18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Води суходолу. Річки

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 126 разів
30 запитань
Запитання 1

Найдовша річка світу - 

варіанти відповідей

Міссісіпі

Ніл

Амазонка

Конго

Запитання 2

Дельти річок постійно ... 

варіанти відповідей

зменшуються в розмірах під наступом моря

збільшуються в розмірах через відступ моря

збільшуються в розмірах завдяки відкладанню принесеного річкою твердого стоку

зменшуються в розмірах оскільки розмиваються морськими хвилями та припливами

Запитання 3

Укажіть твердження, яке є визначенням поняття "річкова ерозія": 

варіанти відповідей

відкладання наносів у гирлі

руйнування земної поверхні постійними водними потоками

перенесення річкою твердого матеріалу

руйнування земної поверхні тимчасовими водними потоками

Запитання 4

Укажіть, як називають глибоку вузьку річкову долину з високими стрімкими схилами та вузьким дном: 

варіанти відповідей

стариця

меандра

каньйон

грабен

Запитання 5

Укажіть, завдяки якому живленню більшість річок планети поповнюють свої води: 

варіанти відповідей

дощовому

сніговому

льодовиковому

підземному

Запитання 6

Місце, де річка впадає в океан, море, озеро чи іншу річку: 

варіанти відповідей

витік

затока

гирло

тераса

Запитання 7

Найбільша річка України - ...

варіанти відповідей

 Дністер

Дунай

Дніпро

Південний Буг

Запитання 8

Укажіть, як називають найвищий рівень води в річці, який настає щороку в певний час: 

варіанти відповідей

межень

потоп

повінь

паводок

Запитання 9

Укажіть складові частини річкової системи

варіанти відповідей

річище, заплава, тераса

головна річка, праві притоки, ліві притоки

річка, її басейн, вододіл

витік, річище, гирло

Запитання 10

Найвищий у світі водоспад: 

варіанти відповідей

Ніагарський

Анхель

Вікторія

Ігуасу

Запитання 11

Укажіть складові частини річкової долини: 

варіанти відповідей

річище, заплава, тераса

річка, її басейн, вододіл

витік, річище, гирло

головна річка, праві притоки, ліві притоки

Запитання 12

Укажіть назву частини річкової долини, яка заливається водою під час повені: 

варіанти відповідей

річище

тераса

заплава

узбережжя

Запитання 13

Укажіть, як називають період стійкого льодового покриву на річці: 

варіанти відповідей

льодохід

льодостав

замерзання річки

скресання річки

Запитання 14

Найповноводніша річка світу - ... 

варіанти відповідей

Ніл

Конго

Амазонка

Міссісіпі

Запитання 15

Укажіть твердження, яке є визначенням поняття "дельта": 

варіанти відповідей

рівнина в гирлі річки, створена її наносами й прорізана численними рукавами та протоками

лійкоподібне розширення гирла річки, що утворилося внаслідок його затоплення морськими водами

витягнута затока, відокремлена від моря вузькою піщаною косою, у яку впадає річка

дуже широке й глибоке гирло річки, яка впадає в океан чи море

Запитання 16

Укажіть назву межі між басейнами сусідніх річок: 

варіанти відповідей

хребет

поріг

межа

вододіл

Запитання 17

Укажіть твердження, яке є визначенням поняття "річкова система

варіанти відповідей

сукупність витоків, річища та гирла

головна річка з усіма притоками

сукупність річища, заплави та річкових терас

сукупність правих і лівих приток річки

Запитання 18

Чим здебільшого утворені дельти річок? 

варіанти відповідей

обшліфованим камінням-галькою

дрібними твердими частинками

твердим матеріалом різної величини

грубим уламковим матеріалом

Запитання 19

Укажіть, чим в минулому була тераса річки: 

варіанти відповідей

вододілом

заплавою

корінним берегом

річищем

Запитання 20

Укажіть, як називають раптовий підйом води в річці в будь-який час: 

варіанти відповідей

повінь

паводок

потоп

межень

Запитання 21

Укажіть, у якій частині річки швидкість течії, як правило, найменша: 

варіанти відповідей

у верхній

у нижній

у середній

у гирлі

Запитання 22

Укажіть твердження, яке є визначенням поняття "басейн річки": 

варіанти відповідей

велика заглибина, уздовж якої протікає річка

територія, яку заливає річка під час повені або паводка

територія, з якої річка з притоками збирає води для живлення

частина річкової долини, заповнена водою

Запитання 23

Як називають зміну рівня води в річці та її водності протягом року? 

варіанти відповідей

режим річки

межень

повінь

живлення річки

Запитання 24

Мілководні кам'янисті ділянки у річках, що виникли завдяки виходам твердих порід, - це: 

варіанти відповідей

пороги

канали

морени

тераси

Запитання 25

Укажіть назву найнижчої, постійно зайнятої водним потоком, частини річкової долини: 

варіанти відповідей

заплава

річище

рукав

плесо

Запитання 26

Укажіть від чого насамперед залежить режим річки, яка протікає на певній території: 

варіанти відповідей

від геологічної будови

від кліматичних особливостей

від грунтово-рослинного покриву

від форм рельєфу

Запитання 27

Падіння води з уступу, утвореного в її річищі, є: 

варіанти відповідей

порогом

водоспадом

водоскатом

терасою

Запитання 28

Укажіть твердження, яке є визначенням поняття "річка": 

варіанти відповідей

водний потік на поверхні суходолу

водоймище, що має вузьку заглибину лінійної форми на поверхні суходолу

водний потік на земній кулі, який рухається під впливом постійного вітру

постійний водний потік на поверхні суходолу, який рухається у виробленій ним заглибині

Запитання 29

Укажіть назву звивистого заглиблення на земній поверхні, виробленого річкою від витоку до гирла: 

варіанти відповідей

річкова долина

річковий басейн

річкова меандра

річкова тераса

Запитання 30

Укажіть, як називають найнижчий рівень води в річці: 

варіанти відповідей

потоп

паводок

межень

повінь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест