Водний режим річок. Озера.

Додано: 18 січня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 5 разів
21 запитання
Запитання 1

Який чинник визначає тип живлення річок України?

варіанти відповідей

тривалість зимового періоду на більшій території країни

особливості геологічної будови території

тип клімату

рельєф

Запитання 2

Які озера розташовані на Поліссі?

варіанти відповідей

Ялпуг і Кагул

Сасик і Алібей

Світязь і Турське

Сасик і Кундук

Запитання 3

Укажіть найбільш заболочений регіон України:  

варіанти відповідей

Поліська низовина             

Придніпровська низовина            

Причорноморська низовина

Закарпатська низовина

Запитання 4

До вод суходолу належать...

варіанти відповідей

поверхневі і підземні води

води Савітового океану

всі води планети

тільки річки

Запитання 5

Річки України мають переважно...

варіанти відповідей

дощове живлення

мішане живлення

льодовикове живлення

підземне живлення

Запитання 6

Період, який характеризується малою водністю й низьким рівнем води в річці

варіанти відповідей

повінь

 паводок

межень


похил річки

Запитання 7

Весь твердий матеріал, який переноситься річкою в розчиненому й завислову стані

варіанти відповідей

межень

паводок

похил річки

твердий стік

Запитання 8

Різниця між висотою її витоку й висотою гирла, що виражається в метрах це -

варіанти відповідей

падіння річки

річковий стік

похил річки

твердий стік

Запитання 9

Дніпро бере початок у такій країні як: 

варіанти відповідей

Білорусь

Україна

Росія

Литва

Запитання 10

Укажіть назву височини, на якій починається Південний Буг: 

варіанти відповідей

Волинська

Придніпровська

Подільська

Середньоруська

Запитання 11

Найповноводнішою річкою України є:

варіанти відповідей

Дунай

Південний Буг

Дніпро

Дністер

Запитання 12

Найвищий рівень води в річці називають: 

варіанти відповідей

паводок

межень

повінь

льодостав

Запитання 13

Укажіть назву найбільшої лівої притоки Дніпра: 

варіанти відповідей

Прип'ять

Десна

Інгулець

Рось

Запитання 14

До басейну Балтійського моря належить річка: 

варіанти відповідей

Західний Буг

Південний Буг

Дністер

Салгир

Запитання 15

Раптове підняття води у річці, характерне для гірських областей України, називається:

варіанти відповідей

льодостав

повінь

межень

паводок

Запитання 16

Найнижчий рівень води в річці називають:

варіанти відповідей

паводок

повінь

льодостав

межень

Запитання 17

Період утворення на поверхні водойми нерухомого льоду називають

варіанти відповідей

повінь

паводок

межень

льодостав

Запитання 18

Відношення падіння річки до її довжини називають: 

варіанти відповідей

падінням річки

похилом річки

витратою води в річці

річним стоком річки

Запитання 19

Витрата води в річці протягом року називається: 

варіанти відповідей

річним стоком річки

падінням річки

похилом річки

витратою води в річці

Запитання 20

Оберіть правильні твердження для озера Світязь

  

варіанти відповідей

знаходиться на півдні України

це загатне озеро

це карстове озеро

найвисокорігніше озеро України  

 знаходиться в системі Шацьких озер

найглибше озеро України

Запитання 21

Як називаються озера, що утворенні внаслідок повені або паводку?

варіанти відповідей

лиманні

заплавні

стариці

 карстові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест