Внутрішнє рідке середовище людини

Додано: 17 січня
Предмет: Біологія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Які функції крові (декілька правильних)

варіанти відповідей

терморегуляторна


захисна

підтримання гомеостазу

енергетична

відільна

Запитання 2

Що водить до внутрішнього рідкого середовища організму?варіанти відповідей

кров, цитоплазма клітин, слина

кров, жовч, тканинна рідина

кров, лімфа, тканинна рідина

Запитання 3

До форменних елементів належать


варіанти відповідей

лейкоцити, хлоропласти, лейкопласти

тромбоцити, лейкоцити, бластеоцити

еритроцити, тромбоцити, лейкоцити

Запитання 4

Визначте характерні ознаки лейкоцитів...


варіанти відповідей

утворюються в червоному кістковому мозку, щитоподібній залозі

немає ядра, містять тромбопластин

утворюються в червоному кістковому мозку, лімфатичних вузлах

Запитання 5

Схарактеризуйте еритроцити крові людини за наведеними ознаками:

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

тривалість життя 120 діб

містять гемоглобін

забезпечують захист від мікроорганізмів

можуть утворювати псевдоподії


забезпечують транспортування кисню і вуглекислого газу

немає ядра, містять тромбопластин

Запитання 6

Тривалість життя лейкоцитів


варіанти відповідей

120 діб

від 6-10 годин до десятків років

5-8 днів

Запитання 7

Білкова сполука, що містить атом Феруму та надає еритроцитам червоного забарвлення


варіанти відповідей

протромбін

гемоглобін

фібриноген

Запитання 8

Позначте основну функцію, яку виконують тромбоцити


варіанти відповідей

транспортна

секреторна

зсідання крові

Запитання 9

Кров насичена киснем називається

варіанти відповідей

венозною

капілярною

артеріальною

Запитання 10

Для того щоб збільшити кількість перенесеного кисню еритроцити (декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

мають форму двоввігнутого диску

немають ядра

мають амебоїду форму

живуть 120 днів

Запитання 11

Оксигемоглобін -це сполука гемоглобіну з:

варіанти відповідей

киснем

вуглекислим газом

азотом

Запитання 12

Анемія-це хвороба спричинена нестачею в організмі:

варіанти відповідей

гемоглобіну

лейкоцитів

тормбоцитів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест