосподарського сектора виділялось більше коштів


закриття україномовних шкіл і вищих учбових закладів


поява масових рухів і організацій

відновлення цензури в суспільно-політичному житті


Запитання 8

Що визначало роботу Верховної Ради УРСР, каденція якої розпочалася в травні 1990 р.?


варіанти відповідей

Головою Верховної Ради безальтернативно обрано Леоніда Кравчука

під час першої сесії сформувалися два блоки депутатів – парламентська більшість й опозиційна Народна рада 


засідання Верховної Ради відбувалося в закритому режимі без доступу журналістів


сесії тривали кілька днів, бо на них лише затверджували підготовлені заздалегідь рішенняЗапитання 9

Якими були наслідки скасування ІІІ з’їздом народних депутатів СРСР (березень1990 р.) 6 статті Конституції СРСР?варіанти відповідей

набуття українською мовою статусу державної мови в УРСР


отримання підприємствами права на самостійну витрату своїх прибутків

скасування радянської системи директивного планування

відкрито шлях до запровадження в СРСР багатопартійної системи

Запитання 10

Укажіть поняття і терміни, які стосуються історії України в період 1985- 1990 рр.

варіанти відповідей

раднаргоспи

політика «прискорення», «підприємницька діяльність»

.

косигінська реформа

Революція гідності

Запитання 11

Складова, проголошеної М. Горбачовим програми реформ, яка полягала у запровадженні обмеженої, контрольованої свободи слова в країні - це…


варіанти відповідей

інфляція

суверенітет

гласність


«перебудова»


Запитання 12

Багатоманітність, розмаїття рівноправних конкуруючих течій, сил у політиці, ідеології, релігії тощо, це…


варіанти відповідей

багатопартійністьринкова економіка

плюралізм

гласність

Запитання 13

Який журнал став першим позацензурним журналом, який легально видавався в Україні?варіанти відповідей

«Український вісник»


«Радянська Україна»

«Вітчизна»


«Новий мир» 


Запитання 14

Хто був першим головою «Народного Руху України за перебудову»?


варіанти відповідей

Левко Лук’яненко


Володимир Щербицький

Іван Драч

Іван Дзюба

Запитання 15

З якого документа наведено уривок?

«Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – «УКРАЇНИ»


варіанти відповідей

Акту проголошення незалежності України

Декларації про державний суверенітет України

«Конституції розвинутого соціалізму»

Указу Верховної Ради «Про заборону діяльності Компартії України»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест