Вписане та описане коло трикутника

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 8778 разів
11 запитань
Запитання 1

Центром вписаного кола у трикутник є точка ...

варіанти відповідей

перетину медіан трикутника

перетину висот трикутника

перетину бісектрис кутів трикутника

перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника

Запитання 2

Центром кола описаного навколо трикутника є точка...

варіанти відповідей

перетину бісектрис кутів трикутника

перетину висот трикутника

перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника

перетину медіан трикутника

Запитання 3

Якщо коло дотикається до всіх сторін трикутника то воно називається ....

варіанти відповідей

описаним навколо трикутника

вписаним у трикутник

концентричним

кругом

Запитання 4

Якщо коло проходить через всі вершини трикутника то воно називається ...

варіанти відповідей

вписаним у трикутник

описаним навколо трикутника

кругом

концентричним колом

Запитання 5

Якщо будь яка точка променя, що виходить з вершини кута, рівновіддалена від сторін кута, то вона належить ...

варіанти відповідей

стороні кута

вершині кута

бісектрисі кута

внутрішній області кута

Запитання 6

Пряма, що проходить через середину відрізка і перпендикулярна до нього, називається ...

варіанти відповідей

перпендикуляром

серединним перпендикуляром

січною

дотичною

Запитання 7

На якому з малюнків зображено коло описане навколо трикутника?

варіанти відповідей
Запитання 8

Центр кола, описаного навколо трикутника, збігається із серединою сторони в ...

варіанти відповідей

рівносторонньому трикутнику

тупокутному трикутнику

прямокутному трикутнику

гострокутному трикутнику

Запитання 9

На якому з малюнків зображено коло, що є вписаним у трикутник?

варіанти відповідей
Запитання 10

Коло, вписане в рівнобедрений трикутник, ділить його бічну сторону на відрізки завдовжки 5 см і 2 см, починаючи від вершини, що протилежна основі. Знайдіть периметр трикутника.

варіанти відповідей

18 см

24 см

12 см

16 см

Запитання 11

З точки M, що лежить поза колом,проведено до кола дві дотичні MA і MB; де A і B - точки дотику, ∠MBA = 60°. Знайдіть відстань від точки M до центра кола, якщо радіус кола дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

10 см

20 см

5 см

30 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест