Вікторина "Цікавий менеджмент"

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: , 11 клас
Тест виконано: 3 рази
19 запитань
Запитання 1

Головний бухгалтер підприємства являється керівником

варіанти відповідей

лінійним

функціональним

топ-менеджером

персонал-менеджером

Запитання 2

Який вид управління називається менеджментом

варіанти відповідей

економічне управління

господарське управління

політичне управління

соціальне управління

Запитання 3

Розділ бізнес-плану, в якому дається характеристика цінової та збутової політики

варіанти відповідей

виробничий план

організаційний план

маркетинговий план

фінансовий план

Запитання 4

Частина працівників,які підпорядковані одному керівникові називаються :

варіанти відповідей

повноваження

відповідальність

делегування

діапазон контролю

Запитання 5

Управлінські відносини між керуючою та керованою системою називаються:

варіанти відповідей

координація

субординація

департаменлізація

структуризація

Запитання 6

Процес перетворення організіції із відкритою на закриту систему називається:

варіанти відповідей

згасання

розвитку

інтегрування

функціонування

Запитання 7

Ким являється директор підприємства?

варіанти відповідей

Функціональним керівником

лінійним керівником

керівником технічного рівня

персонал-менеджером

Запитання 8

Виберіть три афоризми, які найбільше розкривають сутність планування

варіанти відповідей

"Якщо ви хочите, щоб Бог розсміявся - розкажіть йому про свої плани


В. Аллен

Мета виправдовує засоби


Е. Фейхтерслебен

Все вирішують люди, а не стратегії


Л. Боссіді

"перемогу часто здобуває не той, хто склав хороший план, а хто зробив менше помилок


ш. де Голль

А кожен із нас, хто припускає, що може керувати іншими, повинен постійно і напружено вчитися (А. В. Луначарський)

Запитання 9

В чому полягає зміст “менеджменту” як процесу управління організацією?


варіанти відповідей

спосіб і манера спілкування з людьми


влада та мистецтво керівника організації


вміння організувати ефективну роботу управлінського апарату


всі наведені тлумачення є правильні

Запитання 10

Менеджмент як процес управління – це: 

варіанти відповідей

самостійна галузь знань; 

специфічний орган керування сучасною організацією;

визначена категорія людей, що здійснюють керування; 

свідомий вплив на доступні ресурси, процеси, зовнішнє середовище для ефективного досягнення цілей організації. 


Запитання 11

Функції менеджменту – це:

варіанти відповідей

організація, мотивація, контроль, планування;

виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії, здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб;

діагноз проблеми, формування обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір, оцінка результатів та зворотний зв’язок;

правильної відповіді немає.

Запитання 12

Менеджер – це найманий працівник чи власник підприємства, який займає керівну посаду і наділений повноваженнями прийняття рішень: 


варіанти відповідей

так; 

ні

Запитання 13

Головна економічна проблема

варіанти відповідей

вміння орієнтуватися у сфері бізнесу

раціональне використання ресурсів

використання обмежених ресурсів для створення товарів та послуг з метою задоволення безмежних потреб людини

задоволення потреб людини

Запитання 14

Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволя­ють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції:

варіанти відповідей

координації;   

організації;  

планування;   

мотивації.

Запитання 15

Що повинні робити менеджери для задоволення потреб робітників:

варіанти відповідей

вибирати найкращі рішення за конкретними, встановленими заздалегідь критеріями;

створювати ситуації, які б дозволили людям через досягнення цілей організації задовольняти свої потреби;

посилювати керівні принципи;

створювати умови для приємного спілкування.

Запитання 16

Метою контролю є:

варіанти відповідей

створення умов, за яких робітники можуть задовольнити свої потреби, забезпечуючи досягнення цілей організації;

забезпечення досягнення цілей організації;

постійний процес, що забезпечує досягнення цілей організації шляхом своєчасного виявлення проблем управління і змін зовнішнього середовища;

збір максимальної кількості інформації про роботу. 

Запитання 17

Процес, за допомогою якого проводиться діагноз внутрішніх проблем організації: 

варіанти відповідей

внутрішній аудит; 

аналіз зовнішнього середовища; 

аналіз внутрішнього середовища; 

PEST-аналіз. 

Запитання 18

За яких умов відносини управління перетворюються в зв’язки?


варіанти відповідей

коли суб’єкти і об’єкти управління починають обмінюватися діяльністю


за умов реалізації суб’єктом намічених цілей


при ефективному забезпечення організації всіма необхідними для її функціонування ресурсами


за будь-яких умов існування організації

Запитання 19

На які різновиди поділяються відносини управління за часом існування?


варіанти відповідей

постійні, епізодичні


тимчасові та постійні


довготермінові та оперативні


періодичні та щоденні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест