18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

" Війна та українські політичні сили. Воєнні дії у 1914-1915 рр."

Додано: 15 вересня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 12 разів
26 запитань
Запитання 1

Із поданого переліку чинників оберіть лише причини Першої світової війни.

варіанти відповідей

Загострення економічних суперечностей між провідними країнами світу

Гонка озброєнь

Прагнення миру у всьому світі

Боротьба за ринки збуту і джерела сировини

Протистояння між трьома військово-політичними блоками європейських країн

Боротьба за світове панування

Протистояння між двома військово-політичними блоками азіатських країн

Запитання 2

Коли і де було створено координаційний центр - Головну українську раду (ГУР)?

варіанти відповідей

1 серпня 1914 у Станіславі

1 серпня 1914 у Львові

1 серпня 1917 у Львові

1 серпня 1914 у Тернополі

Запитання 3

Хто зображений а фото?

варіанти відповідей

А.Жук

М.Галущинський

К.Левицький

Д.Донцов

Запитання 4

Члени якої організації прагнули використати війну австро-німецького блоку проти Росії для завоювання самостійності України?

варіанти відповідей

ГУР

СВУ

ЗУР

ТУП

Запитання 5

На які землі претендувала Росія на початку Першої світової війни?

варіанти відповідей

Східна Галичини

Північна Буковина

Волинь

Закарпаття

Запитання 6

Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на володіння

варіанти відповідей

Волині та Поділля

Донбасу і Придніпров'я

Північної Буковини і Бессарабії

Східної Галичини і Північної Буковини

Запитання 7

На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою 

варіанти відповідей

Карпато-руського визвольного комітету.

Товариства українських поступовців

Головної української ради

Союзу визволення України

Запитання 8

У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців 

варіанти відповідей

 виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ».

підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».

підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».

Запитання 9

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою діяльності побудову самостійної соборної Української держави, мала назву:

варіанти відповідей

Головна Українська Рада

Товариство українських поступовців

Карпато-Руський визвольний комітет

Союз визволення України

Запитання 10

Головна Українська Рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини:

варіанти відповідей

 бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»

підтримати Австро-Угорську імперію, «бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»

 виступити проти Росії та Австро-Угорщини, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпат аж до Кавказу»

Запитання 11

Назвіть прізвище одного із засновників організації Союзу визволення України

варіанти відповідей

Г. Бобринський

Д. Донцов

К. Левицький

Г. Коссак

Запитання 12

Легіон Українських січових стрільців було сформвано за ініціативи ...

варіанти відповідей

Загальної української ради

Головної української ради

Товариства українських поступовців

Спілки визволення України

Запитання 13

Яку назву мала адміністративно-теритріальна одиниця, що була створена росіянами на окупованих українських територіях у 1914 р.?

варіанти відповідей

Галицьке генерал-губернаторство

Галицько-Буковинська губернія

Галицько-Волинське генерал-губернаторство

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Запитання 14

Примусове, за наказом органів державної влади, виселенняя осіб або груп населення, а інколи й народів за межі постійного проживання - це....

варіанти відповідей

інтернування

депортація

екстрадиціямі

евакуація

Запитання 15

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. 

«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини». Де відбулися описані події?

варіанти відповідей

г. Погар

г. Говерла

 г. Лисоня

 г. Маківка

Запитання 16

Країни, що входили до угрупування "Антанта"

варіанти відповідей

Австро-Угорщина

Росія

Франція

Німеччина

Велика Британія

Запитання 17

Які країни претендували на українські землі напередодні та під час Першої світової війни

варіанти відповідей

Сполучені Штати Америки

Австро-Угорщина

Франція

Німеччина

Росія

Італія

Туреччина

Запитання 18

Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в

варіанти відповідей

1914 р

1915 р

1916 р

1917 р

Запитання 19

Галицька битва 1914 року закінчилась

варіанти відповідей

поразкою австро-угорських військ

закінчилась поразкою обох сторін

 поразкою російських військ

підписанням мирного договору


Запитання 20

Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?

варіанти відповідей

створення Загальної Української Ради (ЗУР)

 

 Галицька битва

створення Союзу визволення України (СВУ)

 формування легіону Українських січових стрільців (УСС)


«українізація» частин російської армії

укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу

Брусиловський прорив

Запитання 21

Оберіть заходи, які проводила російська окупаційна влада на території Західної України в 1914-1915 рр.

варіанти відповідей

закрита ураїнська преса, заборонено видавництво книг українською мовою, переведення шкіл на російську мову навчання

підтримка ідей української незалежності

припинено діяльність українських партій, "Просвіт", інших культурно-овітніх організацій

депортація неблагонадійних осіб до Сибіру

створення українських політичних партій

Запитання 22

Яка країна з початком війни окреслила свої стратегічні наміри наступним чином "Наша головна мета в цій війні полягає у довготривалому ослаблені Росії і тому,на випадок нашої перемоги,ми приступимо до створення незалежної від Росії Української держави.Маючи це на увазі,ми будемо підтримувати діяльність СВУ"?

варіанти відповідей

Польща

Англії

Австро -Угорщина

Румунія

Запитання 23

Галицько -Буковинське генерал -губернаторство було засноване після

варіанти відповідей

Галицької битви

Брусиловського прориву

Поразок російської армії1915

Повалення монархії в Росії

Запитання 24

Які українські землі під час Перщої світової війни у 1914 р.були окуповані російськими військами?

варіанти відповідей

Східна Галичина,Північна Буковина

Холмщина,Західна Волинь

Західне Поділля,Східна Волинь

Закарпаття,Мврморщина

Запитання 25

Мету якої країни щодо українських земель відображає документ?

"1)приєднати західні землі та належною поступовістю викоринити тут мазепинський дух;2) заволодіти поотоками,які мають для нас викоючнє стратегічне значення для виходу нашої флотилії з Чорного до Середземного моря"

варіанти відповідей

Австро -Угорщина

Росія

Німеччина

Туреччина

Запитання 26

Програму якої політичної організації наведено в документі?

"Перемога Австро Угорської монархії буде нашою перемогою.Чим більше буде поразка Росії тим швидше виь'є година визволенняиУкраїни...Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!"

варіанти відповідей

СВУ

ЗУР

ГУР

ТУП

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест