18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Вища нервова діяльність. Безумовні рефлекси людини. Вроджена поведінка

Додано: 19 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Де розташовані нервові центри проявів нижчої нервової діяльності?

варіанти відповідей

у таламусі й гіпоталамусі проміжного мозку

у корі й підкірці півкуль великого мозку

у мості й мозочку заднього мозку

у спинному мозку й стовбурі головного мозку

Запитання 2

Які реакції є основою нижчої нервової діяльності?

варіанти відповідей

таксиси

безумовні рефлекси

умовні рефлекси

тропізми

Запитання 3

Що є вищими відділами вищої нервової діяльності?

варіанти відповідей

проміжний мозок

задній мозок

кора й підкірка півкуль великого мозку

спинний мозок й стовбур головного мозку

Запитання 4

Які реакції є основою вищої нервової діяльності(ВНД)?

варіанти відповідей

умовні рефлекси

безумовні рефлекси

таксиси

тропізми

Запитання 5

Вкажіть всі основні властивості типів ВНД:

варіанти відповідей

сила

автоматія

скоротливість

гнучкість

врівноваженість

пружність

витривалість

рухливість

Запитання 6

Який тип ВНД є сильним, врівноваженим та рухливим за особливостями нервових процесів?

варіанти відповідей

нестерпний

слабкий

жвавий

спокійний

Запитання 7

Який тип темпераменту відповідає нестримному типу ВНД?

варіанти відповідей

сангвінічний

холеричний

флегматичний

меланхолічний

Запитання 8

Хто із натуралістів є творцем вчення про темпераменти?

варіанти відповідей

Гіппократ

Теофраст

Арістотель

Гарвей

Запитання 9

Слабкі процеси збудження й гальмування властиві для....

варіанти відповідей

холериків

сангвініків

меланхоліків

флегматиків

Запитання 10

Підвищена чутливість до подій, що відбуваються, це така властивість темпераменту як....

варіанти відповідей

реактивність

темп реакцій

сензитивність

пластичність

Запитання 11

Як називається реакція організму на будь-яке подразнення, що здійснюється за участю нервової системи?

варіанти відповідей

рефлекс

тропізм

таксис

настія

Запитання 12

Якщо реакції організму на подразнення формуються і діють згідно з генетичною програмою, то вони....

варіанти відповідей

набуті

спадкові

індивідуальні

тимчасові

Запитання 13

Безумовні рефлекси організму є специфічними для всіх представників виду, тому вони.....

варіанти відповідей

неспадкові

набуті

видові

індивідуальні

Запитання 14

Де розташовані центри більшості безумовних рефлексів?

варіанти відповідей

у таламусі й гіпоталамусі проміжного мозку

у мості й мозочку заднього мозку

у корі й підкірці півкуль великого мозку

в стовбурі головного мозку і спинному мозку

Запитання 15

Який із варіантів характеризує біологічне значення безумовних рефлексів?

варіанти відповідей

забезпечують гомеостаз і розмноження

пристосованість до соціальних умов життя

є основою формування багатьох умовний рефлексів

визначають навчання людини

Запитання 16

Як називаються складні ланцюги безумовних рефлексів?

варіанти відповідей

динамічні стереотипи

навички

інстинкти

осяяння

Запитання 17

До якої групи належать оборонний та орієнтувальний інстинкт?

варіанти відповідей

інстинкти розмноження

інстинкти внутрішньовидової агресії

інстинкти живлення

інстинкти самозбереження

Запитання 18

Вроджена поведінка високоадаптивна й не потребує попереднього....

варіанти відповідей

збудження

подразнення

навчання

научіння

Запитання 19

Наведіть приклад інстинктів самовдосконалення:

варіанти відповідей

інстинкт боротьби

питний

дослідницький

орієнтувальний

Запитання 20

Назвіть біологічні потреби вродженої поведінки:

варіанти відповідей

їжа, вода

самоствердження

соціальна безпека

визнання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест