Введення і редагування даних різних типів

Додано: 30 січня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 98 разів
36 запитань
Запитання 1

Який тип даних для поля таблиці слід вибрати для запису наступного значення +38(099) 59-89-65

варіанти відповідей

Числовий

Текстовий

Лічильник

Поле МЕМО (примітка)

Запитання 2

Типи даних полів таблиці MSAccess (приберіть зайве):

варіанти відповідей

логічний (так/ні)

Лічильник

Загальний

Текстовий

поле МЕМО (примітка)

Запитання 3

Вкажіть кількість полів та записів у БД «Учні» 

варіанти відповідей

2 поля и 5 записів

5 полів и 2 записи

3 поля и 5 записів

5 полів и 3 записи

Запитання 4

Поле, значення якого не повторюється у різних записах, називається:

варіанти відповідей

типом поля

первинним ключем

зовнішнім ключем

складовим ключем

Запитання 5

Визначити зв'язок між таблицями «Місто» та «Район», якщо кожному місту відповідає кілька районів

варіанти відповідей

один до одного

один-до-багатьох

багато до одного

багато до багатьох

Запитання 6

Основними об'єктами в базах даних Access є

варіанти відповідей

таблиці

форми

кортедж

запити

зображення

звіти

Запитання 7

Об'єкти баз даних для зберігання даних і встановлення зв'язків

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 8

База даних - це

варіанти відповідей

це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

це впорядкований запис віршів

це асинхронний набір взаємопов'язаних даних

це набір даних

Запитання 9

Найпоширенішими є такі види моделей даних

варіанти відповідей

ієрархічна

реляційна

мережева

об'єктно-реляційна

об'єктно-мережева

Запитання 10

Створення баз даних передбачає такі етапи

варіанти відповідей

Уведення даних

Створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних або однієї з мов програмування

Створення інформаційної моделі бази даних

Постановка завдання

Постановка цілі

Тестування бази даних, її корекція.


Постановка мети

Визначення моделі даних

Запитання 11

Системи управління базами даних

варіанти відповідей

це прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення баз даних

це прикладні комп'ютерні програми, призначені для візуалізації баз даних

це прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних

це програми, призначені для створення, збереження та використання таблиць

Запитання 12

Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, СУБД поділяють на:


варіанти відповідей

локальні

внутрішні

глобальні

розподілені

Запитання 13

Залежно від способу доступу до бази даних СУБД розподіляють на:


варіанти відповідей

файл-серверні

клієнт-файлові

клієнт-серверні

інтегровані (вбудовані)

Запитання 14

Система управління базами даних Access 

варіанти відповідей

це ієрархічні СУБД Access 

це реляційна СУБД Access 

це мережеві СУБД Access 

це об'єктно-реляційна СУБД Access 

Запитання 15

Основними об'єктами в базах даних Access є

варіанти відповідей

таблиці

форми

кортедж

запити

зображення

звіти

Запитання 16

База даних - це

варіанти відповідей

впорядкований набiр даних.

абстрактний набiр даних.

наочний набiр даних.

Запитання 17

Системи керування базами даних - це

варіанти відповідей

системнi мережевi програми, призначенi для створення таблиць.

прикладнi комп 'ютернi програми, призначенi для створення ,збереження та використання баз даних.

прикладнi комп 'ютернi програми, призначенi для створення ,збереження та використання iнформацii.

Запитання 18

За розмiщенням бази даних бувають:

варіанти відповідей

Локальнi

Локальнi, розподiленi

Локальнi, розподiльнi

Запитання 19

Основою структури даних реляцiйноi бази даних э:

варіанти відповідей

Рядок

Документ

Таблиця

Запитання 20

Основним призначенням бази даних є

варіанти відповідей

систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп’ютерній програмі

ввід та редагування текстових документів, збереженні їх на диску у вигляді файлів

у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і створення діаграм. Природно, він має в собі відповідні функції

Запитання 21

Залежно від структури даних, яка використовується в СУБД, їх поділяють на

варіанти відповідей

ієрархічні

мережеві

реляційні,

Запитання 22

Система управління базами даних розроблена Microsoft називається

варіанти відповідей

PyCharm

C#

Excel

Access

Word

Запитання 23

Що з даного переліку є основними об'єктами в базах даних

варіанти відповідей

форми

звіти

запитання

таблиці

запити

Запитання 24

Об'єкти баз даних для введення і перегляду даних

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 25

Об'єкти баз даних для подання даних у потрібному користувачеві вигляді

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 26

Об'єкти баз даних з використанням яких здійснюється пошук потрібних даних

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 27

До якої групи типів даних можна віднести наступні дані:

CHAR, VARCHAR

варіанти відповідей

числові

текстові

дата і час

логічні

об'єкти(файли)

Запитання 28

Інструмент "Конструктор таблиць" знаходиться у вкладці...

варіанти відповідей

основне

файл

створення

знаряддя баз даних

Запитання 29

Визначте тип даних цього запису: "Куп'янський р-н, вул. 1 Травня, б. 3, кв.100."

варіанти відповідей

короткий текст

число

дата і час

форматований текст

вкладення

грошовий

довгий текст

Запитання 30

В середовищі Access існують такі інструментарії створення таблиць:

варіанти відповідей

конструктор таблиць

майстер таблиць

режим таблиць

всі відповіді вірні

Запитання 31

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Рецепт приготування салату

Зошит

Телефон

Класний журнал

Запитання 32

Рядок таблиці реляційної бази даних називають:

варіанти відповідей

записом, або кортежем

полем, або атрибутом

клітинка

Запитання 33

Вкажіть які типи даних вам відомі?

варіанти відповідей

Логічні

Статистичні

Текст

Мовні

Майстер підстановок

Запитання 34

Найбiльш широко розвиваэться в останнi роки база даних -

варіанти відповідей

клiэнт - сервiсна

клiэнт-серверна

клiэнт - северна

Запитання 35

Основним призначенням бази даних є

варіанти відповідей

систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп’ютерній програмі

ввід та редагування текстових документів, збереженні їх на диску у вигляді файлів

у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і створення діаграм. Природно, він має в собі відповідні функції

Запитання 36

Основні елементи СУБД Access

варіанти відповідей

Поле

Таблиця

Форма

Запит

Звіт

Посилання

Гіпертекст

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест