водорості

Додано: 12 квітня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 50 разів
40 запитань
Запитання 1

Речовину агар-агар добувають із наступних водоростей

варіанти відповідей

діатомових

зелених

червоних

бурих

Запитання 2

Визначте відому харчову рослину, яка належить до бурих водоростей: 

варіанти відповідей

хара

ламінарія

спірогіра

порфіра

Запитання 3

Розпізнайте мох за описом: Його називають ще білим мохом через наявність у листках мертвих клітин.Саме вони створюють враження, що він білий. Дуже гігроскопічний, тому поглинає як губка і утримує багато води. Після висушування застосовувався як матеріал для перев'язок у медицині

варіанти відповідей

зозулин льон

сфагнум

маршанція

ричія

Запитання 4

Тіло багатоклітинних водоростей - це

варіанти відповідей

клітина

пагін

ризоїд

талом

Запитання 5

За допомогою чого відбувається запліднення у мохів

варіанти відповідей

вітру

комах

 води

людини

Запитання 6

Для запліднення мохам і всім споровим рослинам потрібна

варіанти відповідей

 температура

вода

освітленість

вітер

Запитання 7

Як називаються органи у яких утворюються спори?

варіанти відповідей

 ризоїди

спорангії

талом

 квітка

Запитання 8

Укажіть твердження,що стосується моху Сфагнум:

варіанти відповідей

 У тілі сфагнуму переважають відмерлі клітини, тому цей мох світлого кольору


У клітинах сфагнуму є речовини,що вбивають бактерії


Із залишків сфагнуму утворюється торф

відсутні ризоїди

Запитання 9

Коробочка зозулиного льону містить

варіанти відповідей

 спори

листки

 чоловічі статеві клітини

жіночі статеві клітини

Запитання 10

Особина нестатевого покоління називається

варіанти відповідей

Гаметофіт

Заросток

Коробочка

Спорофіт

Запитання 11

До якої групи рослин належить щитник чоловічий:

варіанти відповідей

голонасінні

покритонасінні

вищі спорові рослини

водорості

Запитання 12

Вкажіть представника хвощеподібних :

варіанти відповідей
Запитання 13

Равликоподібно закручений листок папороті це

варіанти відповідей

сорус

заросток

вайї

повністю розвинений листок

Запитання 14

У плаунів спори утворюються в:

варіанти відповідей

сорусах

спороносних колосках

на коренях

коробочках

Запитання 15

Вкажіть особливості літніх пагонів хвоща:   

варіанти відповідей

фотосинтезуючі

зелені

коричневі

спороносні 

Запитання 16

Спільними ознаками для мохів і папоротей є

варіанти відповідей

для запліднення необхідна вода

розмножуються за допомогою спор

наявне кореневище

можуть бути плоди

є корені

Запитання 17

Декілька правильних відповідей

Визначте, які ознаки є спільними для плаунів, хвощів та папоро­тей:

варіанти відповідей

зовнішня будова

чергування в циклі розвитку нестатевого і статевого поколінь

умови існування

умови, необхідні для запліднення

Запитання 18

Тіло яких рослин почленоване на вузли та міжвузля:

варіанти відповідей

плауни

хвощі

мхи

папороті

Запитання 19

Вкажіть представника плауноподібних

варіанти відповідей
Запитання 20

Вимерлі хвощі та плауни утворюють

варіанти відповідей

Торф

Кам'яне вугілля

Запитання 21

Папороті цвітуть

варіанти відповідей

весною

на день Івана Купала

весною і літом

ніколи

Запитання 22

Що таке шишка?

варіанти відповідей

це видозмінений вкорочений пагін голонасінних, який утворює пилкові мішки або насінні зачатки.

це орган насінного розмноженням квіткових рослин.

це вкритий покривом-шкірочкою зародок рослини із необхідним для його розвитку запасом речовин.

Запитання 23

Де і коли утворюються яйцеклітини сосни?

варіанти відповідей

Після звільнення двох сперміїв із пилкової трубки починається процес подвійного запліднення, одна із сперміїв зливається з яйцеклітино.

Після запилення в жіночих шишках у насінному зачатку утво­рюється особлива тканина — ендосперм голонасінних. 3 частини її клітин утворюється кілька жіночих статевих органів із яйцекліти­нами, решта клітин запасає поживні речовини.

На верхівці пагонів між листками утворюються статеві органи: або чоловічі,або жіночі.

Запитання 24

Які основні ознаки покритонасінних?

варіанти відповідей

квітка,  вловлю­вання пилку приймочкою маточки, шишка, зародковий мішок, подвій­не запліднення, ситоподібні трубки.

квітка,  плід, вловлю­вання пилку приймочкою маточки, зародковий мішок, подвій­не запліднення, ситоподібні трубки.

квітка,  плід, вловлю­вання пилку приймочкою маточки, зародковий мішок, смола.

Запитання 25

За якими ознаками покритонасінні поділяють на дводольні і однодольні?

варіанти відповідей

кількість сім'ядолей у зародку насіння.

тип кореневої системи, жилкування листків.

внутрішня будова стебла, життєва форма, число частин квіток.

Запитання 26

Визначити до яких покритонасінних відноситься Магно́лія?

варіанти відповідей

Дводольні покритонасінні

Однодольні покритонасінні

Запитання 27

Характерні ознаки листків у однодольних покритонасінних рослин.

варіанти відповідей

невелика листкова основа, часто є прилистки, добре розвинений черенок і листкова пластинка із пальчастим або пірчастим жилкуванням.

основа у вигляді піхви, часто є прилистки, добре розвинений черенок і листкова пластинка із пальчастим або дугоподібним жилкуванням.

основа у вигляді піхви, що оточує стебло, в переважній більшості без прилистків і черешка, з овальною або стрічкоподібною листковою пластинкою, дугоподібним або паралельним жилкування.

Запитання 28

Що таке хвоїнка?

варіанти відповідей

голкоподібний видозмінений листок покритонасінних.

голкоподібний видозмінений листок голонасінних.

голкоподібний видозмінений листок однодольних покритонасінних.

Запитання 29

Що відбувається з шишкою після запилення?

варіанти відповідей

луски жіночої шишки закриваються, шишка вкривається смолою і набуває коричневого кольору.

луски чоловічої шишки закриваються, шишка вкривається смолою і набуває зеленого кольору.

луски жіночої шишки закриваються, шишка вкривається смолою і набуває зеленого кольору.

Запитання 30

Суцвіття кошик мають рослини з родини

варіанти відповідей

Пасльонові

Бобові

Айстрові

Запитання 31

Обери рядок, у якому записано порядок росту рослини?

варіанти відповідей

Паросток, листочки, квіти, плід, насіння.

Листочки, насіння, паросток, квітка, плід.

Квітка, листочки, насіння, плід, паросток,

Запитання 32

Голонасінні запилюються....

варіанти відповідей

вітром

комахами

водою

усіма названими способами

Запитання 33

Прикладами рослинних угрупувань є,

варіанти відповідей

ліси

клітина

болота

луки

степи

розвиток

Запитання 34

Основна структура лісів, це

варіанти відповідей

ярусність

цвітіння

листя

Запитання 35

Широколистяні ліси утворюють,


варіанти відповідей

дуб, бук, клен

сосна, калина , дуб

яловець, серека, ліщина

Запитання 36

До болотяних рослинних угрупувань належить ,

варіанти відповідей

шипшина

росичка

лілія

клени

Запитання 37

виберіть із запропонованих рослин трав'янисті

варіанти відповідей

чорнобривці

тюльпан

смородина

агрус

дуб

Запитання 38

За забезпеченістю водою рослини поділяють на:

варіанти відповідей

посухостійкі, помірно вологолюбні, вологолюбні, водні

світлолюбні, тіньовитривалі, тіньолюбні

 холодовитривалі, теплолюбні

всі, вищеперелічені

Запитання 39

Вкажи ознаки посухостійких рослин

варіанти відповідей

листки мають гарно розвинену стовпчасту тканину

дрібні або згорнуті в трубочку листки з потовщеною кутикулою, довгі корені, є запаси води у соковитих м'ясистих листках

стебла ти листки мають великі міжклітинники


стебла вкриті колючками


Запитання 40

Певна сукупність взаємоповязаних видів рослин, які мешкають на однорідній за умовами ділянці міцевості, називають

варіанти відповідей

рослинним угрупуванням

життєвою формою

систематизацією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест