Відомості із синтаксису й пунктуації

Додано: 17 березня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 237 разів
12 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі словосполучення іменникові?

варіанти відповідей

Ручка дверей, шапка господаря, сторінка з книжки, чашка для молока

білий од вітру, червоний від сорому, неспокійний через знрвованість

з десяти ящиків, дехто з вас, возив сіно, демонстрував задоволення

втричі швидше, йшов стежкою, далеко від своїх, добре відома

Запитання 2

У якому рядку поєднання слів не є слвосполученням?

варіанти відповідей

густий кущ, стояли в кущах, старий чорногуз, золоті руки

працювати з папером, тканина в горошок, заплющити очі, добре працювати

день втомився, минають дні, квіти розцвітають, море грає

приїхав давно, полоти картоплю, розцвітати пишно, закінчити роботу

Запитання 3

За метою висловлювання речення поділяються на:

варіанти відповідей

прості, складні, складені

розповідні, питальні, спонукльні

причини, мети, часу

єднальні, протиставні, розділові

Запитання 4

Двоскладним реченням називаються речення:

варіанти відповідей

у яких наявні обидва головні члени - підмет і присудок - із залежними від них словами чи без них

з одним головним членом

у яких головний член означає дію, що стосується певної особи

у яких дійова особа мислиться неозначено

Запитання 5

Член двоскладного речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, називається:

варіанти відповідей

обставиною

додатком

підметом

присудком

Запитання 6

У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?

варіанти відповідей

Ти знаєш, як пахне материнка?

Пам'ятайте свій родовід!

Вечірнє сонце ховалось за горизонт.

Яка ж ти гарна й пишна, земле наша.

Запитання 7

Вкажіть речення,у якому не використано означень.

варіанти відповідей

Осінній холодок над спраглою землею шатро гаптоване широко розіп'яв (М.Рильський).

А гостей вже так багато в цій порі весняній (Д.Білоус).

Січ немало виплекала героїв, немало вмістила в собі події (В.Замлинський).

У всякого своя доля і свій шлях широкий (Т.Шевченко).

Запитання 8

Додатком називається:

варіанти відповідей

другорядний член речення, який називає ознаку предмета

другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків

другорядний член речення, який означає обставини дії чи стану

головний член двоскладного речення, що означає дію, стан або ознаку підмета

Запитання 9

Вкажіть речення, у якому немає додатка.

варіанти відповідей

У нас шляхи називаються гостинцями (С.Пушик).

Львів - одне з найдавніших міст України (З журналу).

Забіліли мури, вежі, появилися церкви (О.Олесь).

І робота закипіла: ліс рубати почали (О.Олесь).

Запитання 10

У поданому реченні виділене слово є...

Тут копають рів глибокий, там накорують вали (О.Олесь) .

варіанти відповідей

підмет

присудок

обставина

додаток

Запитання 11

Позначте речення, у якому використано обставину.

варіанти відповідей

А навколо по долині скріз розсипались хати (О.Олесь).

Князь назвав це місто Львів (О.Олесь).

І укрили Чорне море українські байдаки (О.Олесь).

Привітався з нею Ігор і сказав перевезти (О.Олесь).

Запитання 12

Вкажіть, у якому реченні вжито обставину часу?

варіанти відповідей

Стоять спокійно дерева безлисті, вирізьблюючи чорні силуети на синім тлі спустошених небес (П.Филипович).

Далеко внизу в синьо-білій пітьмі вгадувалась Десна і ліси на Задесенні (Ю.Мушкетик).

Маковейчик, оглянувшись, мало не скрикнув з несподіванки (О.Гончар).

Володя завжди хвилювався, як заходив у цей двір (Ю.Мушкетик).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест