Власність неповнолітніх осіб

Додано: 4 січня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 290 разів
11 запитань
Запитання 1

Оберіть термін за визначенням:

Передача права власності на майно від власника іншій фізичній чи юридичній особі

варіанти відповідей

набувальна давність

конфіскація

відчуження майна

реквізиція

право володіння

Запитання 2

Оберіть термін за визначенням:

Основне речове право людини, відповідно до якого він має право володіння, користуваня і розпоряджання своїм майном

варіанти відповідей

набувальна давність

конфіскація

відчуження майна

реквізиція

право власності

Запитання 3

Оберіть термін за визначенням:

Отримання права власності на чуже майно особою, яка заволоділа ним, відкрито і безперервно володіла ним упродовж визначеного законодавством строку

варіанти відповідей

набувальна давність

конфіскація

відчуження майна

реквізиція

право власності

Запитання 4

Оберіть термін за визначенням:

Примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави майна (його частини), що належить правопорушникові

варіанти відповідей

набувальна давність

конфіскація

відчуження майна

реквізиція

право власності

Запитання 5

Оберіть термін за визначенням:

Примусове відчуження майна у власника у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії або через інші надзвичайні обставини з метою суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування власнику вартості такого майна

варіанти відповідей

набувальна давність

конфіскація

відчуження майна

реквізиція

право власності

Запитання 6

Оберіть правильну відповідь:

Відповідно до ст.42 Конституції України громадяни для задоволення свої потреб можуть...

варіанти відповідей

користуватись об′єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону

володіти об′єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону

розпоряджатися об′єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону

Запитання 7

До яких способів набуття права власності належать:

виробництво речі, переробка речі, плоди і доходи, знахідка чи скарб?

варіанти відповідей

первинні

похідні

набувні

запозичені

Запитання 8

До яких способів набуття права власності належать:

набуття за правочинами, отримання у спадщину, перехід за набувальною давністю?

варіанти відповідей

первинні

похідні

набувні

запозичені

Запитання 9

Право розпоряджатися речами мають...

варіанти відповідей

користувачі

володільці

власники

Запитання 10

Вкажіть, які з перелічених щодо речей дій вказують, що ви розпоряджаєтесь ними:

варіанти відповідей

почистили щіткою взуття

спалили дрова в каміні

з′їли яблуко

читаєте електронну книгу

їдете на велосипеді

дали книгу у користування другові на певний час

Запитання 11

Оберніть вірне твердження:

Малолітня або неповнолітня особа

варіанти відповідей

може бути власником будь-якого майна і розпоряджатися ним

не може бути власником будь-якого майна

може бути власником будь-якого майна, але право розпоряджатися ним отримує лише після досягнення повної дієздатності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест