властивості грунтів

Додано: 23 квітня
Предмет: Географія, 7 клас
Тест виконано: 57 разів
11 запитань
Запитання 1

Сукупність ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості – це…

варіанти відповідей

біосфера


літосфера

ґрунтовий покрив

природний комплекс

Запитання 2

За якою ознакою грунт відрізняється від гірських порід?

варіанти відповідей

Пластичністю

Кольором

Твердістю

Родючістю

Запитання 3

Що таке родючість грунту?

варіанти відповідей

можливість давати плоди

здатність забезпечувати рослини поживними речовинами

не знаю

частина грунту

Запитання 4

Що таке грунт?

варіанти відповідей

верхній пухкий родючий шар землі

не родючий шар землі

не знаю

тверда порода, яка немає властивостей

Запитання 5

Родючість грунту залежить від...

варіанти відповідей

води

повітря

гумусу

не знаю

Запитання 6

Які грунти мають найбільший вміст гумусу?

варіанти відповідей

бурі лісові грунти

підзолисті грунти

червоно-жовті грунти

чорноземи

тундрово глейові грунти

сіроземи

Запитання 7

Назвіть умови грунтоутворення.

варіанти відповідей

Гірські породи

Вода

Господарська діяльність людини

Повітря

Перегній

Тепло

Рельєф

Запитання 8

Грунти, поширені під трав'яною рослинністю за умов посушливого клімату

варіанти відповідей

Сірі лісові

Чорноземи

Підзолисті

Каштанові

Запитання 9

Вкажіть характерні особливості червоно-жовтих грунтів, що формуються під вологими екваторіальними лісами

варіанти відповідей

Потужне вимивання органічних решток завдяки великій кількості опадів.

 

Низька родючість.

Утворення потужного шару гумусу.

Високий вміст заліза та алюмінію.

 

Запитання 10

Сформувалися в умовах холодного клімату і постійного перезволоження ґрунти:

варіанти відповідей

бурі лісові

тундрові глейові

 сіроземи

чорноземи

Запитання 11

Визначте відповідність між типами ґрунтів і кліматичними поясами:

1. Чорноземи

2. червоно-жовті

3. сірі і бурі

4. тундрово-глейові

А. полярний

Б. помірний

В. тропічний

Д. екваторіальний

 

варіанти відповідей

 1-А, 2-В, 3-Д, 4-Б

 1-Б, 2-Д, 3-В, 4-А

 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д

 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест