5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

вигук

Додано: 27 травня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Копія з тесту: вигук
Тест виконано: 35 разів
26 запитань
Запитання 1

Через дефіс пишуться такі  вигуки:

 

варіанти відповідей

а) киць киць, кось кось, ой ой

 б) алло, овва, геть

 в) на добраніч, на все добре

г) до побачення, клац, вйо

Запитання 2

24.У якому рядку всі слова – вигуки

варіанти відповідей

А леле, дінь, проте, щоб

Б фе, даруйте, лише, хай

В гей, доброго ранку, авжеж, нехай

Г добрий вечір, цур, оце, хоч

Д ну, ах, вибачте, ех

Запитання 3

Вигук може:

варіанти відповідей

служити для зв'язку слів

служити для творення слів

виступати членом речення

Запитання 4

Вигук - це:

варіанти відповідей

самостійна частина мови

особлива частина мови

службова частина мови

Запитання 5

Частина мови "Ой"?

варіанти відповідей

Вигук

Звуконаслідувальні слова

Частка

Сполучник

Запитання 6

Прийменники служать для

варіанти відповідей

приєднання залежних іменників до інших слів у реченні

поєднання між собою однорідних членів речення

надання висловлюванню певного смислового значення

Запитання 7

Стверджувальними, заперечними, питальними бувають

варіанти відповідей

прийменники

сполучники

частки

Запитання 8

За походженням сполучники бувають

варіанти відповідей

первинними

похідними, що розвинулись із інших частин мови

іншомовними

Запитання 9

Укажіть рядок із підрядними сполучниками

варіанти відповідей

як, де, а, що, чи

і, або, чи, та, але

бо, де, що, який, аби

Запитання 10

Словотворчі та формотворчі частки виконують роль

варіанти відповідей

префіксів та суфіксів у слові

прийменників у реченні

єднання залежних слів у словосполученні

Запитання 11

Знайдіть правильний запис сполучника

варіанти відповідей

Як би мені сили, то гори б звернув!

Якби мені сили, то гори б звернув!

Запитання 12

Знайдіть правильний запис

варіанти відповідей

посміхався по дитячому

по-дитячому садочку

реагував по-дитячому

Запитання 13

Знайдіть рядок, у якому дотримано правила правопису частки НЕ

варіанти відповідей

Птаха злетіла зовсім не високо.

Не високо в горах, а при самій дорозі зупинилася група.

Запитання 14

Знайдіть рядок без помилок.

варіанти відповідей

Твір невідомого автора сподобався всім.

Твір нікому невідомого автора сподобався всім.

Твір ні кому не відомого автора сподобався всім.

Запитання 15

Усі вигуки є звуконаслідувальними в рядку

варіанти відповідей

ура! ґвалт! рятуйте! лихо!


тік-так! няв-няв! ф’ю-ф’ю! брязь!

пхе! дзинь! ого-го! леле!

 

от тобі й маєш! киць-киць! годі! добридень!

Запитання 16

Усі вигуки є сполукальними в рядку

варіанти відповідей

жах! от тобі й на! будьте ласкаві! цок-цок!

соб! цабе! киць-киць! вйо!

 геть! агов! овва! годі!

гей! хрусь! ласкаво просимо! годі!

Запитання 17

Вигук виділено у реченні

варіанти відповідей

О земле моя, нема рідніш за тебе.

На жаль, погода зовсім зіпсувалась.

Не будіть мене, будь ласка, ліси шелестливі.

Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий.

Запитання 18

Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс

1 будь(ласка); 2 (кру)кру; 3 (куку)ріку; 4 (от)тобі й на; 5 (на) добраніч; 6 (ку)ку; 7 (куд) кудах!

8 (їй)право; 9 (оце)так; 10 (агов)гов; 11 (ба)бах; 12 (їй)бо; 13 (до)побаченн

варіанти відповідей

1, 2, 3, 5, 6, 13


2, 3, 6, 8, 10, 12

2, 6, 7, 9, 10, 11

6, 8, 9, 10, 11, 13

Запитання 19

У якому рядку всі слова – вигуки

варіанти відповідей

фе, даруйте, лише, хай

гей, доброго ранку, авжеж, нехай

добрий вечір, цур, оце, хоч

ну, ах, вибачте, ех

Запитання 20

У якому рядку відсутній вигук

варіанти відповідей

 Оте „ура” ще довго вчувалося тим, хто вижив після атаки.

 Ой, як гарно навколо!

Гей ти, хлопче, топчи стежку до нашої хати.

Оце так! А я думав, що ви до уроків готуєтесь.

Запитання 21

У ролі підсилювальної частки, що стоїть при звертанні, вигук виступає в такому реченні:

варіанти відповідей

а) О боже мій милий! Така твоя воля, таке її щастя, така її доля! (Т.Шевченко.);

б) О, хто ж, о, що ж мені промовить слово?  (В.Самійленко.);

в) Коли я став при мікрофоні, о, чом не мав орлиних крил! (М.Рильський.)

Запитання 22

Через дефіс пишуться такі  вигуки:

варіанти відповідей

а) ал(ло), ов(ва), ге(ть);

б) киць(киць), кось(кось), ой(ой);

в) (на)добраніч, на(все) добре, (слава) Богу.


Запитання 23

Звуконаслідувальні слова відносять

варіанти відповідей

а) до іменників;

б) до прислівників;

в) до вигуків.


Запитання 24

 На письмі вигуки виділяються:варіанти відповідей

а) комами або знаком оклику;

б) тире;

в) комами й тире одночасно.

Запитання 25

За значенням вигуки поділяються на такі групи:

варіанти відповідей

а)  сурядності й підрядності;

б) такі, що виражають почуття, й такі, що передають волевиявлення;

в) модальні, формотворчі, заперечні.

Запитання 26

Незмінна частина мови, що виражає почуття і волевиявлення, не  називаючи їх, - це

варіанти відповідей

сполучник

частка

вигук

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест